Suomessa keskeinen yhteiskunnallinen haaste on lasten ja nuorten hyvinvoinnin eriarvoistuminen ja pahoinvoinnin, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien, kouluttamattomuuden sekä toimeentulo-ongelmien, kasaantuminen osalle väestöstä (esim. Kestilä ym. 2012; Paananen ym. 2012). Perheille tarkoitetuissa palveluissa resursseja laitetaan yhä enemmän korjaaviin palveluihin ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen kustannuksella. Lastensuojelun, erityisopetuksen ja mielenterveyspalvelujen korjaavat toimet ovat kaksinkertaistuneet kahden viime vuosikymmenen aikana (Rimpelä 2008; THL: Lasten asema). Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa ohjelmassa pyrkimyksenä on koota tietoa ja tuoda tukea lasten, nuorten ja perheiden kasvun ja varttumisen tueksi.

1. Sata lasissa- varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa 

2. Sata kohtaamista- varhaisen tuen palvelut ja tieto 

3. Sata investointia – lasten oikeuksien näkyminen kuntien budjetoinnissa

4. Sata varhaista askelta – varhaiskasvatuksen, neuvolan, koulun ja kodin yhteinen kasvatustehtävä