Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja Lastenmaailma ry ovat aloittaneet yhteistyöhankkeen. Hankkeessa kokeillaan ja analysoidaan erityisesti Collective Impact eli yhteisövaikuttavuus-lähestymistavan soveltuvuutta lasten osallistamiseen kaupunkisuunnittelussa. Tässä hankkeessa lähestymistapaa testataan Espoon Keilaniemen ja Karhusaareen alueella.

”Itlan rahoittama työpanos ja tuki kohdistuu alueen eri toimijoita yhdistävään yhteisövaikuttavuuden lähestymistapaan ja tutkimukseen, jonka tavoitteena on lasten osallisuuden kehittäminen historiallisessa ja luontoarvoiltaan merkittävässä kohteessa. Tämä on erityisen tärkeää, koska lapset elävät ratkaisujen kanssa pitkään”, kertoo Itlan kehitysjohtaja Tiina Ristikari. Alueella toteutettavat kokeilut voivat säteillä vaikuttavuudeltaan laajalle ja olla kiinnostavia myös kansainvälisesti.

Hanke lisää tutkimustietoa lasten osallisuudesta ja tuottaa konkreettisen mallin jatkokehittämistä varten

Yhteisövaikuttavuuden lähestymistapa on viitekehys sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen ja sosiaalisiin innovaatioihin. Lähestymistavassa sosiaalisen haasteen keskeiset toimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, toimintaan, viestintään, mittareihin ja resursointiin. Viitekehyksen ovat kehittäneet yhdysvaltalaiset John Kania ja Mark Kramer (2011).

Tarkoitus on tutkia, miten lasten osallisuus vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja mallintaa parhaita käytäntöjä valtakunnalliseen käyttöön. Keilaniemen ja Karhusaaren alueet muodostavat kehittymässä olevan kokonaisuuden, jossa yhteisövaikuttavuuden mukaiset ydintoimijat ovat identifioitavissa ja jossa lasten osallisuuden syventämistä voidaan kokeilla. Erityiseen tarkasteluun tapaustutkimuksena otetaan Keilaniemen ja Karhusaaren alueen kiertävä Rantaraitti ja sen luonto, kulttuuriympäristö ja palvelut.

Karhusaaren Lastenmaailman leikkijohtaja Taneli Heikka kertoo, että hankkeessa pyritään luovaan yhteistoimintaan mahdollisimman moninaisen lasten ja nuorten joukon kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmiin, joiden osallisuus yhteiskunnassa on ollut vähäistä. Hankkeen aikana lasten ja nuorten kanssa työskennellään työpajoissa, joissa tuotetaan materiaalia sekä Karhusaaren Lastenmaailman suunnittelun että kaupunkisuunnittelun ja lasten osallisuuden vahvistamista koskevan tutkimuksen käyttöön.

Isoissa alueiden suunnitteluprosesseissa loppukäyttäjien mielipiteitä ei usein oteta riittävästi huomioon. Lasten osallisuus on usein vähäistä ja he eivät ole suunnittelussa mukana hankkeiden alusta asti. Tarve osallisuuden lisäämiseksi on todettu esimerkiksi Itlan lapsivaikutusten arviointia koskevissa selvityksissä.

Karhusaaren Lastenmaailman ja Itlan yhteistyöstä syntyvät tulokset luovutetaan Espoon kaupungin käyttöön.

Aikataulu ja rahoitus

Hanke on alkanut lokakuun alussa 2019 ja jatkuu syyskuun loppuun 2020. Itla osallistuu hankkeeseen 50 000 eurolla, joka kohdennetaan osallisuuden toteuttamiseen ja tutkimukseen. Lisäksi hankkeeseen sisältyy Itlan innovaatiotoiminnan omaa työtä.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, puh. 050 917 7396

Leikkijohtaja Taneli Heikka, taneli.heikka@gmail.com, puh. 050 570 8881