Varsinaiset jäsenet

 

Puheenjohtaja: Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto

Varapuheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, puheenjohtaja, Väestöliitto; hankejohtaja, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Särkelä, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto

Klaus Ranta, johtaja ja vastaava ylilääkäri, HUS/HYKS

Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto; puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Sixten Korkman, taloustieteiden professori, Aalto yliopisto

Terhi Päivärinta, johtaja (opetus ja kulttuuri), Kuntaliitto

 

Varajäsenet

 

Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupunki

Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Teppo Koivisto, toimialajohtaja, Valtiokonttori; puheenjohtaja, Tiukulan Säätiö

Tuire Santamäki-Vuori, hyvinvointiosaston johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jorma Komulainen, lastenlääkäri, Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja, Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Mikko Mikkola, toimitusjohtaja, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö

Jouni Välijärvi, koulutuksen ja koulutuspolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto