Itla edistää lapsi- ja perhepolitiikan yhteiskunnallista keskustelua ja osaamista järjestämällä lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeille avainryhmille.

Vuosina 2020-2022 koulutustoiminnassa panostetaan erityisesti

  • eri yhteiskunnan toimintasektorit yhteen kokoavaan johtamiskoulutukseen ja
  • lapsiperheiden ja lasten kasvun tueksi tarkoitettujen näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseen ja alueellisten rakenteiden luomiseen. Koulutukset toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa.

Päätöksentekijöille suunnattu johtamiskoulutus

Ihmislähtöisellä ja palvelevalla johtamisotteella on tärkeä rooli yhteiskunnallisen lapsipolitiikan muovaamisessa samoin kuin lasten ja perheiden laadukkaan palvelujärjestelmän aikaansaamisessa. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsi- ja perhepolitiikan hyvää tietopohjaa ja innovatiivisuutta.

Suomessa toteutetaan paljon hyvää lasten ja perheiden palvelutoimintaa, mutta se on usein sektoriaalisesti ja ammattikuntakohtaisesti siiloutunutta. Moniammatillisen hyvinvointiyhteistyön toteuttamista käytännössä opetellaan edelleen. Myös tietoa on paljon, ja sen muuntuminen vaikuttavaksi toiminnaksi on tärkeää. Lapsi- ja perhesektorille tarvitaan myös aidosti uusia toimintatapoja lapsimyönteisen Suomen aikaansaamiseksi. Johtaminen on katalyyttitoiminto, jolla vaikutetaan siihen mitä tehdään, miten toimitaan ja miten onnistutaan.

Hyviä ratkaisuja syntyy

  • tiedosta ja osaamisesta,
  • uudistumiskyvystä,
  • ketterästä organisoimisesta,
  • sektorirajat ylittävän yhteistyökyvykkyyden rakentamisesta,
  • luottamuksesta ja
  • taitavasta johtamisesta.

Itla kerää lapsipolitiikan johtajia ja vaikuttajia yhdessäoppimisen äärelle järjestämällä pitkäkestoisia Vaikuttaja-koulutuksia. Koulutus tarjoaa vuorovaikutus- ja yhteistyöalustan eri sektoreilla toimiville johtajille, jotka vaikuttavat lapsipolitiikan suuntaan sekä lasten ja perheiden palvelujärjestelmän kehitykseen valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

Vaikuttaja-koulutukseen kutsutaan kansanedustajia, ministeriöiden ja virastojen johtoa, kaupunkien, kuntien ja kirkon johtajia ja palvelujohtajia, lapsi- ja perhepolitiikan kentällä toimivien järjestöjen johtajia sekä lasten, perheiden ja nuorten palveluja tuottavien yritysten johtajia.

Lisätietoja johtamiskoulutuksesta

Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesta osallistua koulutukseen!

Marika Tammeaid

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja
050 340 9798
Viivi Tikanmäki.

Viivi Tikanmäki

Asiantuntija
040 632 9907

Osaamisen tuki näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi ja alueellisten rakenteiden luomiseksi

Tällä hetkellä Itla tarjoaa yhteistyössä Mieli ry:n sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPE-akatemian puitteissa maakunnille osaamisen tukea näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi sekä auttaa alueellisen rakenteen luomisessa.

Tarkoituksena on lähivuosina varmistaa erilaisia validoituja työmenetelmiä ja interventioita koskevan koulutuksen ja konsultaation saatavuus kaikkialla Suomessa. Lasten ja perheiden yhdenvertainen hyvinvointi edellyttää kansallisen näyttöön perustuvan toimintamallin rakentamista. Mallissa keskeistä on palveluja, interventioita ja työmenetelmiä koskevan koulutus- ja konsultaatiomallin rakentaminen kansalliseksi järjestelmäksi, joka takaa lapsille ja perheille yhdenvertaiset mahdollisuudet työmenetelmien ja interventioiden hyödyntämiseen riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat.

Lisätietoja antavat

Maiju Salonen, MIELI, maiju.salonen@mieli.fi, 050 37 27874

Petra Kouvonen

Kehitysjohtaja
041 455 2280