YHTEISÖ + VAIKUTTAVUUS Bootcamp 1.10.2020 klo 12–15

Kuinka saada aikaan vaikuttavaa yhteisöllistä muutosta? Tähän kysymykseen paneutuu kaksiosainen verkkotapahtuma yhteisövaikuttavuudesta.  

Asiantuntijoina teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta ovat Paul Schmitz (CEO, Leading Inside Out ja vanhempi neuvonantaja, Collective Impact Forum), Isabelle Michaud-Letourneau (dosentti, Montrealin yliopisto) sekä Anna Tonteri (johtava asiantuntija, vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM) ja Katja Anoschkin (vaikuttavuusasiantuntija, Arvoliitto).

Työpaja järjestetään yhteistyössä Sitran, TEMin ja Arvoliiton kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu 27.9. mennessä.

Kohti lapsikeskeisyyttä: Strateginen muotoilu ja palvelukokemuksen johtaminen 6.10.2020 klo 13–15 @zoom

Työpajassa saat tuntumaa ja konkreettisia ideoita strategiseen palvelumuotoiluun johtamisen ja organisaation toiminnan kehittämisen välineenä. 

Alustaja ja keskusteluttaja Jaakko Wäänänen, CEO, Hellon.

 

Jaakko Wäänänen

 

Jaakko Wäänänen on pitkän linjan kasvuyrittäjä strategisen designin kentällä. Hänen perustamansa yritys Hellon täytti 10 vuotta syksyllä 2019. Uransa aikana Jaakon tavoitteena on ollut tuoda ihmiskeskeinen ongelmanratkaisu ja design arvostetuksi lähestymistavaksi, lähemmäksi organisaatioiden ylemmän johdon ajattelua sekä päätöksentekoa.

Ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä.

YHTEISÖ + VAIKUTTAVUUS Bootcamp 12.10.2020 klo 12–16

Yhteisöllisen ja vaikuttavan muutoksen tekemisen verkkotapahtuman toinen osa, jossa syvennetään näkemystä yhteisövaikuttavuudesta. 

Mukana Vernon White (senaattori, Kanadan senaatti), Mika Niemelä (työelämäprofessori, Oulun yliopisto), Tuula Takalo (oppilashuollon päällikkö, Oulun kaupunki), Mika Pyykkö (johtaja, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM), Jenni Airaksinen (yliopistonlehtori, kunta- ja aluejohtaminen, Tampereen yliopisto), Matthew Aliberti (johtaja, Säätiöt ja apurahat United Way Worldwide) sekä Tiina Ristikari (kehitysjohtaja, Itla).

Lue lisää ja ilmoittaudu 27.9. mennessä.

Empatia taitona ja hyvän hoidon edellytyksenä 3.11.2020 klo 13–15 @zoom

Empatia on keskeinen hoidon onnistumiseen vaikuttava tekijä erilaisissa palvelukohtaamisissa. Tule kuulemaan, miten empatia rakentuu ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja miten sitä voidaan edistää sote-ammattilaisille keskeisenä taitona. 

Alustaja ja keskusteluttaja Elina Weiste, erikoistutkija Työterveyslaitos/Helsingin yliopisto.

 

Elina Weiste

 

Elina Weiste (VTT, toimintaterapeutti) työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla ja erikoistutkijana Työterveyslaitoksella. Elina tarkasteli väitöskirjassaan terapeuttisen suhteen rakentumista vuorovaikutuksessa ja on nykyisissä töissään kiinnostunut palvelukohtaamisten ja sote-ammattilaisten osaamisen kehittämisestä.

Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä.

Käytäntölähtöinen reformiajattelu 1.12.2020 klo 13–15 @zoom

Työpajassa pohditaan yhdessä reformiajattelua ja Suomen julkishallinnon reformeja katsomalla ajassa taakse ja tulevaisuuteen sekä pohtimalla myös lapsipolitiikan uudistamisen näkökulmaa. Suomen hallintoreformien suuret teemat ja toteutustavat viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana ja mitä tästä seuraa tuleville reformeille 2020-luvulla ja siitä eteenpäin? Miten julkisen politiikan reformien konteksti muuttuu 2020-luvulla ja mitä se tarkoittaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta? Mitä on systeeminen reformiajattelu? Miten eroaa toisistaan monimutkainen ja kompleksinen muutosprosessi? 

Alustaja ja keskusteluttaja Petri Virtanen, toimitusjohtaja Itla ja hallintotieteen professori Vaasan yliopisto.

 

Petri Virtanen

 

Petri Virtasella on pitkä kokemus julkisen hallinnon reformeista Suomesta ja maailmalta, ja hän on seurannut niitä niin virkamiehen, tutkijan kuin konsultinkin silmin.

Petri kirjoittaa parhaillaan tietokirjaa julkisen politiikan reformeista professori Jari Stenvallin kanssa (Tampereen yliopisto) ja teoksessa on teemana reformien käytäntölogiikka – se, miten hallinnollisia uudistuksia pitäisi viedä läpi mahdollisimman käytännöllisesti. Tulevassa teoksessa pohditaan tätä käytännöllisyyden teemaa muun muassa käynnissä olevan sote-uudistuksen näkökulmasta. Kirja ilmestyy Tietosanoman kustantamana alkuvuodesta 2021.

Ilmoittaudu mukaan 22.11. mennessä.

Kytkeytyneet luotettavat tietotilat päätöksenteon tukena 12.1.2021 klo 13–15 @zoom

Verkkojen informaatiomäärien kasvu tarkoittaa laajentunutta tietopohjaa, jota politiikkavalmistelussa on mahdollista hyödyntää. Samanaikaisesti kasvavat informaatiomäärät haastavat sopivan ja laadukkaan tiedon löytämistä. Työpajassa keskitytään yhteen ratkaisumalliin, jolla laadukasta tutkittua tietoa saadaan päätöksenteon tueksi. Tämä malli on kytkeytyneet luotettavat tietotilat. 

Alustaja ja keskusteluttaja Jaakko Kuosmanen, akatemiasihteeri, Suomalainen Tiedeakatemia.

 

Jaakko Kuosmanen

 

Jaakko Kuosmanen työskentelee akatemiasihteerinä Suomalaisella Tiedeakatemialla ja hän on myös dosentti Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Jaakko koordinoi tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofia, jossa tehdään kokeiluja uusista tavoista kanavoida tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Hän on aiemmin työskennellyt luennoitsijana ja projektikoordinaattorina Oxfordin yliopiston Martin Schoolissa ja Blavatnik School of Governmentissa sekä konsulttina mm. UNDP:lle ja UAE:n pääministerin toimistolle. Jaakko on Valtioneuvoston kansallista ennakointiverkostoa koordinoivan ennakointiluotsin jäsen.

Ilmoittaudu mukaan 3.1.2021 mennessä.