Blogissa – Itlan syntyvaiheita

Blogissa – Itlan syntyvaiheita

Itlan ensimmäinen asiamies Kalle Justander muistelee uusimmassa blogikirjoituksessa Itlan syntyvaiheita. Peruspääoman lisäksi rahoitusta kerättiin mm. itsenäisyyden kuusen taimia myymällä. “Kolmessa vuosikymmenessä itsenäisyyskuusen taimi on noussut jo lähes aikuiseen mittaan. Kasvuedellytykset tästä eteenpäin näyttävät hyvin lupaavilta”, toteaa Justander.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

30 vuotta sitten istutettu itsenäisyyskuusi Espoon Tapiolassa
Kuva: Kalle Justander

 

Lasta kannattelevat lähisuhteet -seminaarin esitykset verkossa

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa – Miten vahvistetaan lasta kannattelevia lähisuhteita tulevaisuuden Suomessa?

16.1.2018 Helsingissä järjestetyn seminaarin esitykset ovat nyt verkossa:

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä

Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?

Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?

Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto
Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?

Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU
Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences

Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla
Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta tulevaisuuden Suomessa?

Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuoro

 


OHJELMA

Mikä on lähisuhteiden merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? Tiedämme yhä enemmän siitä, miten lapsen lähisuhteita tukemalla voidaan vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Tämä tutkimustieto tulee olemaan perustana Kasvun tuen toiminnassa, joka jatkaa Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelman pohjustamaa työtä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Seminaari oli Lapset, nuoret ja perheet 100 -vuotiaassa Suomessa -ohjelman päätöstilaisuus.

Päivän puheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa

9.00-9.10 Tilaisuuden avaus
Professori Pentti Arajärvi

9.10-9.25 Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän puheenvuoro
Kansanedustaja Sari Essayah

9.25-10.45 Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä
Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Kommenttipuheenvuorot
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?
Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?
Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL

10.45-11.00 Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime
vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?
Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Kasvun tuki

12.00-12.45 Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences
Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU

12.45-13.30 Keynote commentary panel

Chair: Director of Development, Adjunct Professor of Psychiatry Kristian Wahlbeck, The Finnish Association for Mental Health

Panelists: Child Psychiatrist, Professor Emeritus Tytti Solantaus; Psychotherapist, Social Psychologist PhD Leena Ehrling; Incredible Years Specialist, Visiting Researcher at National Institute for Health and Welfare (THL), M.Ed. Piia Karjalainen; Research Coordinator, MNSc Terja Ristkari, University of Turku, Research Center for Child Psychiatry

14.00-14.30 Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta
tulevaisuuden Suomessa?
Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla

14.30-15.00 Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuorot
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Kansanedustaja, professori Pekka Puska

Valtio lahjoitti Itlalle Neste Oyj:n osakkeita 50 miljoonan euron arvosta

Valtio lahjoitti Itlalle Neste Oyj:n osakkeita n. 50 miljoonan euron arvosta

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 4.1.2018 lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron arvosta valtion omistamia Neste Oyj:n osakkeita. Lahjoituksen kohteena on 922 168 osaketta, mikä on 0,36 % osakekannasta ja äänimäärästä.  

Pääoman tuotolla rahoitettavalla toiminnalla säätiö edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön sr (Itla) tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itlalle lahjoitetun 50 miljoonan euron pääoman tuoton turvin säätiö laajentaa ja syventää 30-vuotista pitkäjänteistä työtään lasten tasavertaisten elinolojen edistämiseksi.

Ensivaiheessa Itla laajentaa nykyistä lasten ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta ja kannustavaa kasvatusta edistävää toimintaansa. Tietopohja toimivista vanhemmuuden tuen menetelmistä ja keinoista on luotu osana Kasvun tuki -toimitustyötä yhteistyössä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Kasvun tuki on näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen tietolähde (kasvuntuki.fi).

Itlan tavoitteena on tuottaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, jolla tuetaan kasvua, oppimista ja pärjäämistä sekä vähennetään lasten ja nuorten eriarvoistumista. Toiminta suunnataan aluksi viranomaisille ja palveluntuottajille. Myöhemmin myös lapsiperheille ja koko väestölle suunnatulla viestinnällä annetaan eväitä lasten kasvun pitkäjänteiseen tukemiseen.

Itlan toiminnan punainen lanka on tutkittu tieto, jonka käyttöä lisäämällä säätiö edistää palveluiden vaikuttavuutta yhteiskunnan eri aloilla. Itla tekee yhteistyötä päättäjien, lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja lapsuuden tutkijoiden kanssa.

Säätiön toiminnasta ja taloudesta tehdään vuosittain säätiölain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus. Ne toimitetaan myös eduskunnan asettamalle valtuuskunnalle, joka seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Lisätietoja

Säätiön asiamies, kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Ministeri Lintilä luovutti osakkeet Itlan puheenjohtajalle, professori Pentti Arajärvelle