Itlan erikoistutkija, TtT Marjo Kurki on valittu ohjelmajohtajaksi Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelmaan.  

Ohjelmajohtajakausi on vuosille 2022–2024 ja rahoitus myönnetään ohjelmajohtajan taustaorganisaatiolle, Itlalle.

PANDEMICS-ohjelma edistää pandemioiden aiheuttamien kriisien ennakointia ja taltuttamista, kriisin jälkeistä palautumista, yhteiskunnan toiminnan turvaamista, toimenpiteitä koskevaa päätöksentekoa sekä tutkimukseen perustuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Ohjelmajohtaja rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä PANDEMICS-ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden kanssa.  Lisäksi ohjelmajohtaja edistää yhteistyötä sekä strategisen tutkimuksen ohjelmien välillä että kansallisen päätöksenteon kanssa. Ohjelmajohtajan vahva kokemus sidosryhmäyhteistyöstä sekä jo olemassa olevat vaikuttamisen verkostot ovat tärkeitä tehtävän onnistuneessa hoidossa. Tähän sekä Kurjen että Itlan laajat kansalliset sidosryhmät sekä viestintä- ja vaikuttamisosaaminen tarjoavat erinomaisen tuen.

”Ohjelman ajankohtaisuus motivoi erittäin paljon. Pandemioilla on myös laaja vaikutus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Itlalla on erityinen rooli kansallisessa tutkimusperustaisessa tiedon tuottamisessa ja välittämisessä, joten olen vakuuttunut, että Itla voi tarjota ohjelman kannalta tärkeäitä vaikuttamisen verkostoja ja viestintäosaamista”, kertoo Marjo Kurki.

Ohjelmassa luodaan monitieteistä asiantuntijuutta pandemioiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ja edistetään hyvinvointivaltion perustehtäviä, toimintavarmuutta ja kansalaisten turvallisuutta.

“Olemme iloisia siitä, että säätiö tunnustetaan merkittäväksi tutkimustoimijaksi tällä ohjelmajohtajanimityksellä. Säätiön yksi keskeinen arvo on toimia sillanrakentajana kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien välillä ja ohjelmajohtajan tehtävä tukee näin ollen hienosti säätiön tavoitteita”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Marjo Kurki
044 271 0797, marjo.kurki@itla.fi

 

Lue seuraavaksi