Helsingin perheneuvola ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus ryhtyivät tutkimusyhteistyöhön lapsen käyttäytymisen vaikeuksien hoidossa. Uudessa tutkimuksessa selvitetään, miten netin ja puhelimen välityksellä toteutettu Voimaperheet-vanhempainohjaus toimii perheneuvolan varhaisen tuen asiakkailla.

Vanhemmuuden etätuen merkitys korostunut pandemian myötä

Sekä vanhemmuuden tuen että palvelujen digitaalisuuden merkitys ovat korostuneet pandemia-aikana, jolloin perheen kesken vietetty aika on kasvanut ja arkeen on ilmestynyt uusia stressitekijöitä. Samaan aikaan ryhmämuotoista vanhempainohjausta ei ole ollut mahdollista toteuttaa. 

Esimerkiksi Valtioneuvoston asettama COVID-19 -tiedepaneeli suosittelee raportissaan tutkimusnäyttöön perustuvien matalan kynnyksen palvelujen laajaa käyttöönottoa ja digitaalisten tukimuotojen hyödyntämistä lapsiperheiden tukemisessa, sanoo Itlan tieteellinen päätoimittaja, erikoistutkija Marjo Kurki.

Tutkimus tehdään yhteistyössä Itlan kanssa, joka edistää tieteelliseen näyttöön perustuvien työmenetelmien käyttöönottoa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Suomessa.

Tutkimuksen merkitys on siinä, että tavoitellaan mitattavaa vaikutusta perheille tarjotussa tuessa. Tutkimus vastaa tärkeään kysymykseen, missä vaiheessa ja minkälaista tukea perheille kannattaa tarjota, Kurki toteaa.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Turun yliopiston sivulta: utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/digitaalinen-vanhempainohjaus-kayttoon-helsingin-perheneuvolassa

Lisätietoja

Tieteellinen päätoimittaja, erikoistutkija Marjo Kurki, etunimi.sukunimi@itla.fi, puh. 044 271 0797

Tutkimuskoordinaattori, Malin  Kinnunen, INVEST lippulaiva, etunimi.sukunimi@utu.fi, puh. 040 686 4497