ITLAn alaseminaarit Lapsen oikeuksien päivän seminaarissa Hämeenlinnassa 20.11.

Seuraavat 100 vuotta – Lapsuuden tulevaisuus Suomessa! Jatkuuko menestystarina?

Alla on esitelty kolme iltapäivän alaseminaaria, joissa ITLA on mukana.
Seminaarin koko ohjelmaan pääset tästä.

Alaseminaarit I klo 13.30-15.15

2. Kulttuurinen muutos – kohti lapsilähtöistä hallintoa (ITLA)

Miten kuntien eri äänet saadaan keskustelemaan keskenään lapsiystävällisen politiikan edistämiseksi? Miten vaikuttavat keinot kasvuolojen tukemiseksi ovat päättäjien ja johtavien virkamiesten tiedossa? Mitkä ovat uuden oppimisen haasteet ja mahdollisuudet? Tässä sessiossa esitellään konkreettisia keinoja, joiden avulla paikallisesti on mahdollista luoda kansalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä keskustelua, ja käsitellään lasten kasvuoloihin vaikuttavien keinojen kiinnittymistä kuntiin ja maakuntiin.

Puheenjohtajana toimii Robert Arnkil.

Avaus
Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, ITLA

Mitä ovat lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi?
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki

Lapsibudjetoinnin iltakoulu – mitä ja miksi?
Yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoinnin iltakoulu Hämeenlinnassa
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki

Miten LAVA ja LABU voivat edistää toimintakulttuurin muutosta? Kommenttipuheenvuoro kuullusta.
LaPe-muutosohjelman Hämeen muutosagentti Jari Pekuri

Puheenjohtajan vetämä yhteinen keskustelu

3. Sata lasissa – varttuminen Suomalaisessa alkoholikulttuurissa (ITLA)

Alkoholi on tänään yhä enemmän läsnä arjessa. Monissa kodeissa alkoholinkäyttö on olennainen osa arkea. Suomessa noin 65 000–70 000 vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Noin kolmanneksella päihdehuollon palveluita käyttäneistä on alaikäisiä lapsia. Viime vuosien kehityksessä on kuitenkin myös myönteisiä piirteitä. Alkoholin kulutus on vuodesta 2008 laskenut ja alaikäisten juominen vähentynyt. Sessiossa käydään läpi tutkimustuloksia ITLAn koordinoimasta Sata lasissa – varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa -hankkeesta ja kuullaan poliittisten päätöksentekijöiden sekä arjessaan lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohtaavien ammattilaisten kommentteja tutkimustuloksiin.

Avaus
Puheenjohtaja Tuomas Tenkanen, johtava erityisasiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Vanhempien ja lasten vuorovaikutus alkoholikasvatuksessa
VTT Jenni Simonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot. Päihteet perheessä kestävän kehityksen näkökulmasta
Tutkimusprofessori (emerita) Marja Holmila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Moniammatillisen Ankkuritiimin näkökulma
Vanhempi rikoskonstaapeli Juha Kuningas, Hämeenlinnan poliisin moniammatillinen Ankkuritiimi

Video: Siellä sitten käyttäydytään

Keskustelu: Kurkistus tulevaisuuteen
Puheenjohtaja Tuomas Tenkanen
Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.)
Nuorisotutkija, Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen
Armin Kellomäki, asiantuntijanuori, Hämeenlinnan kaupunki

Kysymyksiä ja keskustelua

 

Alaseminaarit II klo 15.30-17.15

1. Kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma tukemaan lasten mielenterveyttä (ITLA)

Sessiossa keskustellaan siitä, minkälaista näyttöä on vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen parantamisesta. Voidaanko näyttöön perustuvalla vanhemmuuden tuella luoda kansanterveyttä edistävä ohjelma, joka yhdistää poliittista kenttää yli puoluerajojen? Voiko kokonainen kansa oppia myönteiseen vuorovaikutukseen?

Sessiossa esitellään ITLAn ja Suomen mielenterveysseuran näyttöön perustuvaa vanhemmuuden tuen työkalupakkia, joka osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jalkautetaan osaksi suomalaisten perhekeskusten työtä.

Session puheenjohtajana toimii Maria Kaisa Aula, hankejohtaja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, STM; ITLAn varapuheenjohtaja

Tervetuloa
Maria Kaisa Aula, ITLAn vara puheenjohtaja sekä Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman hankejohtaja

Mihin kansanterveydellisiin haasteisiin kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelmaa vastaa?
Kristian Wahlbeck, psykiatrian dosentti, kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura

Millaiselle tietopohjalle ohjelma perustuu?
Taina Laajasalo, PsT, dosentti, Kasvun tuki -toimituksen tieteellinen päätoimittaja, ITLA Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö

Miten parasta tietoa perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi levitetään osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (sisältää video-esityksen)
Maiju Salonen, koulutuspäällikkö, Suomen Mielenterveysseura

YHDESSÄ kohti Kansallista vanhemmuuden tuen ohjelmaa: mihin ohjelmalla tähdätään?
Petra Kouvonen, VTT, kehitysjohtaja, ITLA Itsenäisyyden juhlavuoden lasten rahaston säätiö

Voiko kansallinen vanhemmuuden ohjelma yhdistää poliittista kenttää yli puoluerajojen?
Kommenttipuheenvuoro
Aila Paloniemi, kansanedustaja, Kesk.

Keskustelua