Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tukea nyky-yhteiskunnan murroksien ja niiden ratkaisemisen ymmärtämistä. Teemavuoden aikana tutkittu tieto tehdään entistä saavutettavammaksi ja sen merkitys näkyvämmäksi arjessa. Erityisesti lapsille ja nuorille tarjotaan luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.  

Teemavuoden ohjelma koostuu tutkitun tiedon parissa toimivien organisaatioiden tuottamista tapahtumista ja teoista. Lisäksi teemavuoden tavoitteena on tiivistää tutkitun tiedon parissa työskentelevien yhteistyötä.

Tutkitun tiedon teemavuosi on tarkoitettu kaikille. Itla on mukana Tutkitun tiedon teemavuotta edistävässä verkostossa ja kannustamme myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme hakemaan mukaan teemavuoden ohjelmaan!

Tutkitun tiedon teemavuoden toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Itlan järjestämien tapahtumien tai tekojen ajankohdista ja ohjelmista kerromme lisää myöhemmin.

Tule mukaan Tutkitun tiedon teemavuoteen 2021! 

Lue lisää Tutkitun tiedon teemavuodesta ja seuraa teemavuotta Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä tunnisteella @tttv2021 sekä aihetunnisteilla #tttv21 ja #tutkituntiedonteemavuosi.

Hae mukaan teemavuoden ohjelmaan osoitteessa tutkittutieto.fi