Itla käynnistää uuden kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen mahdollisuuksia ratkaista köyhyydestä johtuvia ongelmia. 

Ohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa.

”Tänä päivänä Suomessa yli 10 prosenttia lapsiperheistä elää köyhyydessä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että köyhyys vaikuttaa negatiivisesti lasten kehitykseen ja lapsiperheiden arkeen. Vaikka meillä on jo paljon tietoa lapsiperheköyhyyden seurauksista, ei meillä ole riittävää ymmärrystä sen taustatekijöistä, ja kaikkein vähiten meillä on kokeiluja ongelman ratkaisemiseksi tai negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi”, toteaa säätiön kehitysjohtaja Tiina Ristikari.

Tutkimusohjelma tukee kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa

Vuoden 2020 lopussa valmistunut Suomen kansallinen lapsistrategia on tuonut esille haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden vaikean tilanteen. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tutkimusohjelman avulla tuetaan lapsistrategian toimeenpanoa käynnissä olevan hallituskauden loppujaksolla.

”Ohjelman tavoitteena on tuottaa jalostuneessa muodossa tutkimustietoa julkisen politiikan päätöksenteon perustaksi koskien sekä lapsiperheiden sosiaaliturvaa että julkisesti rahoitettuja hyvinvointipalveluja. Tässä ajassa on tärkeää tukea taloudellisesti tieteellistä tutkimusta, jonka avulla pystymme ratkaisemaan aikamme kompleksisia haasteita, kuten tässä tapauksessa lapsiperheköyhyyttä ja lapsiperheiden huono-osaisuutta”, kertoo säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

Lahjoitusprofessuuri köyhyyden tutkimukseen

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä alan tutkimuslaitosten, valtakunnallisten hankkeiden, toimijoiden ja järjestöjen kanssa ja linkitetään käynnissä olevaan sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen.

Osana ohjelmaa Itla tulee lahjoittamaan uuden lapsiperheköyhyyden teemaan liittyvän professuurin suomalaiseen yliopistoon. Ohjelma sisältää myös tutkija-, hanke- ja kokeilurahoitusta. Ohjelmassa toteutetaan myös uusia metodisia kokeiluja, lisätään tietoisuutta lapsiperheköyhyyden syistä ja ratkaisumahdollisuuksista sekä vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden yhteistyötä ja osaamista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Ohjelma käynnistyy syksyllä 2021.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, puh. 050 318 7068

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, puh. 050 917 7396