Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Kasvun tuki -toimitus jakaa Lapsen oikeuksien foorumissa toista kertaa näyttöön pohjautuvan työtavan Jakkara-palkinnon. 

Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle joka on hyödyntänyt tutkimusnäyttöä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenneltäessä. Jakkara symboloi näyttöön pohjautuvan työtavan kolmea jalkaa: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden, ammattilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon yhdistämistä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä.

Palkinnon tarkoitus on kannustaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevää henkilöstöä ja yhteisöjä kehittämään ja juurruttamaan tutkimusnäyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa, hallintoa ja työmenetelmien käyttöä. Lisäksi palkinnolla halutaan lisätä näyttöön pohjautuvan työtavan ja tutkimustiedon näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Lue lisää palkitsemisen perusteista ja ehdota itse palkinnon saajaa Kasvun tuen sivulla.

Lue seuraavaksi