Itlalle haetaan toimitusjohtajaa

Itlalle haetaan toimitusjohtajaa. Tehtävä on tässä muodossa uusi. Rekrytointia hoitaa Staffpoint Executive ja tehtävään haetaan Staffpointin sivun kautta.

Hakuaika päättyy 21.6.2018.

 

Katso rekrytointivideo:

 

 

Työtehtävän kuvaus

Tehtävä on tässä muodossa uusi. Uuden toimitusjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • yhdessä hallituksen kanssa säätiön strategian rakentaminen uuteen tilanteeseen
 • säätiön mission ja tavoitteiden tunnettavuuden sekä maineen rakentaminen sidosryhmissä sekä vaikuttajaverkostossa
 • kumppanisopimusten hallinnointi ja kehittäminen
 • yhteistyösuhteiden ylläpito ja kehittäminen verkostoyhteisöön
 • säätiön ammattimainen johtaminen säätiölain, säätiön sääntöjen ja hyvien käytäntöjen mukaisesti
 • säätiön talouden suunnittelu ja operatiivinen johtaminen.

Edellytämme sinulta

 • riittävää kokemusta Itlan toimialaan liittyvästä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • riittävää kokemusta lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristöstä ja alan toimijoista
 • johtamiskokemusta soveltuvasta hallinnollisesta tai muusta tulosvastuusta
 • näyttöä tuloksekkaasta työskentelystä verkosto- tai ohjelmaperusteisessa toiminnassa erilaisten toimijoiden kanssa
 • mielellään omaa kokemusta strategisen muutoksen toteuttamisesta
 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • molempien kotimaisten kielten sekä englannin hyvää hallintaa. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Tarjoamme sinulle

mahdollisuuden:

 • edistää Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta tekemällä merkittävää työtä
 • Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hengessä luoda uutta ja vaikuttaa päätöksentekijöihin
 • työskennellä innostuneessa, eri aloja ja osaamista yhdistävässä tiimissä
 • verkostoitua kansainvälisesti.

Arvostamme

Olet kenties hakemamme henkilö, jos haluat osoittaa vaikuttavia tuloksia ja koet säätiön työkentän itsellesi tärkeäksi. Sinussa on luovuutta ja innovatiivisuutta. Olet jo hyvin verkostoitunut, mahdollisesti myös kansainvälisesti. Sinulla on vahva kokemus tiedolla johtamisesta. Tunnet säätiön toimialaan liittyvää tieteellistä tutkimusta ja haluat tuoda tutkimustietoa käytäntöön sekä päätöksentekoon. Osaat johtaa verkostoissa ja olet valmis keskustelemaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa.

 

Hakuohjeet ja lisätiedot

Kiinnostuitko ja haluatko kuulla lisää? Lue lisää www.itla.fi tai www.kasvuntuki.fi

Lähetä hakemuksesi ja CV:si torstaihin 21.6.2018 mennessä www.staffpoint.fi > avoimet työpaikat kautta.

Lisätietoja tehtävästä ja luottamukselliset yhteydenotot: Pasi Honkalahti, Director, StaffPoint Executive, pasi.honkalahti@staffpoint.fi, p. 040 844 7707.

 

Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen

Tiedote 25.4.2018

Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Puheenjohtajaksi nimitettiin Petri Pohjonen (FT, DI) ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aula (VTL).

Itlan kansanedustajista koostuva valtuuskunta kokoontui 24.4.2018 ja nimitti Itlan hallituksen. Puheenjohtajaksi nimitetty Petri Pohjonen on toiminut Invalidiliiton pääjohtajana vuodesta 2016 ja sitä ennen ylijohtajana Opetushallituksessa. Pohjosella on laaja-alainen näkemys erityisryhmien ja lasten asiasta sekä mittava kokemus valtionhallinnosta ja hallinnon kehittämishankkeista.

”Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja turvallinen kasvuympäristö mahdollistavat yhdenvertaisen ja demokraattisen Suomen tulevaisuuden”, korostaa puheenjohtaja Pohjonen.

Maria Kaisa Aula jatkaa uudistetun Itlan varapuheenjohtajana. Hän toimii Väestöliiton puheenjohtajana sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankejohtajana.

Hallituksessa on seitsemän jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Säätiön säännöissä määrätään perusteet jäsenten nimittämiselle. Kahdella jäsenellä täytyy olla kokemusta säätiön tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnasta ja kahdella kokemusta alueen julkisesta hallinnosta. Yksi jäsen edustaa tieteellistä tutkimusta ja yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta sijoitustoiminnasta. Yhdelle jäsenelle ei ole asetettu erityisiä kriteereitä.

