Itla rekrytoi: kehitysjohtaja, asiantuntija ja tiedeasiantuntija

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. (Itla) edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö on nopeasti kehittyvä, kasvava ja kansainvälistyvä toimija lapsi- ja perhepoliittisella kentällä.

 

Säätiö hakee nyt palvelukseensa kehitysjohtajaa, asiantuntijaa ja tiedeasiantuntijaa.

 

Tehtäviin valittavilta toivomme joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta, kielitaitoa, reippautta, aloitteellisuutta, intoa edistää säätiön strategiaa ja sopeutumista kasvavan organisaation muutoshaasteisiin.

 

Nyt auki julistettavat tehtävät ovat uusia ja ne täytetään toistaiseksi voimassa olevina. Tehtäviin valittaville tarjoamme merkityksellisen työn lapsen etua ajavassa säätiössä, innostavan työyhteisön ja hyvät työsuhde-edut.

 

Kehitysjohtajan tehtävänä on säätiössä käynnistettävän lapsipolitiikan innovaatiotoiminnan johtaminen ja toiminnan toteuttaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Säätiön innovaatiotoiminnalla tuetaan lasten ja perheiden palvelujen tutkimusavusteista uudistamista Suomessa. Tarkoituksena on organisoida mm. vuosittainen haastelähtöinen lasten palvelujen innovaatiokilpailu, tukea innovatiivisia hankkeita tutkimusrahoituksella ja organisoida lapsipolitiikan ennakointiverkosto.

 

Kehitysjohtajalta toivomme soveltuvaa tohtorintutkintoa ja edellytämme vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vankkaa kokemusta ja näyttöä lasten, nuorten ja perheiden innovaatiotoiminnasta ja innovaatioihin liittyvästä tutkimustoiminnasta. Edellytämme myös johtamiskokemusta, kokemusta yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja näkemyksellisyyttä lapsipolitiikan ajankohtaisista haasteista.

 

Asiantuntijan tehtävänä on osallistua säätiön innovaatiotoiminnan suunnitteluun ja implementointiin kehitysjohtajan apuna. Asiantuntija osallistuu myös muihin strategisiin tehtäväkokonaisuuksiin uudistuvassa organisaatiossamme, muun muassa tapahtumatuotantoon.

 

Asiantuntijalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta vastaavista tehtäväkokonaisuuksista, viestinnällisiä taitoja ja kokemusta toimimisesta yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.

 

Tiedeasiantuntijan tehtävänä on osallistua säätiön Kasvun tuki -portaalin interventioarvioinnin kehittämiseen ja toimitustyöhön yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tiedeasiantuntija osallistuu lisäksi yhteisövaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen ja arviointityökalun pilotointiin osana säätiön kehittämistyötä. Tiedeasiantuntijan työnkuvaan kuuluu myös lapsipoliittiseen tiedon kokoamista, analysointia ja raportointia.

 

Tiedeasiantuntijalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, osaamista ja ymmärrystä tutkimusmenetelmistä (erityisesti interventiotutkimuksissa käytettyjen menetelmien tuntemusta), kykyä tieteellisten tutkimustulosten yleistajuistamiseen niin kirjallisesti kuin suullisestikin sekä lapsi- ja perhepalvelujärjestelmän tuntemusta ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

 

Kaikki tehtävät ovat uusia ja täytetään toistaiseksi.

 

Tiedeasiantuntijan toivotaan aloittavan kesäkuun alussa 2019. Kehitysjohtaja ja asiantuntijan aloitusajankohta on elokuussa 2019.

 

Hakuaika päättyy 23.4. klo 15.00

 

Hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan sähköisesti tiistaihin 23.4. klo 15.00 mennessä osoitteella rekry @ itla.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään otsikoksi se tehtävä, jota olet hakemassa ja nimeä liitetiedostona oleva hakemus ja ansioluettelo muodossa ”sukunimi-tehtävä”.

 

Lisätiedot

 

Lisätietoja kaikista tehtävistä antaa toimitusjohtaja Petri Virtanen (sähköpostitse petri.virtanen @ itla.fi ja puhelimitse 050 3187068 tiistaina 9.4. klo 12.00-15.30 tai perjantaina 12.4. klo 12.00-15.00).

 

Tiedeasiantuntijan tehtävästä kehitysjohtaja Petra Kouvonen (sähköpostitse petra.kouvonen@itla.fi tai puhelimitse 041 455 2280) tai tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki (sähköpostitse marjo.kurki@itla.fi tai puhelimitse 044 271 0797).

 

Itla – Siltoja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välille