Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa – Miten vahvistetaan lasta kannattelevia lähisuhteita tulevaisuuden Suomessa?

16.1.2018 Helsingissä järjestetyn seminaarin esitykset ovat nyt verkossa:

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä

Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?

Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?

Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto
Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?

Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU
Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences

Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla
Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta tulevaisuuden Suomessa?

Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuoro

 


OHJELMA

Mikä on lähisuhteiden merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle? Tiedämme yhä enemmän siitä, miten lapsen lähisuhteita tukemalla voidaan vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Tämä tutkimustieto tulee olemaan perustana Kasvun tuen toiminnassa, joka jatkaa Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelman pohjustamaa työtä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Seminaari oli Lapset, nuoret ja perheet 100 -vuotiaassa Suomessa -ohjelman päätöstilaisuus.

Päivän puheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa

9.00-9.10 Tilaisuuden avaus
Professori Pentti Arajärvi

9.10-9.25 Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän puheenvuoro
Kansanedustaja Sari Essayah

9.25-10.45 Lapsuus ja vanhemmuus eivät toteudu tyhjiössä
Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Kommenttipuheenvuorot
Rahalle vastinetta? Kannattaako lähisuhteiden tukeminen?
Elisa Rissanen, TtM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Lapset päihdeperheissä – Mitä alkoholi tekee lähisuhteille ja mitä se meille maksaa?
Marja Holmila, tutkimusprofessori (emerita), THL

10.45-11.00 Miten lasten kasvatukseen liittyvät asenteet ja kasvatustavat ovat muuttuneet viime
vuosikymmeninä Suomessa – missä on onnistuttu ja mitä on vielä tehtävänä?
Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Kasvun tuki

12.00-12.45 Keynote: Implementation of Early Support to Families at Risk – Norwegian experiences
Director Terje Christiansen, The Norwegian Center for Child Behavioral Development
(NUBU)/ Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU

12.45-13.30 Keynote commentary panel

Chair: Director of Development, Adjunct Professor of Psychiatry Kristian Wahlbeck, The Finnish Association for Mental Health

Panelists: Child Psychiatrist, Professor Emeritus Tytti Solantaus; Psychotherapist, Social Psychologist PhD Leena Ehrling; Incredible Years Specialist, Visiting Researcher at National Institute for Health and Welfare (THL), M.Ed. Piia Karjalainen; Research Coordinator, MNSc Terja Ristkari, University of Turku, Research Center for Child Psychiatry

14.00-14.30 Miten Itlan Kasvun tuki -työ voi edistää myönteistä vuorovaikutusta
tulevaisuuden Suomessa?
Kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla ja
tieteellinen päätoimittaja, psykologian dosentti, PsT Taina Laajasalo, Itla

14.30-15.00 Vaikuttaminen kansallisesti ja alueellisesti – kommenttipuheenvuorot
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
Kansanedustaja, professori Pekka Puska