Ensimmäisessä kokouksessa myöhemmin keväällä hallitus käsittelee Itlan strategisia linjauksia näyttöön perustuvan tuen arvioinnin, levittämisen ja juurruttamisen eteenpäin viemiseksi lasten kasvun tueksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.

Itlan perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Eduskunnan juhlapäätöksen ja sääntömuutoksen seurauksena säätiö siirtyi perustajäseniltä eduskunnan ohjaukseen.

 Lisätietoja:

Säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi
Hallituksen puheenjohtaja Petri Pohjonen, puh. 050 2842, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi
Valtuuskunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi, puh. 09 432 3067, aila.paloniemi@eduskunta.fi

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto

puheenjohtaja

Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Oulun kaupunki
Puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, Väestöliitto; hankejohtaja sosiaali- ja terveysministeriö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto
Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto Toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori; puheenjohtaja Tiukulan Säätiö
Johtaja ja vastaava ylilääkäri (nuorisopsykiatria) Klaus Ranta, HUS/HYKS Hyvinvointiosaston johtaja Tuire Santamäki-Vuori, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Varhaiskasvatuksen professori (1.8.2018 alkaen) Mirjam Kalland, Helsingin yliopisto; puheenjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lastenlääkäri, Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja Jorma Komulainen, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Taloustieteiden professori Sixten Korkman, Aalto yliopisto Toimitusjohtaja Mikko Mikkola, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Johtaja (opetus ja kulttuuri) Terhi Päivärinta, Kuntaliitto Koulutuksen ja koulutuspolitiikan professori Jouni Välijärvi, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

 

Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelman loppuraportti ja tulokset

Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelman loppuraportti ja tulokset.

Itlan viisivuotinen Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa. Raportti ohjelmasta on ladattavissa satavuotisohjelman sivulla.

Satavuotisohjelmassa oli viisi osaohjelmaa, joiden tuloksia on esitelty kunkin osaohjelman sivulla.

Vaikuttamisohjelmat

Tutkimusohjelmat

Aila Paloniemi valittiin Itlan ensimmäisen valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Tiedote 22.3.2018

Aila Paloniemi valittiin Itlan ensimmäisen valtuuskunnan puheenjohtajaksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 21.3.2018. Kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Aila Paloniemi (kesk.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Sarkomaa (kok.).

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Valtuuskunnan eduskunta nimesi täysistunnossa 23.2.2018. Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunnan tehtävänä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa. Lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle. Lisäksi valtuuskunta mm. valitsee säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja voi erottaa nämä kesken toimikauden. Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö purkaa vain valtuuskunnan määräenemmistön sitä puoltaessa.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.

”Itlalla, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöllä on merkittävä rooli luodessaan koko maahan tutkittuun tietoon perustuvia vaikuttavia menetelmiä lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutkimusta ja uusia menetelmiä tarvitaan kipeästi vanhojen kirjavien käytänteiden tilalle, jotta hyvinvoinnin vajeita voidaan taklata tehokkaammin”, sanoo Itlan valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.). ”Tartun suurella innostuksella uuteen tehtävään”, Paloniemi iloitsee.

Itlan alkuperäiset perustajat ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto. Eduskunnan juhlapäätöksen ja sääntömuutoksen seurauksena säätiö siirtyi perustajäseniltä eduskunnan ohjaukseen. Itla perustettiin vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.

Lisätietoja:

Säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Valtuuskunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi, puh. 09 432 3067, aila.paloniemi@eduskunta.fi

Kansanedustajien kuvat eduskunnan sivulla 

Blogissa – Itlan syntyvaiheita

Blogissa – Itlan syntyvaiheita

Itlan ensimmäinen asiamies Kalle Justander muistelee uusimmassa blogikirjoituksessa Itlan syntyvaiheita. Peruspääoman lisäksi rahoitusta kerättiin mm. itsenäisyyden kuusen taimia myymällä. ”Kolmessa vuosikymmenessä itsenäisyyskuusen taimi on noussut jo lähes aikuiseen mittaan. Kasvuedellytykset tästä eteenpäin näyttävät hyvin lupaavilta”, toteaa Justander.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

30 vuotta sitten istutettu itsenäisyyskuusi Espoon Tapiolassa
Kuva: Kalle Justander

 

Lasta kannattelevat lähisuhteet -seminaarin esitykset verkossa

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa – Miten vahvistetaan lasta kannattelevia lähisuhteita tulevaisuuden Suomessa?

16.1.2018 Helsingissä järjestetyn seminaarin esitykset ovat nyt verkossa:

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä

Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?

Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?

Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto
Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?

Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU
Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences

Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla
Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta tulevaisuuden Suomessa?

Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuoro

 


OHJELMA

Mikä on lähisuhteiden merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? Tiedämme yhä enemmän siitä, miten lapsen lähisuhteita tukemalla voidaan vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Tämä tutkimustieto tulee olemaan perustana Kasvun tuen toiminnassa, joka jatkaa Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelman pohjustamaa työtä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Seminaari oli Lapset, nuoret ja perheet 100 -vuotiaassa Suomessa -ohjelman päätöstilaisuus.

Päivän puheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa

9.00-9.10 Tilaisuuden avaus
Professori Pentti Arajärvi

9.10-9.25 Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän puheenvuoro
Kansanedustaja Sari Essayah

9.25-10.45 Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä
Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Kommenttipuheenvuorot
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?
Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?
Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL

10.45-11.00 Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime
vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?
Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Kasvun tuki

12.00-12.45 Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences
Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU

12.45-13.30 Keynote commentary panel

Chair: Director of Development, Adjunct Professor of Psychiatry Kristian Wahlbeck, The Finnish Association for Mental Health

Panelists: Child Psychiatrist, Professor Emeritus Tytti Solantaus; Psychotherapist, Social Psychologist PhD Leena Ehrling; Incredible Years Specialist, Visiting Researcher at National Institute for Health and Welfare (THL), M.Ed. Piia Karjalainen; Research Coordinator, MNSc Terja Ristkari, University of Turku, Research Center for Child Psychiatry

14.00-14.30 Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta
tulevaisuuden Suomessa?
Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla

14.30-15.00 Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuorot
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Kansanedustaja, professori Pekka Puska

Valtio lahjoitti Itlalle Neste Oyj:n osakkeita 50 miljoonan euron arvosta

Valtio lahjoitti Itlalle Neste Oyj:n osakkeita n. 50 miljoonan euron arvosta

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 4.1.2018 lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron arvosta valtion omistamia Neste Oyj:n osakkeita. Lahjoituksen kohteena on 922 168 osaketta, mikä on 0,36 % osakekannasta ja äänimäärästä.  

Pääoman tuotolla rahoitettavalla toiminnalla säätiö edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön sr (Itla) tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itlalle lahjoitetun 50 miljoonan euron pääoman tuoton turvin säätiö laajentaa ja syventää 30-vuotista pitkäjänteistä työtään lasten tasavertaisten elinolojen edistämiseksi.

Ensivaiheessa Itla laajentaa nykyistä lasten ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta ja kannustavaa kasvatusta edistävää toimintaansa. Tietopohja toimivista vanhemmuuden tuen menetelmistä ja keinoista on luotu osana Kasvun tuki -toimitustyötä yhteistyössä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Kasvun tuki on näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen tietolähde (kasvuntuki.fi).

Itlan tavoitteena on tuottaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, jolla tuetaan kasvua, oppimista ja pärjäämistä sekä vähennetään lasten ja nuorten eriarvoistumista. Toiminta suunnataan aluksi viranomaisille ja palveluntuottajille. Myöhemmin myös lapsiperheille ja koko väestölle suunnatulla viestinnällä annetaan eväitä lasten kasvun pitkäjänteiseen tukemiseen.

Itlan toiminnan punainen lanka on tutkittu tieto, jonka käyttöä lisäämällä säätiö edistää palveluiden vaikuttavuutta yhteiskunnan eri aloilla. Itla tekee yhteistyötä päättäjien, lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja lapsuuden tutkijoiden kanssa.

Säätiön toiminnasta ja taloudesta tehdään vuosittain säätiölain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus. Ne toimitetaan myös eduskunnan asettamalle valtuuskunnalle, joka seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Lisätietoja

Säätiön asiamies, kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Ministeri Lintilä luovutti osakkeet Itlan puheenjohtajalle, professori Pentti Arajärvelle

 

 

Selvä arki – lapset etusijalle alkoholilaista päätettäessä

Selvä arki – lapset etusijalle alkoholilaista päätettäessä

11.12.2017

Alkoholin saatavuuden parantamisesta koituisi suoria ja välillisiä seurauksia, jotka näkyisivät kaikkien lasten arjessa – kotona, päiväkodissa, koulussa ja pihoilla. Päihteisiin liittyvät ongelmat kattavat koko elämän kaaren ja voivat siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Alkoholin saatavuuden parantaminen ennustaa alkoholinkäytön lisääntymistä ja sitä myötä alkoholista johtuvia terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. 

