Kasvun tuki ja Itla myöntävät Jakkara-palkinnon näyttöön pohjautuvan työn edistämisestä

Kasvun tuki ja Itla myöntävät Jakkara-palkinnon näyttöön pohjautuvan työn edistämisestä

 

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Kasvun tuki -hanke jakaa Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa 19. marraskuuta ensimmäistä kertaa Jakkara-palkinnon.

Näyttöön pohjautuvalla työtavalla tarkoitetaan tutkimustiedon hyödyntämistä lasten ja perheiden parissa työskennellessä. Parhaaseen mahdolliseen käytettävissä olevaan tietoon perustuvan tuen ja hoidon saaminen vahvistaa lasten oikeuksien toteutumista ja lisää toiminnan vaikuttavuutta. Jakkara symboloi näyttöön pohjautuvan työtavan kolmea jalkaa: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden, ammattilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon yhdistämistä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä.

 

Palkinnon tarkoitus on
• kannustaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevää henkilöstöä (asiakastyötä tekevät, kehittäjät, asiantuntijat, tutkijat, esimiehet) ja yhteisöjä kehittämään ja juurruttamaan tutkimusnäyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa, hallintoa tai toimintatapojen ja työmenetelmien käyttöä.
• lisätä näyttöön pohjautuvan työtavan ja tutkimustiedon näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa yleisesti ja lapsi- ja perhepalveluissa erityisesti.

 

Palkitsemisen perusteena voi olla esimerkiksi joku seuraavista:
• pitkäjänteinen poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja/tai –ammatillinen sitoutuneisuus näyttöön pohjautuvan työtavan tai työmenetelmän käyttöön, kouluttamiseen tai juurruttamiseen
• henkilöstön tukeminen näyttöön pohjautuvien työmenetelmien juurruttamisessa
• implementaation esteiden huomioiminen tai voittaminen innovatiivisella tavalla
• tieteellisen tutkimustiedon ketterä ja harkittu soveltaminen käytäntöön
• oman toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin innovatiivinen kehittäminen ja resursointi.

 

Palkinto

Palkinto koostuu kunniakirjasta, osallistumisesta Lapsen oikeuksien foorumiin (matkat ja osallistumismaksu) ja Artekin kolmijalkaisesta jakkarasta. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki lapsi- ja perhepalveluiden kentällä tai niihin liittyvillä aloilla työskentelevät henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään ehdokkaan/ehdokkaiden nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), noin sivun tiivistelmä miksi juuri tämän tahon pitäisi saada palkinto.

 

Palkinnon saajan valitsevat Kasvun tuki –hankkeen Tieteellisen neuvoston puheenjohtaja Kristian Wahlbeck (Suomen Mielenterveysseura), LAPE-hankkeen hankepäällikkö Hanne Kalmari (STM) ja projektipäällikkö Katja Bergbacka (OKM).

 

Palkinnon saaja julkistetaan 19.11.2018 Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa. Palkitulle ilmoitetaan voitosta 15.10.2018 mennessä.

 

Lähetä ehdotus palkinnon saajasta Kasvun tuki -toimitukseen viimeistään 25.9.2018 osoitteeseen taina.laajasalo(at)itla.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikkokenttään Jakkara-palkintoehdokas 2018.

Vierasblogissa: Varhaiskasvatusta vai esiopetusta – minkä ikäisenä?

Vierasblogissa: Varhaiskasvatusta vai esiopetusta – minkä ikäisenä?

Uudistukset lapsen näkökulmasta: Lyheneekö lapsuus?

Vierasblogissa Jyväskylän yliopiston psykologian professori emerita Lea Pulkkisen kirjoitus, joka perustuu esitelmään varhaiskasvatuksesta vastaavien ja tutkijoiden maakunnallisessa työkokouksessa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa (KOSKE), Jyväskylässä, 3.5.2018.

