Tieteellinen neuvosto vastaa Kasvun tuki -tietolähteen menetelmien arvioinnista tieteellisen päätoimittajan ehdotuksen pohjalta.

Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

 

Tietellisen neuvoston jäsenet

Kristian Wahlbeck
Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

Marja Holmila
Tutkimusprofessori, VTT

Raija-Leena Punamäki
Psykologian professori

Päivi Santalahti
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, dosentti, ylilääkäri

Christina Salmivalli
Psykologian professori, PsT

Eeva Aronen, Helsingin yliopisto

Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto

Mirjam Kalland
Varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto

Jorma Komulainen, Duodecim
Lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, dosentti

Marjukka Mäkelä, Terveyhden ja hyvinvoinnin laitos

Nina Sajaniemi, Helsingin yliopisto