The First 1 000 days in the Nordic Countries eli Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa – hankkeessa selvitetään, kuinka mielenterveyttä edistetään raskauden aikaisessa terveydenhuollossa, tuetaan turvallisen kiintymissuhteen muodostamista vauva- ja pikkulapsi-ikäisten terveydenhuollossa, määritellään riskitekijöitä ja tuetaan henkistä hyvinvointia päivähoidossa ja esikoulussa.

Itla koordinoi Suomessa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa pohjoismaisen hankkeen Suomen osiota.

Vuonna 2021 julkaistiin katsaus psykososiaalisten interventioiden ja psykologisten testien vaikuttavuudesta: Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence.

Katsauksen tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa Pohjoismaissa käytössä olevista psykososiaalisista interventioista ja psykologisista testeistä, jotka on kohdennettu sikiöaikaan tai lapsen kahteen ensimmäiseen ikävuoteen. Katsauksesta kävi ilmi, että ”suomalaisten lasten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuudesta ei pystytä sanomaan juuri mitään”. Siksi on tärkeää, että Pohjoismaissa tehostetaan tutkimustoimia, joiden näyttöpohjalla voidaan tukea pohjoismaisten lasten ja perheiden hyvinvointia, kuten erikoistutkija Marjo Kurki kirjoitti MustRead Akatemiassa julkaistussa kirjoituksessa joulukuussa.

Vuoden 2022 aikana julkaistaan hankkeen politiikkasuositukset omana raporttinaan – The First 1 000 Days in the Nordic Countries: Policy recommendations.

Takaisin vuosikertomukseen 2021