Suomalaiset lapset voivat tänään keskimäärin paremmin kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Vastasyntyneet vauvat ja synnyttävät äidit jäävät lähes aina henkiin, eivätkä kulkutaudit vaivaa kansaa kuten ennen. Muutos parempaan ei kuitenkaan ole tapahtunut itsestään.

Erityisen hyvillä kehityskuluilla on ollut yksi yhteinen tekijä: kansallinen ohjelma, jolla on vaikutettu yhteisöön.

Kansallinen rokoteohjelma katkaisi tarttuvien tautien leviämisen lapsiväestössä. Pohjois-Karjala-projekti vaikutti aikuisväestön elintottumuksiin liittyviin riskitekijöihin. Lasten kuritusväkivalta väheni, kun asenteita saatiin muutettua tutkimustulosten ja järjestöjen vaikuttamistyön jälkeen. Tietoisuuden lisäämistä vauhditti lasten oikeuksien sopimuksen ratifioiminen Suomessa vuonna 1991.

Myönteisen vanhemmuuden tueksi ei kuitenkaan vielä ole käynnistetty mittavaa kansallista ohjelmaa, joka ns. rokottaisi lapsia myöhempää huono-osaisuutta vastaan. Tämä on meistä puute.

Kansalliselle vanhemmuuden tuen ohjelmalle on vahva tilaus. Palvelut ja tuki pitäisi pystyä kokoamaan ja saada toimimaan paremmin yhteen lapsi- ja perhelähtöisesti.

Kasvatuksesta ollaan kiinnostuneempia kuin ehkä koskaan aiemmin. Tutkimuksen perusteella vanhempien kasvatustyön tukeminen hyödyttää paitsi lapsia myös vanhempia. Rohkaisemalla lapsiaan itsenäistymiseen, yhteistyökykyyn ja luovuuteen aikuiset saattavat löytää uusia ulottuvuuksia vanhemmuuteensa. Eniten vaikuttavuusnäyttöä on kertynyt viime vuosikymmeninä ennaltaehkäisevistä ja hoidollisista menetelmistä, joilla vahvistetaan positiivista vanhemmuutta.

Suomi tarvitsee kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelman, jonka avulla lapsiperheissä esiintyvää myönteistä vuorovaikusta olisi mahdollista edistää ja jolla pahoinvointia voisi estää siirtymästä sukupolvien ketjussa eteenpäin. Vaikuttamistyö edellyttäisi poliittisen kentän vahvaa, puoluerajoja ylittyvää toimintaa lasten tasavertaisen elinolojen takaamiseksi.

Kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma jatkaisi sitä vahvaa väestövaikuttamisen perinnettä, jonka keinoin esimerkiksi tartuntatauteihin ja elintottumuksiin liittyviin uhkiin on onnistuttu vaikuttamaan tehokkaasti Suomessa aikaisempina vuosikymmeninä.

PENTTI ARAJÄRVI

Itsenäisyyden juhlavuoden

lastenrahaston säätiön

hallituksen puheenjohtaja

MARIA KAISA AULA

Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja

5.5.2017

Kirjoitus on julkaistu HS-mielipidesivulla 6.5.2017