Suomi on perinteisesti ollut innovaatioiden luvattu maa. Erilaiset innovaatiostrategiat ovat koskeneet myös lapsi- ja perhepalveluja sekä niihin liittyviä interventioita ja työmenetelmiä. 

Uskomme, että julkisesti rahoitetun palvelutuotannon uudistaminen ja innovatiivisuus on kansallinen kilpailukykytekijä.

Kansallinen innovaatiostrategia on perustunut pitkälti määrälliseen näkökulmaan. Useiden kehittämisprojektien rahoittamisella on tavoiteltu uusia ajatuksia lapsia ja perheitä koskeviin palveluihin. Innovatiivisuuden määritteleminen on kuitenkin riippunut näkökulmasta. Mikä on ollut toimivaa ja innovatiivista yhtäällä, on toisaalla ollut resurssien hukkaamista. 

Lapsi- ja perhepalveluiden haastelähtöisellä ja tietointensiivisellä innovaatiotoiminnalla pyritään lisäämään vaikuttavuutta.

Itlan innovaatiotiminnan tavoite on tukea lasten ja perheiden palvelujen tutkimusavusteista uudistumista.

Mitä teemme? 

  • Toteutamme vuosittainen haastelähtöisen innovaatiokilpailun.
  • Tuemme innovatiivisia hankkeita tutkimusrahoituksella.
  • Otamme oppia kansainvälisistä ja kotimaisista innovaatioista – mikä toimii tai ei toimi ja miksi.
  • Perustamme lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkoston.

Lasten ja perheiden palvelujärjestelmässä on edelleen aukkoja, joihin innovaatioilla voidaan löytää ratkaisuja. Innovaatiotoiminnalla voidaan paikantaa myös palvelujen menestystekijöitä, joita voidaan edelleen levittää. Innovaatiotoiminnalla vahvistetaan myös kumppanuuksia ja yhdessä oppimista. Tavoitteena on oppiminen jo tehdyistä kansallisista innovaatioista ja kokeiluista sekä näkyväksi tekeminen. Tiedetään, että jossakin on onnistuttu, mutta syitä onnistumiseen sen sijaan sitä ei tiedetä.

Itlan innovaatiotoiminta perustuu haastelähtöisyyteen. Se tarkoittaa sitä, että etsitään ratkaisuja jo todettuihin ongelmiin. Tavoitteemme on tunnistaa, jalostaa ja levittäälapsi- ja perhepalveluiden sekä työmenetelmien innovaatioita tutkimustietoon perustuen. 

Innovaatiokilpailu

Järjestämme Suomessa vuosittain lapsiperheiden palveluiden innovaatiokilpailun. Kilpailun kriteerit määritellään ennalta. 

Kansainvälisyys

Näköalamme innovaatiotoimintaan on kansainvälinen. Paikannamme lupaavia käytäntöjä maailmalta ja teemme Suomea tunnetuksi suomalaisia lupaavia käytäntöjä esiin nostamalla. 

Maailmalta voimme ottaa oppia esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytöstä lasten ja lapsiperheiden tukemisessa. 

Yhteystiedot

Tiina Ristikari

Kehitysjohtaja
050 917 7396

Mari Hirvonen

Asiantuntija
044 363 7276