Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtaja Jussi Ketonen aloitti Itlan Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksen ensimmäisessä ryhmässä alkuvuodesta 2020. Koulutus rikastutti Ketosen omaa verkostoa sekä sai tarkastelemaan omia tapoja ja käsityksiä uudella tavalla.

Itlan Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksen ensimmäisen kurssin suoritti 22 johtajaa eri aloilta. Koulutus koostuu kuudesta moduulista sekä välitehtävistä, joiden avulla vahvistetaan systeemistä ymmärrystä johtamisesta ja hyvinvoinnin kysymyksistä, kehitytään ihmislähtöisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan johtamisessa sekä edistetään monipuolista ja vaikuttavaa tiedonkäyttöä sekä lasten ja perheiden osallisuutta.

Osallistujina oli lasten hyvinvoinnin kysymysten päätöksentekijöitä, johtajia ja vaikuttajia. Jussi Ketonen kertoo, että erilaisten ihmisten mukana olo oli koulutukselle rikkaus.

”Johtamisen ilmiöt ovat melko universaaleja. Pohdimme samantyyppisiä kysymyksiä riippumatta siitä, minkä alan ammattilaisia olemme. Olen aina kokenut, että mitä laajempi ja moninaisempi joukko on, sen rikkaampaa on keskustelu”, Ketonen kertoo.

”Tarkastelemalla muiden hyviä kokemuksia ja kehityskulkuja myös suhteessa omaan työhön oppii paljon. On kiinnostavaa kuulla eri toimialoilla ja organisaatioissa toimivien kertovan työstään ja miettiä, mitä ne samat ilmiöt tarkoittavat omassa työympäristössä.”

Ketonen on työskennellyt lastensuojelun asiantuntija- ja kehittämistehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Johtamiskoulutus on tuonut oman alan näkemiseen uusia näkökulmia.

”Lastensuojeluun liittyy paljon toimintaa määrittelevää lainsäädäntöä ja reunaehtoja. Palvelujen kehittämisen ja hyvinvointivaikutusten aikaansaamiseksi oli kuitenkin tärkeää kääntää katsetta siihen, miten voisimme saada myös lastensuojeluun enemmän yhteiskehittämistä sekä palveluajatteluun perustuvaa ekosysteemistä kehittämistä. Tarvitsemme uudenlaisia toiminnan rakenteita ja palveluinnovaatioita, joiden kautta voidaan muut-taa koko toimialaa.”

Ketonen kertoo hakeutuvansa tietoisesti tilanteisiin, joissa pääsee pohtimaan omaan työhön ja ammattiin liittyviä asioita laajemminkin. Poteroitumisesta ei seuraa mitään hyvää, sillä toimialojen ja palvelujen yhdyspinnat tarjoavat mahdollisuuden oppimiselle ja kehittymiselle. Sama toistuu henkilöiden välisissä ammatillisissa kohtaamisissa.

Koulutuksen ensimmäinen kurssi venyi lopulta kahden vuoden pituiseksi, vaikka sen alkuperäinen pituus oli 10 kuukautta. Venyminen ei ollut Ketosen mukaan oppimisprosessille hyväksi.

”Olisi ollut hyvä nähdä enemmän livenä, koska varsinaisen koulutuksen lisäksi myös niinä muina hetkinä käytävät keskustelut ovat tärkeitä ja hyödyllisiä. Juuri niistä vapaa-ajalla käytävistä keskusteluista usein kirpoaa hyviä ideoita ja pohdintoja”, Ketonen miettii.

”Toisaalta korona on tuonut myös positiivisen lisän työskentelyyn, sillä olemme ratkoneet hyvin ajankohtaisia ongelmia sen ympärillä ja on jouduttu etsimään uutta tulokulmaa.”

Ketonen kehuu johtamiskoulutusta sen tietoperusteisuudesta ja siitä, että ilmiöitä ja johtamista tarkasteltiin eri näkökulmista, eri asiantuntijoiden johdattelemina. Koronasta huolimatta ryhmä pääsi muutaman kerran myös paikan päälle tutustumaan lapsikeskeisesti johdettuihin palveluihin ja havainnoimaan onnistuneen asiakaskokemuksen ohjaamaa toimintaa.

”Olen päässyt tutustumaan koulutuksen aikana isoon määrään minulle entuudestaan vieraita ihmisiä, miettinyt sitä mitä koen tärkeäksi omassa työssä ja peilannut omaa näkökulmaa laajempaan kontekstiin.”

Takaisin vuosikertomukseen 2021