Lapsuuden rakentajat haastekilpailun teemana on
Korona-ajan digiratkaisut, jotka ovat osoittautuneet tärkeiksi lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä.

MISTÄ ON KYSE?

Haastekilpailussa halutaan nostaa esiin lapsiperhetoimijoiden työssä tapahtunutta digiloikkaa ja tärkeäksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja. Lapsiperhetoimijoilla tarkoitetaan tahoja, jotka työskentelevät perheiden kanssa, joissa on lapsia tai nuoria.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. ja Pelastakaa Lapset ry.

Haussa on asiakaskokemusta parantavia uusia digiratkaisuja, jotka ovat tulleet jäädäkseen myös koronan jälkeiseen maailmaan ja jotka olisivat siirrettävissä myös muiden toimijoiden käyttöön.

Haastekilpailuun voi hakea jo käytössä olevilla digiratkaisuilla sekä ideoilla, joita on testattu yhdessä asiakkaan kanssa. Hakijoina voivat olla perheiden kanssa työskentelevät

 • kunnat, seurakunnat ja kolmas sektori (yhteistyössä mukana voi olla yrityksiä)
 • perhetyö, sosiaalityö, sosiaalipalvelut ja muut lapsiperheille suunnatut palvelut laajasti ajateltuna.

Haastekilpailun viitekehyksenä voi hyödyntää Pelastakaa Lapset ry:n kehittämää Digisosiaalityön ratkaisuja -kokonaisuutta.

Aikataulu

Kilpailuhaku on auki 15.3.–31.5.2021. Tuomaristo valitsee voittajan kesäkuussa 2021. Voittaja ja kunniamaininnan saaja julkistetaan elokuussa. Palkintojen jako toteutetaan syyskuussa.

Vapaaehtoiset sparraustyöpajat

Haastekilpailun hakuaikana järjestetään kaksi vapaaehtoista sparraustyöpajaa, joihin voivat osallistua kaikki kilpailuun osallistumisesta kiinnostuneet. Työpajoissa on mahdollisuus kehittää omaa ratkaisua valituista näkökulmista käsin sekä työstää ratkaisua eteenpäin ennen haastekilpailuun hakemista.

21.4. klo 12-15 Asiakkaiden osallisuus digiratkaisun kehittämisessä

5.5. klo 12-15 Digipalvelujen saavutettavuus ja asiakaskokemuksen mittaaminen

Arviointiperusteet

 1. Perheenjäsenten osallisuuden toteutuminen
 2. Saavutettavuus
 3. Digiratkaisun sovellettavuus muissa organisaatioissa
 4. Asiakaskokemuksen mitattu muutos
 5. Digiratkaisu mahdollistaa asiakkaiden moninaisten tilanteiden huomioimisen

tuomaristo

Tuomariston työskentelyn fasilitoivat Itla ja Pelastakaa Lapset ry. Tuomaristo arvioi haastekilpailuun osallistuneet ratkaisut ennalta asetettujen kriteerien mukaisesti.

 • Tuomariston puheenjohtaja Silja Kosola, nuorisolääketieteen dosentti, HUS, Lastentautien tutkimuskeskus
 • Aino Taipalus, asiantuntija, Osallisuuden aika ry
 • Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö ja lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä (YTL), Pelastakaa Lapset ry, Kotimaan ohjelma, Kehittämistoiminta ja ehkäisevä työ
 • Jenni Airaksinen, yliopiston lehtori ja kuntatutkija, Tampereen yliopisto
 • Amel Gaily, toimitusjohtaja, Finnish Business Angels Network ry (FiBAN)
 • Mika Niemelä, FT, työelämäprofessori ja kouluttajapsykoterapeutti, Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden tutkimuksen yksikkö
 • Mareena Heinonen, asiantuntija VOIKUKKIA-toiminta, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Palkinto

Voittaja voi valita palkinnon kahdesta eri vaihtoehdosta riippuen digiratkaisun kehittämisen vaiheesta ja tarpeesta. Vaihtoehtoisesti palkintona voi olla 12 kuukauden tutkimusapuraha tai palvelumuotoiluun perustuva kiihdyttämö -prosessi. Molemmilla palkintovaihtoehdoilla pyritään mahdollistamaan digiratkaisun kehittäminen sekä vaikuttavuuden osoittaminen ja lisääminen.

Palkinnon avulla vauhditetaan hyviä käytäntöjä kehittymään kiinteäksi osaksi perheiden kanssa tehtävää työtä myös koronapandemian jälkeisessä ajassa.

Miten mukaan?

Hakemuksen tulee olla korkeintaan kaksi A4-sivua, joihin sisältyvät yhden sivun kuvaus toimintamallista ja vastaukset alla oleviin kysymyksiin:

 1. a) Millaisin eri tavoin perheenjäsenten osallisuus toteutuu toiminnassa
  b) Millä tavalla asiakkaat ovat osallistuneet toimintatavan kehittämiseen?
 2. Toimintatapa täyttää digitaalisten palvelujen tarjoamislain mukaiset toimintatavalle määritellyt saavutettavuusvaatimukset. Vastaukseksi riittää KYLLÄ/EI.
 3. Onko toimintatapa sovellettavissa sellaisenaan muissa organisaatioissa? Jos ei, niin millaista kehittämistyötä käyttöönotto edellyttää?
 4. Kuinka toimintatavan tuottamaa asiakaskokemusta on mitattu? Millainen muutos asiakaskokemuksessa on tapahtunut?
 5. Miten toimintatavassa on huomioitu moninaisuus ja yhdenvertaisuus? Tarkastele kulttuurin, sukupuolen, perheiden ja erilaisten elämäntilanteiden kautta.

Osallistumislomake löytyy sivun lopusta.

Toteutustapa

Haastekilpailun lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä mallien ja ideoiden levitettävyys.

Osallistumalla kilpailuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa olevat tiedot ovat vapaasti käytettävissä ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista tietoa. Edellytämme avoimuutta läpi prosessin. Itlalla on oikeus julkistaa kilpailun osallistujat ja ideat sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Hakija on vastuussa Itlalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Hakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Itlalle kilpailua varten. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kilpailun etenemisestä ja mahdollisesta jatkotyöskentelystä.

Henkilötietoja käsitellään Itlan yhteistyökumppaneita koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kehittämisen tueksi suosittelemme

Digisosiaalityön verkkokurssi

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun opas

Lisätietoja

Mari Hirvonen, asiantuntija, innovaatiotoiminta, Itla, mari.hirvonen@itla.fi

#LapsuudenRakentajat #haastekilpailu #digiperhetyö #digiratkaisut #digisosiaalityö

 

  Hakijan tiedot
  Tiedostojen lataus

  Lisää kilpailuhakemukseen teksti pdf-tiedostona. Tiedostojen sallittu maksimi koko yhteensä on 500mb. Jos tiedostojen lähetys ei onnistu, voit olla yhteydessä info@itla.fi

  Q&A

  Täydennämme sivua hakuaikana esitetyillä kysymyksillä.