Siirry Blogi-sivulle

 

Itlan hallituksen ja ministereiden aamukahvitapaaminen

Itlan hallitus tapasi ministerit Sanni Grahn-Laasosen ja Annika Saarikon keskiviikkona kesäisellä aamukahvilla. Tapaamisessa keskusteltiin lapsi- ja perhepolitiikan suunnasta ja mahdollisuuksista Itlan ja ministeriöiden yhdessä tekemiseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko toivoi Itlalta sitoutuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä tehtävään työhön.

– Toivon, että Itlan työ nojaisi tulevaisuudessakin tieteellisen perustaan. Hyviä käytäntöjä tulisi myös juurruttaa ja levittää valtakunnallisesti. Hyvä ei leviä itsestään, Saarikko kannusti.

Tilaisuudessa nousivat esiin muun muassa vauvan ensimmäisen ikävuoden ja äidin raskausajan tärkeys lapselle. Opetusministeri Grahn-Laasonen muistutti myös varhaiskasvatuksen tärkeydestä.

– Paljon puhutaan nuorten syrjäytymisestä. Ongelma kertoo kuitenkin siitä, mitä on tapahtunut jo paljon aikaisemmin. Jo päiväkodeissa työntekijä voi tunnistaa ne lapset, joilla on tulevaisuudessa korkeampi riski syrjäytyä, ministeri kertoi.

Itlalle haetaan toimitusjohtajaa

Itlalle haetaan toimitusjohtajaa. Tehtävä on tässä muodossa uusi. Rekrytointia hoitaa Staffpoint Executive ja tehtävään haetaan Staffpointin sivun kautta.

Hakuaika päättyy 21.6.2018.

 

Katso rekrytointivideo:

 

 

Työtehtävän kuvaus

Tehtävä on tässä muodossa uusi. Uuden toimitusjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • yhdessä hallituksen kanssa säätiön strategian rakentaminen uuteen tilanteeseen
 • säätiön mission ja tavoitteiden tunnettavuuden sekä maineen rakentaminen sidosryhmissä sekä vaikuttajaverkostossa
 • kumppanisopimusten hallinnointi ja kehittäminen
 • yhteistyösuhteiden ylläpito ja kehittäminen verkostoyhteisöön
 • säätiön ammattimainen johtaminen säätiölain, säätiön sääntöjen ja hyvien käytäntöjen mukaisesti
 • säätiön talouden suunnittelu ja operatiivinen johtaminen.

Edellytämme sinulta

 • riittävää kokemusta Itlan toimialaan liittyvästä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • riittävää kokemusta lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristöstä ja alan toimijoista
 • johtamiskokemusta soveltuvasta hallinnollisesta tai muusta tulosvastuusta
 • näyttöä tuloksekkaasta työskentelystä verkosto- tai ohjelmaperusteisessa toiminnassa erilaisten toimijoiden kanssa
 • mielellään omaa kokemusta strategisen muutoksen toteuttamisesta
 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • molempien kotimaisten kielten sekä englannin hyvää hallintaa. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Tarjoamme sinulle

mahdollisuuden:

 • edistää Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta tekemällä merkittävää työtä
 • Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hengessä luoda uutta ja vaikuttaa päätöksentekijöihin
 • työskennellä innostuneessa, eri aloja ja osaamista yhdistävässä tiimissä
 • verkostoitua kansainvälisesti.

Arvostamme

Olet kenties hakemamme henkilö, jos haluat osoittaa vaikuttavia tuloksia ja koet säätiön työkentän itsellesi tärkeäksi. Sinussa on luovuutta ja innovatiivisuutta. Olet jo hyvin verkostoitunut, mahdollisesti myös kansainvälisesti. Sinulla on vahva kokemus tiedolla johtamisesta. Tunnet säätiön toimialaan liittyvää tieteellistä tutkimusta ja haluat tuoda tutkimustietoa käytäntöön sekä päätöksentekoon. Osaat johtaa verkostoissa ja olet valmis keskustelemaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa.

 

Hakuohjeet ja lisätiedot

Kiinnostuitko ja haluatko kuulla lisää? Lue lisää www.itla.fi tai www.kasvuntuki.fi

Lähetä hakemuksesi ja CV:si torstaihin 21.6.2018 mennessä www.staffpoint.fi > avoimet työpaikat kautta.

