Hallitus

Itlan hallituksen tehtävänä on määritellä säätiön strategia ja toimintapoliittiset linjaukset. Hallitus kokoontuu vuodessa 6-8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen.

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto
Varapuheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, puheenjohtaja, Väestöliitto; valtiosihteeri, valtiovarainministeriö
Riitta Särkelä, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto
Klaus Ranta, johtaja ja vastaava ylilääkäri, HUS/HYKS
Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto; puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Sixten Korkman, taloustieteen emeritusprofessori
Terhi Päivärinta, johtaja (opetus ja kulttuuri), Kuntaliitto

Varajäsenet

Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupunki
Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
Teppo Koivisto, toimialajohtaja, Valtiokonttori; puheenjohtaja, Tiukulan Säätiö
Tuire Santamäki-Vuori, hyvinvointiosaston johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jorma Komulainen, lastenlääkäri, Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Mikko Mikkola, toimitusjohtaja, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Jouni Välijärvi, koulutuksen ja koulutuspolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto