Kasvun tuki KI-hankkeessa on avoinna tapahtuma- ja viestintäkoordinaattorin määräaikainen tehtävä. 

Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori työskentelee hankkeessa Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Kasvun tuki KI).  

Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksella toimiva hanke, joka täydentää ja kytkeytyy osaksi Itlan pysyvää Kasvun tuki -toimintaa. Hankkeessa lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin tarjotaan ratkaisuja vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton vahvistamiseksi pysyvästi kansallisella tasolla.  

Hankkeeseen haetaan tapahtuma- ja viestintäkoordinaattoria määräaikaiseen tehtävään 1.9.2023-31.12.2025. 

Viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin tehtäviin sisältyy:

  • hankkeen viestintä, kuten hankkeen verkkosivun suunnittelu ja tuottaminen osaksi Kasvun tuki -implementointisivustoa ja sivun päivittäminen, hankkeen visuaalisten sisältöjen tuottaminen (ml. esityspohjat ja kuvankäsittely) sekä hankkeen viestintä sosiaalisessa mediassa
  • tapahtumatuotanto, kuten tapahtumien aikataulutus, koordinointi ja tapahtumajärjestelyt
  • hankeraportoinnissa avustaminen
  • yhteyshenkilönä toimiminen viestintähankinnoissa 
  • vaikuttavuusviestintäsuunnitelman laatiminen yhdessä ohjelmajohtajan kanssa
  • vaikuttamistyön aikataulutus, suunnittelu ja toteutus yhdessä Kasvun tuki KI -hanketiimin kanssa
  • sidosryhmäyhteistyö ja sitouttaminen viestinnän keinoin.

Eduksi katsomme

  • aikaisemman kokemuksen vaikuttavuusviestinnästä (esim. blogit, kolumnit) ja tapahtumien järjestämisestä
  • verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittämiseen ja ylläpitoon liittyvän kokemuksen ja osaamisen
  • monipuolisen (suomi, ruotsi, englanti ja/tai muu) kielitaidon. 

Lisäksi toivomme intoa tarttua uusiin haasteisiin, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta työskennellä laajassa yhteistyöverkostossa.  

Tehtävään valittavalle tarjoamme merkityksellisen työn lapsen etua ajavassa, vakavaraisessa säätiössä, innostavan työyhteisön ja hyvät työsuhde-edut. Tehtävä on määräaikainen. 

Kiinnostuitko?

Lähetä hakemus ja ansioluettelo viimeistään 8.8.2023 osoitteeseen rekry@itla.fi. Haastattelut aloitetaan hakuajan aikana, joten kannattaa hakea ripeästi, jos tehtävä kiinnostaa. Sisällytä hakemukseen palkkatoivomus. Hakemukseen voi liittää myös portfolion tai työnäytteitä.

Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään otsikoksi ”Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori” ja nimeä liitetiedostona oleva hakemus ja ansioluettelo muodossa ”Sukunimi–tehtävä”. 

Lisätietoja

Johtaja, Petra Kouvonen, petra.kouvonen@itla.fi, 041 455 2280 

Ohjelmajohtaja, Marjo Kurki, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797 

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Kasvava ja kehittyvä Itla toimii sillanrakentajana tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välillä.