Eduskunnan tarkastusvaliokunta on kutsunut asiantuntijoita julkiseen kuulemiseen keskiviikkona 27.11. 2019 liittyen säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumiseen sekä kehittämiseen. “Valiokunta pyrkii selvittämään kuinka hyvin eri vaikutusten arvioinnit toteutuvat säädösvalmistelussa ja millaiset tekijät vaikuttavat vaikutusarviointien laatuun.”

Lapsivaikutusten arvioinnin osalta kuultavana on Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen. Itlan lausunnon lapsivaikutusten arvioinin nykytilasta ja kehittämistarpeista voit lukea tästä ja perehtyä PowerPoint-esitykseen tästä. Eduskunnan kuuleminen lähetetään verkkolähetyksenä. Lähetys löytyy eduskunnan sivulta: verkkolahetys.eduskunta.fi

Lisäksi kuultavina ovat

  • lainsäädännön arviointineuvosto, puheenjohtaja Leila Kostiainen
  • Itä-Suomen yliopisto, tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja
  • Aalto-yliopisto, professori Otto Toivanen ja
  • sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Raija Volk.