Alkoholinkäyttö on Suomessa runsasta ja alkoholinkäyttö on läsnä yhteiskunnassa monin eri tavoin. Tässä osiossa pureudutaan siihen minkälaisia alkoholinkäyttöön liittyviä pelisääntöjä ja tukemisen strategioita nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa vallitsee sekä kootaan tietoa siitä miten vastuullista alkoholinkäyttöä voi tukea kotona ja muuaalla yhteiskunnassa.

Idea
-Avaa yhteiskunnan yhteisen kasvatuksen tueksi tutkimuksessa esiinnousseita kokemuksia siitä, miten suomalaisessa alkoholikulttuurissa tänään itsenäistytään ja kasvetaan.

Tavoite
– Tehdään näkyväksi päättäjille ja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville miten alkoholikulttuuriin Suomessa kasvetaan
– nostetaan esille tutkimuksesta nousseita sekä nuorten ja nuorten vanhempien kanssa työstettyjä toimivia ja osapuolia kunnioittavia päihdekasvatuskeinoja.

Tuotokset: Alkoholista puhuminen ei ole tähtitiedettä – materiaaleja kodin, koulun ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön tueksi

Kirja: Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot
Kirja käsittelee kasvamista ja kasvattamista suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Kirjassa keskitytään vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen myönteisiin piirteisiin ja tarkastellaan asioita tulevaisuuden ja hyvän elämän näkökulmasta.
Marja Holmila, Kirsimarja Raitasalo & Christoffer Tigerstedt (toim.) Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot. Vanhemmat, nuori ja alkoholi: THL. 2016. Teema: TEE2016_25
Linkki julkaisuun 

Opas: Vanhemmuus ensin – miten ammattilaiset voivat tukea pienten lasten vanhempia päihdehaittojen ehkäisemiseksi
Opas paikalliselle johdolle ja keskijohdolle. Antaa eväitä, joilla tukea lasten kasvatusta omalla paikkakunnalla.
Linkki sähköiseen oppaaseen
Tulostettava: Vanhemmuus ensin – työkalupakki 2016 (pdf)

 

Filmi: Siellä sitten käyttäydytään (Man ska sen bete sig där)
Filmi toimii keskustelun virittäjänä (ylä)koulujen vanhempainilloissa tai opetuksessa. Filmi auttaa vanhempia ja ammattikasvattajia yhdessä miettimään miten vastuullista alkoholinkäyttöä voisi tukea paremmin kotona ja muualla yhteiskunnassa. Opetuskäytössä filmillä voidaan edistää myös nuorten omaa pohdintaa aiheesta.
Filmi suomeksi och filmen på svenska

Manuaali Siellä sitten käyttäydytään -filmille
Manuaali on tarkoitettu vanhempainiltojen keskustelun tueksi filmin katsomisen jälkeen. Sen on tuottanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Saat ladattavat materiaalit lähettämällä sähköpostiosoitteesi EHYT ry:n linkin kautta.

Artikkelit 

Luottamista ja harhauttamista. Vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskeva vuorovaikutus nuorten kuvaamana. Simonen, Jenni & Kataja, Kati & Pirskanen, Henna & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2015) Yhteiskuntapolitiikka 80 (4), 365-376.
Linkki artikkeliin

Artikkelin muunneltu populaariversio Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot -kirjassa (vrt. yllä) v. 2016: Nuorten näkemykset vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskevasta vuorovaikutuksesta. Simonen, Jenni & Kataja, Kati & Pirskanen, Henna & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer

 

Vanhemmat ristiaallokossa. Perhekulttuuri ja ambivalentti alkoholikasvatus. Pirskanen, Henna & Simonen, Jenni & Kataja, Kati & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2016). Yhteiskuntapolitiikka 81 (2), 138-149.
Linkki artikkeliin

Artikkelin populaariversio Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot -kirjassa v. 2016: Vanhempien käytännöt ja ihanteet alkoholikasvattajina. Pirskanen, Henna & Simonen, Jenni & Kataja, Kati & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer 

 

Parenthood re-discovered: views of recovered parents. Pirskanen, Henna & Holmila, Marja & Kataja, Kati & Simonen, Jenni & Tigerstedt, Christoffer (2016). Drugs, education, prevention and policy 23 (4), DOI: 10.1080/09687637.2016.1206514.
Linkki artikkeliin

Artikkelin populaariversio Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot -kirjassa (2016): Päihdeongelmasta toipuvan paluu vanhemmuuteen. Pirskanen, Henna & Holmila, Marja & Kataja, Kati & Simonen, Jenni & Tigerstedt, Christoffer

 

Trusting and misleading. Parents’ and children’s interactions around alcohol issues as described by adolescents. Simonen, Jenni & Kataja, Kati & Pirskanen, Henna & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2016): Arvioitavana lehdessä Addiction Research and Theory.

Ilmestyy Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot -kirjassa (2016). Kun vanhempi juo liikaa. Simonen, Jenni & Pirskanen, Henna, Kataja, Kati & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer

Ilmestyy Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot -kirjassa (2016). Kahden kulttuurin välissä. Maahanmuuttajat suomalaisen alkoholikulttuurin näkijänä ja kokijana. Kataja, Kati & Pirskanen, Henna & Simonen, Jenni & Tigerstedt, Christoffer

Muut tekstit

Pirskanen, Henna & Simonen, Jenni: Nuoret, vanhemmat ja alkoholi. Tiimi 3/2016.
Linkki lehteen

Jenni Simonen: Nuoret ja alkoholinkäyttöä koskeva vuorovaikutus perheessä.
Alkon Lasten seurassa -sivuston blogi

Pirskanen, Henna: Alkoholi ja vanhemmuuden ristiaallokko.
Alkon Lasten seurassa -sivuston blogi

Päätoimijat

– Itla
– THL
– Ensi- ja turvakotien liitto
– Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry