Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ammattilaisten jokapäiväisessä työssä. Koulutussarja pyrkii varmistamaan menetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen vahvistamalla johtajien ja hanketoimijoiden osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö ja Itla järjestivät 14.1.2021 seminaarin Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin – näyttöön perustuvat menetelmät osaksi päivittäistä työtä. Seminaari käynnisti neljän koulutustilaisuuden sarjan. Koulutuksissa käsitellään tarkemmin näyttöön perustuvien menetelmien toimeenpanon käytäntöjä sekä juurruttamista.

Koulutukset on suunnattu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johdolle, hanketoimijoille ja muille palveluiden kehittämistyöstä kiinnostuneille.

22.3. klo 12.30–15.30 Näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tuki, koulutus 1(4): kartoitus- ja valmisteluvaihe

Ohjelma on julkaistu THL:n tapahtumakalenterissa.

17.5. klo 12.30–16.00 Näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tuki, koulutus 2(4): käyttöönotto

Ohjelma on julkaistu THL:n tapahtumakalenterissa.

15.9. klo 12.30–16.00 Näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tuki, koulutus 3(4): juurruttaminen

Ohjelma on julkaistu THL:n tapahtumakalenterissa.

9.11. klo 12.30–16.00 Näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tuki, koulutus 4(4): jatkuvuuden varmistaminen

Ohjelma on julkaistu THL:n tapahtumakalenterissa, ilmoittaudu viimeistään 8.11.2021.

Tervetuloa!