Professori
Pentti Arajärvi
Helsingin yliopisto

Toiminnanjohtaja
Hanna Heinonen
Lastensuojelun Keskusliitto

Ohjelmajohtaja
Petra Kouvonen
ITLA

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ohjausryhmän puheenjohtaja
Maria Kaisa Aula

Ohjelmaneuvos
Sirpa Kekkonen
Valtioneuvoston kanslia

Opetusneuvos
Kalevi Virtanen