Julkisen sektorin innovaatioilla etsitään ratkaisuja vaikeassa asemassa olevien nuorten yhteiskuntaan kiinnittymiseen Oulussa ja monikulttuurisuuden mukanaan tuomien muutosten huomioimiseen Vantaalla.

Itla on käynnistänyt yhteistyön OECD:n OPSI-toiminnan eli julkisen sektorin innovaatioiden kehittämisen (Observatory of Public Sector Innovation) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ennakoivan innovaation ja julkisen sektorin toimintakyvyn kehittäminen lapsipolitiikan kysymyksissä. Verkostohankkeessa ovat mukana Oulun ja Vantaan kaupungit.

Vantaa on jo nyt monikulttuurisuudessaan Suomen kaupunkien edelläkävijä. Oulu edustaa suurta alueellista keskusta, jonne muuttaa paljon nuoria kehyskunnista. Vantaalla tutkitaan monikulttuurisuuden lisääntymisen asettamia haasteita julkisen sektorin toiminnalle lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Oulussa teemana on alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan. Molemmissa hankkeissa tavoitteena on kehittää julkisen sektorin toimijoiden kykyä ja tapoja vastata haasteisiin strategisesti, innovatiivisesti, kyvykkyyksiä kasvattaen ja tulevaisuutta ennakoiden.

Sekä Oulussa että Vantaalla järjestetään kaksi tilannearviointi- ja politiikka-analyysityöpajaa, joiden perusteella päätetään uutta kokeilevista etenemistavoista. Ensimmäinen työpaja järjestetään Oulussa 26.2. ja Vantaalla 28.2. Myöhemmin järjestetään työpaja, jossa Vantaan ja Oulun tuloksia tarkastellaan yhdessä.

Yhteistyöstä vertailukohtaa myös muille alueille

Kompleksisuus, nopeasti muuttuvat vaatimukset ja taloudelliset paineet lisääntyvät julkisella sektorilla. On tärkeää, että tässä ajassa julkisen hallinnon kaikki tasot ymmärtävät, kokeilevat ja omaksuvat uusia tekemisen tapoja. Innovatiivinen julkinen sektori tekee parempaa politiikkaa, tuottaa rakentavia kumppanuuksia ja saa aikaan parempia tuloksia.

Vantaan ja Oulun haasteet, uudet lähestymistavat ja ratkaisut ovat vertailukehittämisen kannalta kiinnostavia myös muiden alueiden näkökulmasta.

Yhteistyössä kehitetään ja kokeillaan Suomessa uusia innovatiivisen ja ennakoivan hallinnon työkaluja. Niiden avulla kasvatetaan julkisen hallinnon kyvykkyyttä toimia ketterästi, kansalaislähtöisesti ja tulevaisuusyhteensopivasti. Vantaan ja Oulun esimerkkiaineiston pohjalta kartutetaan myös näkemystä siitä, miten keskushallinnon politiikkaohjaus voi edistää alueiden onnistumista lasten, nuorten ja perheiden muuttuvien hyvinvointihaasteiden ratkaisemisessa.

Verkostohankkeena toteutettava yhteistyö on alkanut marraskuussa 2019 ja jatkuu syyskuun loppuun 2020. Itlan innovaatiotoiminta rahoittaa OECD OPSI -yhteistyötä yhteensä 55 000 eurolla.

OECD Observatory of Public Sector Innovation OPSI

OPSI on OECD:n yksikkö, joka kerää, analysoi ja kehittää julkisen sektorin innovaatioita. OPSI tarjoaa alustan sekä menetelmä- ja prosessitukea toimivien ratkaisujen jakamiseen, keskusteluun ja yhdessä luomiseen.

Itlan yhteistyö on osa OPSIn juuri käynnistynyttä kansainvälistä hanketta, jossa selvitetään, mitä innovatiivinen ja tulevaisuusyhteensopiva hallintomalli vaatii niin kokonaisrakenteiden, yksittäisen organisaation kuin yksilönkin tasolla. Anticipatory Innovation Governance -hankkeessa on mukana OECD:n jäsenmaiden eri politiikka-alueilta nousevia, tulevaisuutta ennakoivia haasteita. Hankkeen kautta annetaan tukea tilannearviointi- ja politiikka-analyysiin sekä kehitetään eteenpäin työkalupakkia ennakoivan ja innovatiivisen hallintomallin luomiseksi.

Katso tästä OECD OPSIn video julkisen sektorin innovaatioista: oecd-opsi.org/projects/innovation-facets

 

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari @ itla.fi, puh. 050 917 7396

Kehitysjohtaja Marika Tammeaid, puh. marika.tammeaid @ itla.fi, puh. 050 340 9798