Lisätietoja tehtävästä ja luottamukselliset yhteydenotot: Pasi Honkalahti, Director, StaffPoint Executive, pasi.honkalahti@staffpoint.fi, p. 040 844 7707.

 

Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen

Tiedote 25.4.2018

Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Puheenjohtajaksi nimitettiin Petri Pohjonen (FT, DI) ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aula (VTL).

Itlan kansanedustajista koostuva valtuuskunta kokoontui 24.4.2018 ja nimitti Itlan hallituksen. Puheenjohtajaksi nimitetty Petri Pohjonen on toiminut Invalidiliiton pääjohtajana vuodesta 2016 ja sitä ennen ylijohtajana Opetushallituksessa. Pohjosella on laaja-alainen näkemys erityisryhmien ja lasten asiasta sekä mittava kokemus valtionhallinnosta ja hallinnon kehittämishankkeista.

”Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja turvallinen kasvuympäristö mahdollistavat yhdenvertaisen ja demokraattisen Suomen tulevaisuuden”, korostaa puheenjohtaja Pohjonen.

Maria Kaisa Aula jatkaa uudistetun Itlan varapuheenjohtajana. Hän toimii Väestöliiton puheenjohtajana sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankejohtajana.

Hallituksessa on seitsemän jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Säätiön säännöissä määrätään perusteet jäsenten nimittämiselle. Kahdella jäsenellä täytyy olla kokemusta säätiön tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnasta ja kahdella kokemusta alueen julkisesta hallinnosta. Yksi jäsen edustaa tieteellistä tutkimusta ja yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta sijoitustoiminnasta. Yhdelle jäsenelle ei ole asetettu erityisiä kriteereitä.

Ensimmäisessä kokouksessa myöhemmin keväällä hallitus käsittelee Itlan strategisia linjauksia näyttöön perustuvan tuen arvioinnin, levittämisen ja juurruttamisen eteenpäin viemiseksi lasten kasvun tueksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.

Itlan perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Eduskunnan juhlapäätöksen ja sääntömuutoksen seurauksena säätiö siirtyi perustajäseniltä eduskunnan ohjaukseen.

 Lisätietoja:

Säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi
Hallituksen puheenjohtaja Petri Pohjonen, puh. 050 2842, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi
Valtuuskunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi, puh. 09 432 3067, aila.paloniemi@eduskunta.fi

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto

puheenjohtaja

Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Oulun kaupunki
Puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, Väestöliitto; hankejohtaja sosiaali- ja terveysministeriö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto
Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto Toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori; puheenjohtaja Tiukulan Säätiö
Johtaja ja vastaava ylilääkäri (nuorisopsykiatria) Klaus Ranta, HUS/HYKS Hyvinvointiosaston johtaja Tuire Santamäki-Vuori, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Varhaiskasvatuksen professori (1.8.2018 alkaen) Mirjam Kalland, Helsingin yliopisto; puheenjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lastenlääkäri, Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja Jorma Komulainen, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Taloustieteiden professori Sixten Korkman, Aalto yliopisto Toimitusjohtaja Mikko Mikkola, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Johtaja (opetus ja kulttuuri) Terhi Päivärinta, Kuntaliitto Koulutuksen ja koulutuspolitiikan professori Jouni Välijärvi, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

 

Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelman loppuraportti ja tulokset

Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelman loppuraportti ja tulokset.

Itlan viisivuotinen Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa. Raportti ohjelmasta on ladattavissa satavuotisohjelman sivulla.

Satavuotisohjelmassa oli viisi osaohjelmaa, joiden tuloksia on esitelty kunkin osaohjelman sivulla.

Vaikuttamisohjelmat

Tutkimusohjelmat

Aila Paloniemi valittiin Itlan ensimmäisen valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Tiedote 22.3.2018

Aila Paloniemi valittiin Itlan ensimmäisen valtuuskunnan puheenjohtajaksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 21.3.2018. Kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Aila Paloniemi (kesk.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Sarkomaa (kok.).

