Julkisuudessa on esitetty huolta siitä, miten sosiaalityön, sosiaalihuollon ja lastensuojelun voimavarat riittävät koronaepidemian jatkuessa ja päättyessä. Aiemmista taloudellisista kriiseistä tiedetään, että ne vaikuttavat voimakkaasti lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin.

Huolensa lasten asemasta esitti hiljattain muun muassa pääministeri Sanna Marin (IS 13.4.2020, Pääkirjoitus: Koronakriisi iskee lapsiin – poliitikkojen oltava nyt hereillä ettei synny peruuttamatonta vahinkoa).

Itla tekee laajan selvitystyön sosiaalityön, sosiaalihuollon ja erityisesti lastensuojelun kapasiteetista selvitä koronaepidemian vaikutuksista.

Selvitystyö koostuu kolmesta osasta.

Koronaepidemia ja lapsi- ja perhepuhe sosiaalisessa mediassa

Selvitys lapsi- ja perhepuheesta sosiaalisessa mediassa tekee näkyväksi koronakriisin vaikutuksia lapsiperheiden arkeen ja palvelujärjestelmän toimivuuteen. Selvityksessä keskitytään lasten ja perheiden kokemiin arjen ongelmiin sekä lasten ja perheiden palveluiden saatavuuteen. Tarkoituksena on kerätä huhtikuun 2020 aikana noin 30–40 miljoonaa sosiaalisen median eri kanavilla julkaistua suomenkielistä viestiä. Selvityksen perusaineistona ovat Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa sekä teeman kannalta mielenkiintoisilla keskustelupalstoilla (esim. Suomi24, Vauva) ja lehtien uutiskommenttipalstoilla (esim. iltapäivälehdet) julkaistut viestit ajanjaksolla 13.3.2020–30.4.2020. Selvityksen tekee HTT Harri Jalonen yhteistyössä Mohawk Analytics -yrityksen kanssa.

Sosiaalityön, sosiaalihuollon ja lastensuojelun kantokykyä COVID-19-aikana haastavat tekijät ja uudet ratkaisukeinot kriisistä selviämiseksi

Tämän selvityksen tavoitteena on analysoida sosiaalihuollon ja lastensuojelun sosiaalityön kantokykyä haastavia tekijöitä koronaepidemian aikana ja uusia ratkaisukeinoja kriisistä selviämiseksi. Selvityksessä tarkastellaan seuraavia teemoja: lapsi- ja perhepalveluiden saatavuus ja kysyntä eri puolilla Suomea sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvät näkökulmat, eri toimijoiden näkökulmat keskeisiin perheiden ja lasten ongelmiin, eri toimijoiden ratkaisukeinot kantokyvyn turvaamiseksi (muutkin kuin resurssien lisääminen) ja näkökulmien avaaminen koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan siirtymiseksi. Selvityksen aineisto kerätään laajalla kyselyllä yhteistyössä ammattijärjestö Talentian kanssa. Selvityksen tekee Owal Group Oy dosentti Mikko Wennbergin johdolla.

Taloudellisten kriisien vaikutus lapsiperheiden mielenterveysongelmiin, päihteiden käyttöön ja perheväkivaltaan

Selvitys tehdään systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja sen kirjoittavat tutkija Aapo Hiilamo, professori Heikki Hiilamo, VTT Tiina Ristikari ja professori Petri Virtanen. Kirjallisuuskatsauksessa kerätään laaja aineisto kansainvälisissä tiedelehdissä vuosina 2010–2019 julkaistuista tieteellisistä artikkeleista koskien vuosien 2008–2009 talouslaman vaikutuksia lapsiperheisiin OECD-maissa.

Kaikki edellä mainitut selvitykset valmistuvat touko-kesäkuun taitteessa 2020 ja ne raportoidaan Itlan julkaisusarjassa ja alan tieteellisillä julkaisufoorumeilla.

Lisätietoja selvityksistä antaa toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, puh. 050 318 7068, petri.virtanen @ itla.fi