Pienillä, alle 7-vuotiailla lapsilla vanhemman päihdeongelma lisää riskiä joutua sairaalahoitoon sairauden tai tapaturman vuoksi. Terveyden ongelmien lisäksi alkoholi johtaa kärjistyneisiin tilanteisiin ja pienten lasten huostaanottojen yleisin syy onkin äidin päihteiden käyttö. 

Nuoret odottavat aikuisilta vastuullisuutta 

Joka neljäs lapsi kärsii jollain tavalla äitinsä tai isänsä päihteiden käytöstä. Kun nuorilta kysytään, he vastaavat odottavansa vanhemmilta ja aikuisilta vastuullista alkoholinkäyttöä. Humalaisia aikuisia pidetään vähintäänkin noloina, mutta monen vanhemman vanhemmuus hukkuu kokonaan viinaan. 

”Soitin neljä vuotta viulua ja kolme vuotta kävin tanssitunneilla, mutta ei äiti koskaan sanonut mulle et hyvä juttu tai et hienosti tehty tai mahtavaa.” 

Kun vanhemmat käyttävät päihteitä, alkoholi varjostaa lapsen koko elämää. Vanhemmat ovat poissaolevia eivätkä kiinnostu tai osallistu lasten elämään. Lapset joutuvat kantamaan vastuuta itsestään ja toisistaan. 

”Mä muistan kun mä olin ystävällä, niin sit se soitti keskellä yötä se mun pikkusisko, et sitä pelottaa olla siellä kun iskä on niin humalassa.” 

Päihteiden käytöstä seuraa epävarmuutta, ennakoimattomuutta ja usein väkivaltaa. ”Kun iskä juo, se saattaa hermostua ihan yhtäkkiä ilman syytä. Oon saanu myös monesti kunnolla selkää kun se ollu kännissä”. 

Päihdehaitoilla on yksittäisiä perheitä laajemmat vaikutukset 

Teini-iässä ja nuorena aikuisena ongelmat näkyvät riskinä mielenterveyden sairauksiin, päihteiden käyttöön ja koulutuksen keskeytymiseen. Päihteiden käytöstä aiheutuvat ongelmat vaikuttavat läheisiin ja muihin kanssaihmisiin ja ulottuvat päiväkoteihin, kouluihin, harrastuksiin ja kadulle. Kasvavan alkoholinkäytön vaikutukset heijastuvat koulussa esimerkiksi levottomuutena, jolloin koko luokan työrauha kärsii. 

”Me kiusattiin kaikkia koulussa, kun purki sitä [pahaa oloa] muihin”. 

Nekin lapset, joiden kotona ei ole päihdeongelmia, törmäävät useammin kadulla aikuisiin, jotka käyttäytyvät pelottavasti. Lasten on pystyttävä liikkumaan turvallisesti kouluun, kotiin ja harrastuksiin. 

Lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen

Alkoholilain uudistuksessa on paljon hyviä elementtejä, mutta uudistusta ei pidä tehdä heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella. Turhaa sääntelyä ja byrokratiaa voidaan poistaa lisäämättä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa riskiä. Vahvan oluen voi hyvillä mielin käydä ostamassa Alkosta, kun muistaa miten paljon omaa epämukavuutta suuremmat vaikutukset vahvojen juomien markettimyynnillä on. 

Vaikutukset lapsiin ja nuoriin täytyy arvioida ja ottaa erityisen vakavasti huomioon alkoholilain uudistuksesta päätettäessä. Me haluamme antaa kaikille lapsille mahdollisuuden kasvaa ympäristössä, jossa vastuulliset, lapsen edun huomioivat aikuiset ovat enemmistössä. 

Lukuja:

– n. 60–70 000 lapsen vanhemmalla on päihdeongelma
– pelkästään alkoholin vaurioittamia lapsia syntyy noin 600 vuosittain
– 3 600–6 000 sikiövauvan kehitys on vaarassa äidin päihteiden käytön takia
– Jos alkoholijuomien prosenttirajaa nostetaan, päihdeongelmaisten vanhempien lasten lukumäärän kasvaa arviolta 6 % eli n. 69 000–74 000 lapseen. Päihdeperheessä asuvia lapsia olisi 4 000–5 000 enemmän kuin nyt.

Sitaatit on poimittu Sata lasissa -tutkimuksesta julkaistussa kirjassa Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi (2016). Marja Holmila, Kirsimarja Raitasalo & Christian Tigerstedt (toim.) https://www.julkari.fi/handle/10024/131418

Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
Ensi- ja turvakotien Liitto ry

Eduskunnan 100-vuotisjuhlapäätöksellä tuetaan hyvää lapsuutta

5.12.2017

Eduskunta hyväksyi tänään juhlaistunnossa lain Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta. Itlalle tämä tarkoittaa sitä, että pääoman turvin pitkäjänteinen, pysyvä toiminta lasten tasavertaisten elinolojen edistämiseksi on mahdollista.

