HAASTE: LASTEN JA NUORTEN ÄÄNI KUULUVIIN PÄÄTÖKSENTEOSSA

MISTÄ ON KYSE?

Vuoden 2020 Itlan innovaatiotoiminnan #Lapsuudenrakentajat -haastekilpailun teemana on lasten ja nuorten ääni päätöksenteossa.

Etsimme erilaisia innovatiisia toimintamalleja ja -ideoita nostamaan lasten ja nuorten ääni kuuluviin – erityisesti niiden lasten ja nuorten, joita ei yleensä kuulla päätöksenteossa!

Kilpailuhaku on auki 2.4.2020 – 30.4.2020. Kilpailun hakijoina voivat olla kunnat, järjestöt ja kaikki toimijat, jotka vaikuttavat aihealueella. Voittaja julkistetaan syyskuussa 2020.

Tutustu kilpailun hakuvideoon tästä.

kilpailun kriteerit

Tuomaristo arvioi malleja ja ideoita seuraavin kriteerein:

 1. Kriteeri: Lasten osallistumisen aste mallin suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa.
 2. Kriteeri: Mallin vaikuttavuuden arviointi.
 3. Kriteeri: Innovatiivisuus lasten ja nuorten osallistumisinnokkuuden vahvistamiseksi.
 4. Kriteeri: Mallin sovellettavuus erilaisiin päätöksentekoprosesseihin.
 5. Kriteeri: Innovatiivisuus erityisryhmien äänten vahvistamiseksi.
 6. Kriteeri: Mallin eettinen perusta.

tuomaristo

Tuomariston puheenjohtajana toimii Silja Kosola (nuorisolääketieteen dosentti). Tuomariston muita jäseniä ovat Jani Toivola (näyttelijä, kirjoittaja, puhuja), Rosa Meriläinen (pääsihteeri, kirjailija), Salma Heib (nuorisovaltuutettu) sekä Selda Demirtas (yhteisöpedagogiopiskelija).

palkinto

Palkintona voittaja pääsee osallistumaan syksyllä 2020 alkavaan Adventure Clubin Impact Accelerator kiihdyttämöön, jossa mallia jatkokehitetään palvelumuotoilun keinoin paremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi!

miten mukaan?

Hakemuksen tulee olla kaksi A4-sivua, joihin sisältyvät yhden sivun kuvaus mallista ja vastaukset alla oleviin kysymyksiin:

 1. Miten lapset ja nuoret osallistuvat mallin suunnitteluun, ohjaukseen, kehittämiseen ja arviointiin?
 2. Kuinka mallin tuottamaa vaikuttavuutta/lisäarvoa mitataan?
 3. Miten mallissa on huomioitu uudenlaiset tavat vahvistaa lasten ja nuorten osallistumisinnokkuutta?
 4. Kuinka malli on sovellettavissa erilaiseen päätöksentekoon?
 5. Millaisia innovatiivisia tapoja ja keinoja mallissa käytetään erityisryhmien äänten vahvistamiseksi?
 6. Miten mallissa varmistetaan lasten ja/tai nuorten vaikuttajaryhmien laaja saavuttaminen?
 7. Minkä tunnistettujen eettisten arvojen ja periaatteiden mukaan malli on rakennettu?

Osallistumislomake löytyy sivun lopusta.

TOTEUTUSTAPA

Haastekilpailun lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä mallien ja ideoiden levitettävyys. 

Osallistumalla kilpailuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa olevat tiedot ovat vapaasti käytettävissä ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista tietoa. Edellytämme avoimuuttaa läpi prosessin. Itlalla on oikeus julkistaa kilpailun osallistujat ja ideat sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Hakija on vastuussa Itlalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Hakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Itlalle kilpailua varten. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kilpailun etenemisestä ja mahdollisesta jatkotyöskentelystä.

Henkilötietoja käsitellään Itlan yhteistyökumppaneita koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Kysymyksiä ja lisätietoja voi lähettää mari.hirvonen@itla.fi ja tiina.ristikari@itla.fi. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tämän sivun lopussa olevassa Q&A osiossa, jotta ne tulevat kaikkien tietoon.

 
Hakijan tiedot
Tiedostojen lataus

Lisää kilpailuhakemukseen teksti pdf-tiedostona. Tiedostojen sallittu maksimi koko yhteensä on 500mb. Jos tiedostojen lähetys ei onnistu, voit olla yhteydessä info@itla.fi

Q&A

Kysymys:
Onko kilpailussa ikärajaus, minkä ikäisten lasten/nuorten päätöksenteko-osallisuutta edistäviä käytäntöjä haetaan?

Vastaus:
Kilpailussa noudatetaan Suomen nuorisolain mukaista nuoren määritelmää, jonka mukaan kaikki alle 29-vuotiaat lasketaan nuoriksi.