Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutuksen kuvaus

Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista lapsistrategiaa, jonka kautta pyritään kohti lapsi- ja perhemyönteistä Suomea. Lapsistrategian valmistelun pohjatyö aloitettiin edellisen hallituksen kaudella ja siihen on sitouduttu myös pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Tarkoituksena on, että lapsistrategiasta tulee hallituskaudet ylittävä, poikkihallinnollinen strategia, jota kulloinkin hallitus toteuttaisi toimeenpano-ohjelmalla.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen yhteiskunnan ja hallinnon toiminnan kaikilla tasoilla. Lapsistrategian lisäksi keinoina hallitusohjelmassa mainitaan mm. päätösten lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetoinnin edistäminen, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistaminen sekä lasten ja nuorten osallisuus.

Selvityksen tavoitteet

Tässä selvityksessä on tarkasteltu kansainvälisiä hyviä käytäntöjä kahteen teemaan liittyen:

  1. lapsistrategiat
  2. lapsivaikutusten arviointi.

Tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia lapsistrategioita vertailumaissa on, miten ne on laadittu ja miten niitä toteutetaan. Lisäksi on tarkasteltu lapsivaikutusten arviointien roolia lapsiin ja nuoriin liittyvässä päätöksenteossa. Pyrkimyksenä on ollut tunnistaa käytäntöjä ja oppeja, joita Suomessa voisi hyödyntää.

Selvityksen julkistamistilaisuuden videotallenne.

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista – Owal Groupin diat

Policy brief

Esa Iivosen kommenttipuheenvuoro