ITLAn syntyvaiheita

Itsenäisyyspäivän aikoihin moni varmaankin tuli ihmetelleeksi, mille ihmeen ITLAlle eduskunta juhlaistunnossaan päätti lahjoittaa 50 miljoonaa euroa. Useimmat eivät edes tienneet sellaisen organisaation olemassaoloa, vielä harvempi tunsi sen syntyhistorian. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA perustettiin runsaat 30 vuotta sitten Suomen juhliessa itsenäisyytensä seitsemännen vuosikymmenen täyttymistä. Aloitteen säätiön perustamisesta teki Lastensuojelun Keskusliitto, joka samana vuonna vietti 50-vuotisjuhliaan. Itsenäisyyden … Lue lisää

Read More

Yhtäläiset mahdollisuudet – pienen säätiön suuri tavoite

ITLA perustettiin 30 vuotta sitten tukemaan lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuvia tieteellisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita. Viimeisen viiden vuoden aikana ITLA on toteuttanut Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelmaa. Ohjelmassa on toteutettu sekä tutkimusta että tuotettu aineistoa lasten ja nuorten sekä laajemman yleisön käyttöön. Tutkimusten tuloksia on käytetty esimerkiksi kunnille suunnatun lapsibudjetointimallin toteuttamiseen ja koulujen … Lue lisää

Read More

Vanhemman päihdeongelma vaarantaa lapsen kehityksen

Arviolta 70.000 suomalaista lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmista on vakava alkoholi- tai huumeongelma. Tämä tarkoittaa noin kuutta prosenttia kaikista alaikäisistä lapsista. Isän tai äidin päihdeongelman kanssa eläviä lapsia on todennäköisesti enemmän, sillä arvio perustuu tietoihin hoitoa hakeneista päihdeongelmaisista vanhemmista. Kaikki vanhemmat kun eivät hae apua ongelmaansa. Vuonna 2009 tehdyssä Lasinen lapsuus -kyselyssä ja … Lue lisää

Read More

Maassa maan tavalla? Suomalaisten juomatapojen omaksuminen ei ole kotoutumisen ehto

Suomi kansainvälistyy ja monimuotoistuu. Kulttuurit kohtaavat, ottavat vaikutteita toinen toisistaan ja löytävät uudenlaisia ilmenemismuotoja. Uudet, inspiroivat ja kiehtovat virtaukset huuhtelevat perinteisiä ajattelutapojamme ja asenteitamme muovaten niitä. Ajoittain erilaiset ajatustavat joutuvat neuvottelemaan paikoistaan ja keskinäisistä suhteistaan, joskus sopuisasti, mutta toisinaan ollaan törmäyskurssilla. ”Maassa maan tavalla” on usein kuultu sanonta, jota tarjotaan ratkaisuksi tämäntyyppisiin kimurantteihin tilanteisiin. Miten … Lue lisää

Read More

Suomi tarvitsee kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelman

Suomalaiset lapset voivat tänään keskimäärin paremmin kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Vastasyntyneet vauvat ja synnyttävät äidit jäävät lähes aina henkiin, eivätkä kulkutaudit vaivaa kansaa kuten ennen. Muutos parempaan ei kuitenkaan ole tapahtunut itsestään. Erityisen hyvillä kehityskuluilla on ollut yksi yhteinen tekijä: kansallinen ohjelma, jolla on vaikutettu yhteisöön. Kansallinen rokoteohjelma katkaisi tarttuvien tautien leviämisen lapsiväestössä. Pohjois-Karjala-projekti vaikutti … Lue lisää

Read More

Päihdeongelmaisten lapset tarvitsevat tukea ja apua

Vanhempien päihdeongelmista puhuttaessa unohdetaan usein lasten näkökulma. Nuoret, jotka elävät alkoholi- tai huumeongelmaisen vanhemman kanssa, voivat olla aiheen parhaita asiantuntijoita. Heillä voi olla tarkka käsitys siitä, mitä vanhemman päihdeongelman kanssa eläminen merkitsee, mikä lapsia auttaisi parhaiten ja millaisia asenteita yhteiskunnassa on päihdeongelmaisia ja heidän perheenjäseniään kohtaan, erikoistutkija Henna Pirskanen kirjoittaa THL:n blogissa. Lue koko blogikirjoitus … Lue lisää

Read More

Pelkkä palvelu ei vielä takaa lapselle hyviä kasvuoloja

Moni Suomessa on varmasti kuullut sanonnan ”koulu opettaa, koti kasvattaa”. Viesti on selvä. Kotikasvatus ei kuulu opetustoimelle. Suomessa tuskin kukaan haluaakaan, että opettajien tai varhaiskasvattajien työtä tekisivät vanhemmat. Nykytiedon valossa opettajien ja varhaiskasvattajien tulisi kuitenkin yhä enemmän ymmärtää luokassa tai varhaiskasvatusryhmässä olevien lasten kotiolojen merkitys lasten hyvinvoinnille. Keskeisiä kysymyksiä ovat: miten lapsen minäkuvaa, hyvinvointia ja … Lue lisää

Read More

Lapsi, koti ja alkoholi

Ennen vanhaan ”koti ja alkoholi” oli huono yhdistelmä. Se viittasi lähinnä ongelmiin – miehillä omiin juomisongelmiin, vaimoilla ja lapsilla ongelmiin miehen ja isän kanssa. Nykyään noin yhdeksän kymmenestä suomalaisesta miehestä ja naisesta käyttää alkoholia, runsaat 80 prosenttia juomiskerroista tapahtuu kotona ja yleisin juomistilanne on puolisoiden tai seurustelukumppaneiden välinen lasien kilistely. Juominen on kotiutunut. Ja kotona … Lue lisää

Read More

Arkipäiväistetään vanhemmuuden tuki!

Kymmenen vuotta sitten USA:ssa tehtiin tutkimus, jossa kahdeksantoista maakuntaa jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä maakuntien palvelujärjestelmä jatkoi toimintaansa entiseen tapaan. Toinen ryhmä alkoi toteuttaa laajaa kaksivuotista ohjelmaa, jossa koulutettiin ja tuettiin palveluntarjoajia levittämään tutkitusti vaikuttaviksi todettuja vanhemmuustaitoja ja kasvatuskäytäntöjä. Mukana olivat sosiaalityö, terveydenhuolto, koulut ja varhaiskasvatus, järjestöt, yksityisen sektorin toimijat ja muut lapsia ja … Lue lisää

Read More