Itla järjestää yhteistyössä Hahmota Oy:n ja Tietokiri – hankkeen kanssa helmikuun 27. päivänä työpajan, jonka aiheina ovat lapsipolitiikan ohjaus, rahavirrat ja vaikuttavuus. Tavoitteena on joukkoistetusti rakentaa kokonaiskuva siitä, mitä lapsipolitiikan kentällä tällä hetkellä tapahtuu: kuka tekee mitä, millä rahoituksella, mitä vaikutuksia tavoitellaan ja millaisten tietolähteiden pohjalta toimintaa johdetaan?

Työpajassa täydennetään kerätyn tiedon ja verkkokyselyn vastausten perusteella laadittu visuaalinen esitys lapsipolitiikan toimijoiden toiminnasta ja vaikutuksista. Työskentelyn tavoitteena on mm. tunnistaa eri toimijoiden keskinäisiä yhdyspintoja, yhteisvaikutuksia sekä yhteiset tekijät toimintaympäristössä. Lisäksi työpajassa tarkennetaan, mitä tietolähteitä ja indikaattoreita tarvitaan lapsipolitiikan toimivan ja kokonaisvaltaisen ohjauksen mahdollistamiseksi.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 24.2.

Ajankohta
Ajankohta27.02.2020
Kellonaika12:00 15:00
Paikka
PaikkaTyö 2.0. Lab
Katso kartalta