Säätiön toimintaa ohjaa kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapoliittiset linjaukset. Itlan toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja toteuttaa toimiston henkilökunta.

Henkilöstö

Säätiössä työskentelee noin 20 henkilöä, joista osa projekti- ja tuntityöntekijöinä esimerkiksi erilaisten hankkeiden ja selvitysten parissa.

Ilmoitamme henkilöstömme merkittävät sidonnaisuudet toimialan muihin organisaatioihin sivulla Henkilöstön sidonnaisuudet.

Kirsi Campello

Viestintäjohtaja, Director of Communications
040 630 1633
Itlan viestintä ja viestinnän kehittäminen. Aiheet: viestintä, some, media, tiedeviestintä

Sara Fromholdt

Viestinnän asiantuntija, Communications Specialist
040 684 1592
Itlan viestintä ja Muuttuva väestö -tutkimushankkeen viestintä. Aiheet: some, viestintä, tiedeviestintä, SEO, analytiikka

Lotta Heikkilä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
040 352 1323
Psykososiaalisten menetelmien arviointi. Aiheet: Kasvun tuki, systemaattiset katsaukset, näyttöön perustuvat interventiot

Aapo Hiilamo

Erikoistutkija, Specialist Researcher
040 640 2792
Samalta viivalta -ohjelma. Aiheet: lapsiperheköyhyys, määrällinen tutkimus, sosiaalipolitiikka

Mari Hirvonen

Asiantuntija, Specialist
044 363 7276
Innovaatiotoiminta, ennakointiverkosto, haastelähtöinen innovaatiokilpailu ja tapahtumat. Aiheet: innovaatio, kokeilut, systeeminen muutos, luova yhteistoiminta

Tilda Hopia

Visuaalisen viestinnän asiantuntija, Visual Communication Specialist
040 689 8188
Itlan viestintä. Aiheet: viestintä, valokuvaus, videot, infografiikka, julkaisujen taitto

Tiina Huttu

Tiedeviestinnän asiantuntija, Science Communication Specialist
050 540 2988
Kasvun tuki -aikakauslehden toimittaminen ja säätiön tiedeviestinnän kehittäminen. Aiheet: Kasvun tuki, tiedeviestintä, implementointi
Nanne Isokuortti

Nanne Isokuortti

Projektitutkija, Project Researcher
040 612 6689
IPC-N-menetelmän arviointitutkimus/STN IMAGINE-tutkimushanke. Aiheet: IPC-N-menetelmä, interventioiden valinta, implementoinnin valmistelu, menetelmäuskollisuus

Katariina Issakainen

Viestintäharjoittelija
040 587 9542

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija, Project Researcher, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
045 133 5234
Muuttuva väestö -tutkimushanke ja STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: väestönmuutos, yksinäisyys, perusopetus, julkiset palvelut, laadullinen tutkimus

Piia Karjalainen

Erityisasiantuntija, Senior Specialist
040 662 4821
Käytöksellään reagoivat lapset ja nuoret, varhaiskasvatus, perusopetus, näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät

Petra Kouvonen

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
041 455 2280
Interventio- ja implementointiosaamisen edistäminen ja osaamisen tuen vahvistaminen. Aiheet: tutkimus, kehittäminen, johdon tuki ja tiedon lukutaito
Marjo Kurki

Marjo Kurki

Erikoistutkija, Senior Researcher
044 271 0797
Kasvun tuen menetelmäarviointi, tieteellinen toimitus, kehittäminen. Aiheet: näyttöön perustuva työ, implementointi, digitaaliset interventiot, mielenterveys

Mari Kytöjoki

Asiantuntija, talous ja HR, Financial and HR Specialist
040 487 6777
Talous- ja henkilöstöhallinon tehtävät. Aiheet: hr, reskontra ja budjetointi

Anni Kyösti

Projektitutkija, Project Researcher
040 538 6959
Muuttuva väestö -tutkimushanke ja STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: väestönmuutos, yksinäisyys, julkinen hallinto, kunnat, laadullinen tutkimus
Mari Laakso

Mari Laakso

Projektitutkija, Project Researcher
040 154 9327
STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: laadullinen tutkimus, yksinäisyys, sosiaalinen ulossulkeminen, lapset/nuoret, palveluratkaisujen kehittäminen

Kaisa Lamminen

Yleishallinnon ja taloussuunnittelun asiantuntija
040 778 2826
Säätiön hallinnon tehtävät

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 647 5565
Psykososiaalisten menetelmien arviointi ja hyvinvointitieto. Aiheet: Kasvun tuki, tilastot, määrällinen tutkimus

Lauri Mäkinen

Projektitutkija, Project Researcher
040 663 9626
Samalta viivalta -ohjelma. Aiheet: lapsiperheköyhyys, köyhyyden mittaaminen, sosiaaliturva

Linda Palenius

Koulutuskoordinaattori
040 352 6022
Koulutustilaisuuksien koordinointitehtävät. Aiheet: Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus, työpajat

Säde Rautanen

Visuaalisen viestinnän harjoittelija

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, systeeminen uudistaminen. Aiheet: pärjäävyys, riski & suojaavat tekijät, yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto

Emma Salusjärvi

Projektitutkija, Project Researcher
IPC-N-menetelmän implementointitutkimus mikrotasolla, systemaattinen katsaus ja laadullinen haastattelutukimus

Eeli Sissonen

Tutkimusavustaja, Research Assistant

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798
Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen, systeeminen muutos, verkostojohtaminen. Aiheet: johtamiskoulutus, työpajat, voimavara- ja ratkaisusuuntautuneisuus

Sara Tani

Tutkimusavustaja, Research Assistant
040 168 4283
Implementoinnin ja implementointiosaamisen kehittäminen. Aiheet: implementointi, implementointiopas, tutkimus, IPC, MOOC-kurssi.

Petri Virtanen

Toimitusjohtaja, CEO
050 318 7068
Aiheet: johtaminen, organisaatiot, julkinen politiikka, palvelujärjestelmät, vaikuttavuusarviointi. Osa-aikainen Vaasan yliopiston hallintotieteen professori.