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Valtuuskunnan eduskunta nimesi täysistunnossa 23.2.2018. Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunnan tehtävänä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa. Lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle. Lisäksi valtuuskunta mm. valitsee säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja voi erottaa nämä kesken toimikauden. Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö purkaa vain valtuuskunnan määräenemmistön sitä puoltaessa.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.

“Itlalla, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöllä on merkittävä rooli luodessaan koko maahan tutkittuun tietoon perustuvia vaikuttavia menetelmiä lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutkimusta ja uusia menetelmiä tarvitaan kipeästi vanhojen kirjavien käytänteiden tilalle, jotta hyvinvoinnin vajeita voidaan taklata tehokkaammin”, sanoo Itlan valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.). “Tartun suurella innostuksella uuteen tehtävään”, Paloniemi iloitsee.

Itlan alkuperäiset perustajat ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto. Eduskunnan juhlapäätöksen ja sääntömuutoksen seurauksena säätiö siirtyi perustajäseniltä eduskunnan ohjaukseen. Itla perustettiin vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.

Lisätietoja:

Säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Valtuuskunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi, puh. 09 432 3067, aila.paloniemi@eduskunta.fi

Kansanedustajien kuvat eduskunnan sivulla 

Blogissa – Itlan syntyvaiheita

Blogissa – Itlan syntyvaiheita

Itlan ensimmäinen asiamies Kalle Justander muistelee uusimmassa blogikirjoituksessa Itlan syntyvaiheita. Peruspääoman lisäksi rahoitusta kerättiin mm. itsenäisyyden kuusen taimia myymällä. “Kolmessa vuosikymmenessä itsenäisyyskuusen taimi on noussut jo lähes aikuiseen mittaan. Kasvuedellytykset tästä eteenpäin näyttävät hyvin lupaavilta”, toteaa Justander.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

30 vuotta sitten istutettu itsenäisyyskuusi Espoon Tapiolassa
Kuva: Kalle Justander

 

Lasta kannattelevat lähisuhteet -seminaarin esitykset verkossa

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa – Miten vahvistetaan lasta kannattelevia lähisuhteita tulevaisuuden Suomessa?

16.1.2018 Helsingissä järjestetyn seminaarin esitykset ovat nyt verkossa:

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä

Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?

Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?

Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto
Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?

Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU
Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences

Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla
Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta tulevaisuuden Suomessa?

Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuoro

 


OHJELMA

Mikä on lähisuhteiden merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? Tiedämme yhä enemmän siitä, miten lapsen lähisuhteita tukemalla voidaan vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Tämä tutkimustieto tulee olemaan perustana Kasvun tuen toiminnassa, joka jatkaa Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelman pohjustamaa työtä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Seminaari oli Lapset, nuoret ja perheet 100 -vuotiaassa Suomessa -ohjelman päätöstilaisuus.

Päivän puheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa

9.00-9.10 Tilaisuuden avaus
Professori Pentti Arajärvi

9.10-9.25 Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän puheenvuoro
Kansanedustaja Sari Essayah

9.25-10.45 Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä
Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Kommenttipuheenvuorot
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?
Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?
Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL

10.45-11.00 Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime
vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?
Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Kasvun tuki

12.00-12.45 Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences
Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU

12.45-13.30 Keynote commentary panel

Chair: Director of Development, Adjunct Professor of Psychiatry Kristian Wahlbeck, The Finnish Association for Mental Health

Panelists: Child Psychiatrist, Professor Emeritus Tytti Solantaus; Psychotherapist, Social Psychologist PhD Leena Ehrling; Incredible Years Specialist, Visiting Researcher at National Institute for Health and Welfare (THL), M.Ed. Piia Karjalainen; Research Coordinator, MNSc Terja Ristkari, University of Turku, Research Center for Child Psychiatry

14.00-14.30 Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta
tulevaisuuden Suomessa?
Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla

14.30-15.00 Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuorot
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Kansanedustaja, professori Pekka Puska