Kuntien puuttuva ja muuttuva väestö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa

Miten lapsimäärä muuttuu Suomessa vuoteen 2040 mennessä? Kuinka kasvatus- ja sivistyspalveluiden palveluverkoissa varaudutaan väestönmuutokseen? Miten lasten osallisuus tulisi huomioida muutoksissa? Vastauksia etsitään 8.2.2023 klo 9–11 Kuntien puuttuva ja muuttuva väestö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa -hybriditilaisuudessa Tiedekulmassa. Tilaisuuden järjestävät Itla, Helsingin yliopisto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Tilaisuus on osa Muuttuva väestö -tutkimushanketta, jonka väliraportti julkaistaan … Continue reading Kuntien puuttuva ja muuttuva väestö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa