Itlan tutkimusapurahat

Itlan ensimmäinen tutkimusapurahahaku suunnataan Lapsuuden rakentajat haastekilpailuun osallistuneiden toimintamallien tutkimukseen sekä Lapset puheeksi toimintamallin tutkimukseen osana koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa. 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen sekä hankkeisiin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta ja edistävät säätiön strategiaa.

Itlan ensimmäinen rahoitushaku aukeaa 16.4. ja päättyy 16.5.2021. Apurahojen saajat päätetään ja julkistetaan kesäkuussa 2021.

Säätiö myöntää kevään 2021 haussa kolme verotonta henkilökohtaista työskentelyapurahaa tieteelliseen tutkimukseen korkeintaan 12 kuukauden tutkimustyöhön. Apurahan määrään vaikuttavat työskentelyn kesto sekä se, aikooko apurahan saaja työskennellä apurahalla täysipäiväisesti vai osa-aikaisesti.

Tutkimusapurahaa voi hakea vuoden 2021 haussa seuraaviin tutkimusaiheisiin:

 1. Itlan Lapsuuden rakentajat haastekilpailuun vuosina 2019 ja 2020 osallistuneet toimintamallit, joka koskevat
  • harrastamisen Suomen mallin toteutusta tai
  • lasten ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten äänen kuulemisen vahvistamista.
 2. Lapset puheeksi -toimintamalli osana koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Apurahahakemus

Lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään 16.5.2021 osoitteeseen info@itla.fi.

Nimeä liitteet sukunimelläsi ja kirjoita viestin otsikkokenttään ‘Tutkimusapurahahakemus”.

Sisällytä hakemukseen

 1. hakijan CV
 2. tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua) joko suomeksi tai englanniksi.

Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää muun muassa seuraavat asiat:

 • tiivistelmä
 • tausta
 • tavoitteet
 • tutkimuskysymykset ja -asetelma
 • menetelmät
 • apurahan hakijan oma osuus työssä
 • tutkimuksen nykyvaihe
 • tutkimuksen aikataulu
 • kustannusarvio ja -suunnitelma
 • eettinen arviointi.

Päivitys: Itlan tutkimusapurahahaku on päättynyt. Myönnämme tutkimusapurahaa tieteelliseen tutkimukseen 1-2 kertaa vuodessa. Tiedotamme hakuajoista erikseen Itlan verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavissa. (20.5.2021)

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, etunimi.sukunimi@itla.fi
Asiantuntija Mari Hirvonen, etunimi.sukunimi@itla.fi

Lue myös Apurahojen myöntämistä koskeva ohje Itla_Apurahakaytanto_01092020.pdf (PDF)