Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö hakee palvelukseensa tiedeviestinnän asiantuntijaa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö on nopeasti kehittyvä ja kansainvälistyvä toimija lapsi- ja perhepoliittisella kentällä.  

Säätiö hakee nyt palvelukseensa tiedeviestinnän asiantuntijaa. 

Tiedeviestinnän asiantuntija työskentelee seuraavien kokonaisuuksien parissa: Kasvun tuen viestintä ja verkkosivu, 2021 ensimmäistä kertaa ilmestyvän Kasvun tuki -aikakauslehden toimittaminen, näyttöön perustuvan työn implementointiosaamisen edistäminen ja säätiön tiedeviestintä.  

Kasvun tuki -aikakauslehti on kotimainen tiedejulkaisu. Lehden tavoitteena on edistää tutkimusperäistä päätöksentekoa ja ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tiedeviestinnän asiantuntijan työ painottuu ensimmäisen vuoden ajan aikakauslehden toimituksen ja toimitustyön organisointiin.

Aikakauslehden toimitustyöhön sisältyy 

 • systemaattisten kirjallisuushakujen tekeminen
 • kirjallisuuskatsausprosessin ja artikkeleiden kirjoitustyön koordinointi 
 • lehden julkaiseminen verkossa 
 • aikakauslehden viestintä.  

Tiedeviestinnän asiantuntija osallistuu Kasvuntuki.fi-sivun toimittamiseen sekä Kasvun tuki -työn viestinnän suunnitteluun, toteutukseen ja ostopalvelujen hankintaan. Myöhemmin työtehtäviin tulee sisältymään myös interventio- ja implementointiosaamisen konseptointia. Tiedeviestinnän asiantuntija osallistuu säätiön tiedeviestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.  

Tehtävään valittavalta odotamme   

 • ymmärrystä tutkimuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä ja tiedolla vaikuttamisesta
 • ymmärrystä tieteellisten artikkeleiden julkaisuprosessista 
 • kokemusta tiedonhankinnasta 
 • tiedeviestinnän osaamista ja kykyä yleistajuistaa tutkimustietoa  
 • sujuvaa kirjoitustaitoa suomen ja englannin kielellä 
 • näkemystä tieteellisen tiedon visuaalisesta esittämisestä 
 • itseohjautuvaa työskentelytapaa
 • ylempää korkeakoulututkintoa. 

Eduksi katsomme  

 • lasten hyvinvoinnin kentän ja toimijoiden tuntemuksen
 • kokemuksen tutkimusryhmässä työskentelystä
 • osaamisen infografiikasta  
 • ruotsin kielen taidon. 

Lisäksi toivomme intoa tarttua uusiin haasteisiin, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta työskennellä vaihtuvissa ja erityyppisissä yhteistyökuvioissa.  

Mitä tarjoamme?

Tehtävä on uusi ja kokoaikainen ja se täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Tehtävään valittavalle tarjoamme merkityksellisen työn lapsen etua ajavassa, vakavaraisessa säätiössä, innostavan työyhteisön ja hyvät työsuhde-edut. 

Tiedeviestinnän asiantuntijan toivotaan aloittavan helmikuussa 2021.  

Hakeminen

Lähetä hakemus ja ansioluettelo viimeistään sunnuntaina 20.12.2020 osoitteeseen rekry@itla.fi. Sisällytä hakemukseen palkkatoivomus. Hakemukseen voi liittää myös portfolion tai työnäytteitä. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään otsikoksi ”Tiedeviestinnän asiantuntija” ja nimeä liitetiedostona oleva hakemus ja ansioluettelo muodossa ”Sukunimi–tehtävä”. 

Lisätietoja antavat 

tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797 
kehitysjohtaja Petra Kouvonen, petra.kouvonen@itla.fi, 041 455 2280 
viestintäpäällikkö Kirsi Campello, kirsi.campello@itla.fi, 040 630 1633