Suomalaisessa koulussa ja varhaiskasvatuksessa on melko paljon lapsia, jotka tarvitsevat tukea koulun tai ryhmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa pärjäämiseen. Tässä yhteydessä koulu tai varhaiskasvatus voi räätälöidä lapselle suunnattua tukea ja sopivia opetus- ja ryhmäjärjestelyjä esimerkiksi silloin, kun lapsi reagoi ympäristöönsä käyttäytymisellään.

Tämä edellyttää koululta tai varhaiskasvatukselta selkeää ajatusta tuen polusta, jossa on selkeät toimintaohjeet tuen joustavalle tehostamiselle. Joustavasti tehostuvan tuen ketjun rakentamisessa ja ylläpitämisessä koulun rehtori ja varhaiskasvatuksen johtaja ovat yhdessä opetustoimen ja muun johdon kanssa keskeisessä roolissa.

Webinaarissa kehittäjätyöntekijä Oona Palosaari esittelee Kokkolan, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Itlan Alueellisen oppimisverkoston yhteiskehittämisen tuloksena luodun joustavasti tehostuvan tuen mallin, jonka yhtenä ydinelementtinä on TCM-ryhmänhallintamenetelmä. Itlan kehitysjohtaja Petra Kouvonen kertoo, mitä tutkimustieto sanoo joustavasti tehostuvan tuen johtamiseen liittyvistä ydinelementeistä.

THL:n erikoistutkija Piia Karjalainen ja Itlan projektikoordinaattori Ninnu Koskenalho esittelevät tutkimukseen perustuvaa materiaalia opettajien ja muun kasvatusalan henkilöstön ryhmänhallinnan tueksi.

VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmä järjesti alkuvuodesta 2022 tutkijoille ilmiöpöydän, jonka tuloksena päädyttiin valmistamaan tutkimukseen perustuva materiaali kasvatuksen ammattilaisten tueksi.

Webinaarin kohderyhmänä ovat opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien, koulujen ja opiskeluhuollon sekä varhaiskasvatuksen johto ja suunnittelijat.

Ilmoittaudu mukaan 23.9.2022 mennessä.

Ohjelma

14.00 Avaussanat ja johdatus päivään

Merja Mannerkoski (VIP / OPH) ja Kari Lehtola (opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto)

14.20 Joustavasti tehostuvan tuen ketjut tutkimuksessa ja alueellisen työn käytännöissä

Oona Palosaari (kehittäjätyöntekijä, Soite, Alueellinen oppimisverkosto) ja Petra Kouvonen (kehitysjohtaja, Itla)

14.45 Opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille suunnatun materiaalin esittely

Piia Karjalainen (erikoistutkija, THL) ja Päivi Pihlaja (dosentti, Helsingin yliopisto)

15.15 Esimerkki kentältä

Ville Laivamaa (rehtori, Vuoksenniskan koulu) ja Anita Puustjärvi (lastenpsykiatrian linjajohtaja, ylilääkäri, KYS)

15.40 Kommenttipuheenvuoro

Vaativa erityinen tuki (Tiina Korpela-Liimatainen, Vaatu)

15.50 Keskustelua

16.00 Tilaisuus päättyy

Huom! Samasta teemasta järjestetään webinaari opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille ja opiskeluhuollon henkilöstölle 5.9.2022. Lue lisää.

Lisätietoja

Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, Itla, 041 455 2280, petra.kouvonen(a)itla.fi

Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 029 501 6917, kari.lehtola(a)avi.fi

Ajankohta
Ajankohta26.09.2022
Kellonaika14:00 16:00
Paikka
PaikkaWebinaari
Katso kartalta