Eduskunnan täysistunto valitsi tiistaina 18. kesäkuuta jäsenet valiokuntiin ja toimielimiin. Eduskunta valitsee keskuudestaan yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuuskunnan kokoonpano

Jäsenet

Eeva-Johanna Eloranta sd
Riitta Mäkinen sd
Ari Koponen ps
Sanna Antikainen ps
Anna-Kaisa Ikonen kok
Ville Kaunisto kok
Hilkka Kemppi kesk
Mirka Soinikoski vihr
Pia Lohikoski vas

Varajäsenet

Kimmo Kiljunen sd
Johanna Ojala-Niemelä sd
Juha Mäenpää ps
Sheikki Laakso ps
Terhi Koulumies kok
Pekka Aittakumpu kesk
Pasi Kivisaari kesk
Noora Koponen vihr
Mikko Ollikainen r