Säätiö hakee nyt palvelukseensa erityisasiantuntijaa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö on nopeasti kehittyvä ja kansainvälistyvä toimija lapsi- ja perhepoliittisella kentällä.

erityisasiantuntijan työnkuva

Erityisasiantuntijan työtehtävät liittyvät erityisesti säätiön uuden alueellisen oppimisverkoston toimintaan (noin 80 % työajasta) sekä säätiön tapahtumatuotantoon (noin 20 % työajasta).

Alueellisen oppimisverkoston tavoitteena on toimia paikallista yhteisövaikuttamista (Collective Impact) tekevien alueiden oppimisverkostona. Verkosto tukee paikallista lapsiperhepalveluiden kehittämistä, johtamista ja palvelujen uudistamista. Alueellinen oppimisverkosto vahvistaa sellaisten paikallisten toimintamallien rakentamista, jossa lasten, nuorten ja lapsiperheiden sujuvaa arkea tuetaan laajalla toimijoiden yhteiseen päämäärään sitoutuneella yhteistyöllä paikalliset yhteisöt työhön osallistaen. Alueellisen oppimisverkoston paikallisesta kehittämisestä tehdään myös tieteellistä tutkimusta yhteistyössä Oulun yliopiston ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Erityisasiantuntijan työtehtävät liittyvät alueellisen oppimisverkoston koordinaatioon, jäsenten vertaisoppimisen tukemiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä verkoston työhön liittyvän tutkimustyön tukemiseen. Työtehtävien hoitaminen edellyttää jonkin verran matkustamista.

Työtehtävä voi sisältää myös muita säätiön toimintaan liittyviä tehtäviä. Tehtävään valittavalta odotamme ymmärrystä pärjäävyyslähtöisestä ja yhteisövaikuttavuuteen perustuvasta hyvinvointiajattelusta, aiempaa työkokemusta lapsi- ja nuorisopolitiikan kentältä sekä käytännön fasilitointiosaamista ja kykyä suunnitella ja toteuttaa verkostomaisia oppimisprosesseja.

Lisäksi odotamme tutkimusosaamista osana lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kehittämistä sekä aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja koordinoinnista. Lisäksi toivomme idearikkautta, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta, kielitaitoa, reippautta, intoa tarttua uusiin haasteisiin sekä valmiutta työskennellä vaihtuvissa ja erityyppisissä yhteistyökuvioissa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kielitaitoa.

Tehtävä on kokoaikainen ja se täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Tehtävään valittavalle tarjoamme merkityksellisen työn lapsen etua ajavassa säätiössä, innostavan työyhteisön ja hyvät työsuhde-edut. Erityisasiantuntijan toimipaikkana on säätiön toimisto Ruoholahdessa Helsingissä.

Toivomme tehtävään valittavan aloittavan työssään syyskuun alussa 2020.

Hakeminen

Hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan sähköisesti torstaihin 18.6.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen rekry@itla.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään ”Erityisasiantuntija” ja nimeä liitetiedostona lähetettävä hakemus ja ansioluettelo muodossa ”sukunimi-tehtävä”.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat kehitysjohtaja Tiina Ristikari (sähköposti tiina.ristikari@itla.fi ja puh. 050 917 7396) tai viestintäpäällikkö Kirsi Campello (sähköposti kirsi.campello@itla.fi ja puh. 040 630 1633).