Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön – tuttujen kesken Itla – tarkoituksena on edistää ja tukea lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä hyvää tulevaisuutta. Itlan hallitus hyväksyi syyskuussa strategian vuosille 2019-2022. Strategia perustuu kolmijakoon: tieto, innovaatiot ja koulutus.

Tässä lastissa on ainekset säätiön toiminnan ja lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Tulemme toimimaan laajassa yhteistyössä ja sillanrakentamisen hengessä.

Tutkittu tieto on toiminnan perusta

Jatkossakin Itla perustaa toimintansa tieteellisesti tutkittuun tietoon ja sen parempaan hyödyntämiseen ja siten tehokkaampaan tiedon käyttöön päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Itla ei ole yksin, sillä mm. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston teemana on juuri tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko. Sen lisäksi että tunnistamme ja analysoimme lasten ja perheiden hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, Itlan keskeisenä ajatuksena on myös tukea tutkitun tiedon hyödyntämistä ja juurtumista käytäntöön. Yhtenä keinona tavoitteiden edistämiseksi aiomme perustaa interventio- ja implementaatiotutkimuksen lahjoitusprofessuurin.

Innovaatioiden avulla luovitaan viheliäisten ongelmien karikoista selville vesille

Tulevaisuudentutkijoiden mielestä maailma muuttuu seuraavien 20 vuoden aikana enemmän kuin viimeisten 200 tai jopa 300 vuoden aikana. Miten voidaan ennakoida, suunnitella ja kehittää tulevaisuutta, josta emme vielä tiedä mitään? Miten seilata ja luovia tulevaisuuden sumuissa? Tarvitaan joustavaa ajattelua, nykyisten siilojen purkamista sekä valmiuksia toimia ketterästi uusissa tilanteissa. Itlan innovaatiotoiminnan tavoitteena on löytää ennakoinnin ja kokeiluiden kautta uusia toimintatapoja ja vahvistaa niitä tutkimuksen avulla. Yksi keino uusien ratkaisujen löytämiseksi on innovaatiokilpailu. Tänä vuonna Itla järjesti ensimmäisen haastekilpailun, jossa etsitään Suomen ”Islannin malleja”.

Katsotaanko johtajan kanssa yhdessä horisonttiin?

Itla käynnistää johtamiskoulutuksen vuonna 2020. Ihmislähtöisellä ja palvelevalla johtamisotteella on tärkeä rooli yhtenäisen ajattelutavan muovaamisessa sekä lasten ja perheiden laadukkaiden palveluiden tuottamisessa. Johtamisella vaikutetaan siihen mitä tehdään, miten toimitaan ja miten onnistutaan. Jos johtaminen sakkaa, koko toiminta sakkaa. Siksi Itlan toiminnan yhdeksi kulmakiveksi on otettu hallintorajat ylittävän johtamisen kehittäminen.

Milloin saavutaan satamaan?

Itla sai eduskunnalta lahjoituksen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Näkökulmamme on lapsissa ja lapsiperheissä. Tavoitteena ei ole ratkaista ongelmaa sieltä ja toista täältä, vaan nähdä ne tekijät ja toimijat, joiden kanssa yhdessä voidaan rakentaa ja ylläpitää lapsimyönteistä yhteiskuntaa.

Vuonna 2018 Itlassa oli kolme työntekijää ja nyt vakituisia on 11 alan ammattilaista. Säätiön ensimmäinen toimitusjohtaja astui laivaan helmikuussa, ja kevään eduskuntavaalien jälkeen säätiölle valittiin uusi kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Itlan toimisto on muuttanut, visuaalinen ilme on uusittu ja monia uusia yhteistyökumppanuuksia on aloitettu. Yhtenä ensi kesän näkyvänä tapahtumana mainittakoon SuomiAreena 2020 jossa Itla yhdessä Plan International Suomen kanssa on SuomiAreenan pääyhteistyökumppani. Mukana on myös joukko muita lapsi- ja perhekentän toimijoita, joiden kanssa yhdessä teemme lasten asiaa näkyväksi. Sillanrakentamisen hengessä!

Lapsuus, nuoruus, perhe ja vanhemmuus ovat rikkaus. Tiedämmekö mitkä tekijät suojaavat lasta ja mitkä voivat vahingoittaa? Kaikki voimme vaikuttaa siihen, että jokaisella on mahdollisuus elää, kasvaa ja kehittyä – yhdenvertaisesti. Tehkäämme Suomesta maailman paras paikka lapsille.

 

Petri Pohjonen
Säätiön hallituksen puheenjohtaja

 

Koko strategian voit lukea täältä