Itlan on nyt mahdollista laajentaa ja syventää työtä, jota se on tehnyt jo 30 vuotta lasten ja nuorten kasvun tueksi. Itlan merkittävimpiä toimia tähän asti ovat olleet Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelma sekä näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen menetelmien levittäminen osana Kasvun tuki -työtä sekä Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Itlan alkuperäiset perustajat ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto. Sääntömuutoksen ja eduskunnan juhlapäätöksen seurauksena rahasto siirtyy perustajäseniltä eduskunnan hallintaan. Itla perustettiin vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.

Säätiön tarkoitus on edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Itlan toiminnan punainen lanka on tutkittu tieto. Tutkitun tiedon käyttöä lisäämällä säätiö edistää lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vaikuttavuutta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja tukemisessa voi säätiön toiminnassa olla kyse kasvatuksesta ja koulutuksesta, eri alojen palveluista, perheen toimeentulosta, asumisesta, yhdyskuntarakenteesta tai muusta lasten ja lapsiperheiden elinoloja parantavasta ja tukevasta toiminnasta.

Kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelman käynnistäminen on uudistetun Itlan ensimmäinen tehtävä

Säätiö käynnistää ensivaiheessa kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelman. Ohjelma edistää lasten, nuorten ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta ja kannustavaa kasvatusta. Samalla tuetaan oppimista ja pärjäämistä ja vähennetään lasten ja nuorten eriarvoistumista.

Ohjelman tietopohja luodaan osana Kasvun tuki -toimitustyötä yhteistyössä eri tutkimustahojen kanssa.

Itla on kehittänyt Kasvun tuki -arviointityökalun yhteistyössä pohjoismaisten tahojen kanssa. Lapsiperheille ja nuorille suunnattu työ on Suomessa monilta osin pirstaleista eikä kaikilla ole pääsyä laadukkaan tuen piiriin oikea-aikaisesti. Monitoimijaisessa palvelurakenteessa toiminnan sisällön ja laadun varmistaminen tulee yhä tärkeämmäksi. Kasvun tuki -työ pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Itla ei toteuta tarkoitustaan yksin. Itla kokoaa ja verkostoi lasten kanssa työskenteleviä ja lapsuutta tutkivia yhteistyöhön. Väestöviestinnällä lapsiperheille ja koko väestölle tuodaan eväitä lasten kasvun pitkäjänteiseen tukemiseen.

Säätiö toimii lahjoitetun pääoman tuotolla

Myönnetty pääoma 50 miljoonaa euroa on Suomelta merkittävä ja kunnioitettava investointi lapsuuteen. Itlan toiminta rahoitetaan jatkossa pääoman tuotoilla.

Lisätietoja

Säätiön asiamies, kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen @ itla.fi
www.itla.fi
www.kasvuntuki.fi

Lyhyesti

Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Itlan 2017 uudistettujen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Juhlapäätöksen myötä eduskunta asettaa säätiölle valtuuskunnan, joka seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa. Valtuuskunta myös valitsee säätiön hallituksen jäsenet, jotka edustavat palveluja tuottavia yhteisöjä ja säätiöitä, julkisen hallinnon tuottamia palveluja, säätiön tarkoitusalan tutkimusta ja asiantuntemusta sijoitustoiminnassa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön perustivat Lastensuojelun Keskusliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö 1987, Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna.

Kasvun tuki

Kasvun tuki on avoin tietolähde, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä. Tietolähteeseen sisällytetään työmenetelmiä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kasvun tuki -tietolähteessä olevat menetelmät on arvioitu tieteellisessä toimituksessa ja neuvostossa. Itla arvioi työmenetelmiä ja auttaa kuntia juurruttamaan niiden käyttöä. Suomen Mielenterveysseura levittää työmenetelmiä ja kouluttaa niiden käyttöön.

2017 – 2018 mukaan hakeutuneita vahvan tai kohtalaisen näytön saaneita työmenetelmiä levitetään osana STM:n ja OKM:n koordinoimaa LAPE-hanketta.

Kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma

Itlan ja yhteistyökumppaneiden eduskunnalle tekemä ehdotus, jota uudistettu Itla ryhtyy suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäisenä tehtävänään. Ohjelman tavoitteena on tuoda näyttöön perustuvia keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen sekä ammattilaisille että perheille. Ohjelma jatkaa ja syventää LAPE-ohjelmassa tehtävää Kasvun tuki -työtä.