Haemme toimitusjohtajaa vastaamaan Itlan strategisesta johtamisesta, taloudesta ja hallinnosta sekä yhteiskunnallisen lisäarvon tuottamisesta.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastenstäätiö Itla on perustettu 1987. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itlan toimintaa ohjaavat lapsen oikeudet eli YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Itla toimii sillanrakentajana tutkimuksen, arjen yhteisöjen ja päätöksenteon välillä.

Itlalla on kansanedustajista koostuva valtuuskunta, joka seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Nykyisen toimitusjohtajan siirtyessä uusiin haasteisiin haemme uutta

Toimitusjohtajaa

vastaamaan säätiön strategisesta johtamisesta, taloudesta ja hallinnosta sekä yhteiskunnallisen lisäarvon tuottamisesta.

Odotamme sinulta

  • kokemusta strategisesta toimeenpanosta sekä hyvän hallinnon ja talouden johtamisesta
  • näyttöjä tuloksekkaasta työskentelystä verkosto- ja ohjelmaperusteisessa toimintaympäristössä, jossa korostuu toiminta tutkimuksen, kansalaisyhteiskunnan, julkisen hallinnon ja päätöksenteon kanssa
  • kokemusta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä ja alan toimijoista
  • riittävää kokemusta Itlan toimialaan liittyvästä tieteellisestä tutkimustyöstä
  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, eduksi katsotaan tohtorin tutkinto
  • molempien kotimaisten kielten lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Tässä merkityksellisessä tehtävässä pääset toteuttamaan Itlan vuosille 2023–2026 asetettuja strategisia tavoitteita laajan verkoston ja osaavan henkilöstön kanssa. Hae tehtävää viimeistään 23.4.2023, mutta kannattaa toimia heti, sillä haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Itlan nykyinen toimitusjohtaja Petri Virtanen kertoo: ”Itla on innostava ja energisoiva työyhteisö, jota arvostetaan, joka menee eteenpäin ja jota seurataan. Säätiössä työkaverit auttavat ja kannustavat toisiaan ja onnistumisista saatu ilo on aina yhteistä.”

Lisätietoja tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kurttila, 044 749 8629 ja InHunt Group Oy:n senior headhunterit Petri Peltoniemi 0500 840 912 ja Tarja Ilvonen 050 569 1921.

Jätä hakemus InHunt Groupin verkkosivulla.