Lape-ohjelma: Vanhemmille annettu tuki auttaa perhettä eteenpäin

Lape-ohjelma: Vanhemmille annettu tuki auttaa perhettä eteenpäin

”Jokainen lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa läheisten ihmisten ja lähiympäristönsä kanssa. Vanhemmuuden tukeminen onkin lapsen hyvinvoinnin varhaista tukemista. Samalla vähennetään tehokkaasti lasten eriarvoistumista. Tutkimusten perusteella tiedämme, että vanhemmuuden taitoja voi oppia – harjoittelemalla toiminta muuttuu ja vanhemmuus kehittyy”, korostaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman eli LAPEn hankepäällikkö Hanne Kalmari.

Työmenetelmien yhtenäistäminen ja vanhemmuuden tuen vahvistaminen on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Työmenetelmien levittämisestä ja käyttöönotosta vastaavat Suomen Mielenterveysseura ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö (ITLA).

Lue lisää hallituksen kärkihankkeeksi nostetusta Lape-ohjelmasta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

22.5.2017

Maassa maan tavalla? Suomalaisten juomatapojen omaksuminen ei ole kotoutumisen ehto

Maassa maan tavalla?

Suomalaisten juomatapojen omaksuminen ei ole kotoutumisen ehto

Suomi kansainvälistyy ja monimuotoistuu. Kulttuurit kohtaavat, ottavat vaikutteita toinen toisistaan ja löytävät uudenlaisia ilmenemismuotoja. Uudet, inspiroivat ja kiehtovat virtaukset huuhtelevat perinteisiä ajattelutapojamme ja asenteitamme muovaten niitä.

Ajoittain erilaiset ajatustavat joutuvat neuvottelemaan paikoistaan ja keskinäisistä suhteistaan, joskus sopuisasti, mutta toisinaan ollaan törmäyskurssilla. ”Maassa maan tavalla” on usein kuultu sanonta, jota tarjotaan ratkaisuksi tämäntyyppisiin kimurantteihin tilanteisiin. Miten ymmärrämme tämän sanonnan tilanteissa, joissa on kyse suomalaisista juomatavoista?

Lue erikoistutkija Kati Katajan tuore blogi THL:n sivulta. Blogi on osa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) käynnistämää Sata lasissa -hanketta.

15.5.2017