Itlan vuoden 2020 innovaatiotoiminnan haastekilpailussa etsittiin malleja lasten ja nuorten äänen kuuluviin nostamiseksi päätöksenteossa. Kilpailun on voittanut Turun Kaupunkilähetys ry:n Nuorten raati Kohtaamiskoulutus-mallilla. Kunniamaininnan sai lasten, heidän vanhempiensa ja kuntoutusalan ammattilaisten yhdessä kehittämä Metku-kirja.

Turun Kaupunkilähetyksen Nuorten raati osallistui Itlan haastekilpailuun Kohtaamiskoulutus-mallillaan yhdessä Co-creation of Service Innovation in Europe -hankkeen (CoSIE) kanssa. Nuorten raadin suunnittelema ja kehittämä Kohtaamiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, ja koulutuksissa kouluttajina toimivat luonnollisesti nuoret itse. Idea syntyi CoSIE-hankkeen yhteiskehittämistilaisuudessa, jossa Turun alueen nuoret, ammattilaiset ja päättäjät kokoontuivat pohtimaan keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuorten kokemusten mukaan he eivät tule aina tukipalveluiden piirissä kohdatuiksi, kuulluiksi ja sitä kautta autetuiksi. Tästä syntyi ajatus ammattilaisten kohtaamistaitojen kehittämisen tarpeesta niin, että nuoret pääsisivät itse kertomaan ammattilaisille mikä heitä auttaisi parhaiten. Idea työstettiin käytäntöön yhdessä Nuorten raadin ja CoSIE-hankkeen kanssa, ja Turun kaupunki tarttui yhteiskehittämiseen tosissaan tarjoten sosiaalialan ammattilaisilleen useita Kohtaamiskoulutuksia.

”Mä en oo ikinä tehnyt elämässäni mitään tällaista, joka oikeesti voi vaikuttaa tulevaisuuteen ja maailmaan. Tää vaan tuntuu hyvältä ja oikeelta”, kertoo nuorten raatilainen.

Kohtaamiskoulutuksen lähtökohtana on, että nuoret ovat itse parhaita nuorten asioiden asiantuntijoita ja haluavat toimia pelkän kuulemisen sijaan myös aktiivisina toimijoina palveluiden kehittämisessä. Yhteiskehittämisessä heitä on aidosti kuultu, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan arvostetaan sekä heidän esille nostamiaan kehitysideoita viedään aktiivisesti käytäntöön. Ammattilaisille yhteistyökumppanuus on antanut ainutlaatuista tietoa ja kokemusta sekä ennen kaikkea opettanut parempaan yhteistoimijuuteen, kohtaamiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön nuorten kanssa.

”Niin ihanat ja rohkeat nuoret! Parasta asiantuntijuutta ja omakohtaisia kokemuksia! Nuorten ääni ja tarinat koskettavat eri tavalla kuin muulla tavalla kerätty tieto”, kommentoi koulutukseen osallistunut.

Kohtaamiskoulutukselle on juuri avattu omat verkkosivut.

Ylärivi vasemmalta oikealle: Bart Peitilä, Viivi Ekebom ja Laura Tuomala
Keskellä: Suvi Saarialho ja Annastiina Jansen
Alarivi: Vanessa Peitilä, Liisa Love ja Rani Kullberg

Kunniamaininnan sai Metku-kirja

Metku-kirja on lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus ja se on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Metku-kirjaan lapsi kuvaa omassa arjessaan hänelle tärkeitä asioita: mitä hän osaa, mitä hän haluaisi oppia tai tehdä, mitä toimintaa, leikkejä, ihmisiä ja ympäristöjä hänen arkeensa kuuluu ja mistä lapsi haaveilee, mitkä asiat tukevat tai rajoittavat osallistumista arjessa. Lapselle Metku-kirja mahdollistaa hänelle merkityksellisten asioiden tunnistamisen, näkyväksi tekemisen ja konkretisoimisen. Metku-kirja ohjaa aikuiset sukeltamaan lapsen maailmaan, tarkastelemaan asioita lapsen näkökulmasta, mahdollistamaan lapsen toimijuutta ja osallistumista päätöksentekoon hänelle tärkeissä asioissa.

”Metku-kirjan potentiaali piilee siinä, että se on sovellettavissa eri tarpeisiin ja tilanteisiin lapsilähtöisesti ohjaten huomion juuri kyseisen lapsen vahvuuksiin, ajatuksiin ja arjessa merkityksellisiksi kokemiin asioihin”, toteaa Metku-kirjan kehittämistyössä mukana ollut projektityöntekijä.

Metku-kirjan ovat kehittäneet yhdessä lapset, heidän vanhempansa ja kuntoutusalan ammattilaiset. Kirja kehitettiin Metropolia AMK:n ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyöhankkeessa Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa (LOOK) – lapsen edun arviointi (2015–2017) Kelan kehittämisrahoituksella. Keskeisessä asemassa kehittämisessä ovat olleet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen velvoitteet ja periaatteet.

Käytännöllisyys vakuutti tuomariston

Kilpailukutsu oli osoitettu kunnille, järjestöille ja kaikille lasten ja nuorten osallisuuden parissa vaikuttaville toimijoille. Kilpailuun osallistui kahdeksan toimintamallia. Tuomaristo arvioi muun muassa lasten osallistumisen astetta mallin suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa, mallin sovellettavuutta erilaisiin päätöksentekoprosesseihin sekä innovatiivisuutta erityisryhmien äänten vahvistamiseksi.

”Minulle oli entisenä kuntapäättäjänä tärkeää mallin käytännöllisyys: nuorten itse kehittämä Kohtaamiskoulutus-malli voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa Suomen kunnissa vähäisin kustannuksin. Riittää, että on halu kuulla nuoria ja oppia heiltä”, kertoo tuomariston jäsen Rosa Meriläinen.

Palkintona voittaja pääsee osallistumaan syksyllä 2020 alkavaan Adventure Clubin Impact Accelerator kiihdyttämöön, jossa mallia jatkokehitetään palvelumuotoilun keinoin paremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Lapsuuden rakentajat -haastekilpailu järjestetään kerran vuodessa. Vuoden 2021 haastekilpailun teema on lapsivaikutusten arviointi ja sen parhaat toteutukset.

Lisätietoja Kohtaamiskoulutuksesta: Liisa Love, liisa.love@tukenasi.fi, 040 867 8161, Kohtaamiskoulutus-verkkosivu
Tukenasi.fi – Turun Kaupunkilähetys ry on perustettu vuonna 1880 ja se on Turun alueen vanhin toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys tekee kansalaistoiminnan lähtökohdista käsin työtä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten ja 60+ -vuotiaiden parissa.

Lisätietoja Metku-kirjasta: Nea Vänskä, nea.vanska@metropolia.fi, 040 708 3399, Salla Sipari, salla.sipari@metropolia.fi, 040 334 2027

Lisätietoja haastekilpailusta: Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itla, tiina.ristikari@itla.fi,  050 917 7396