Säätiön toimintaa ohjaa kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapoliittiset linjaukset. Itlan toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja toteuttaa toimiston henkilökunta.

Henkilöstö

Säätiössä työskentelee noin 20 henkilöä, joista osa projekti- ja tuntityöntekijöinä esimerkiksi erilaisten hankkeiden ja selvitysten parissa.

Ilmoitamme henkilöstömme merkittävät sidonnaisuudet toimialan muihin organisaatioihin sivulla Henkilöstön sidonnaisuudet.

Kirsi Campello

Viestintäjohtaja, Director of Communications
040 630 1633
Itlan viestintä ja viestinnän kehittäminen. Aiheet: viestintä, some, media, tiedeviestintä

Sara Fromholdt

Viestinnän asiantuntija, Communications Specialist
040 684 1592
Itlan viestintä ja Muuttuva väestö -tutkimushankkeen viestintä. Aiheet: some, viestintä, tiedeviestintä, SEO, analytiikka

Lotta Heikkilä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
040 352 1323
Psykososiaalisten menetelmien arviointi. Aiheet: Kasvun tuki, systemaattiset katsaukset, näyttöön perustuvat interventiot

Aapo Hiilamo

Erikoistutkija, Specialist Researcher
040 640 2792
Samalta viivalta -ohjelma. Aiheet: lapsiperheköyhyys, määrällinen tutkimus, sosiaalipolitiikka

Mari Hirvonen

Asiantuntija, Specialist
044 363 7276
Innovaatiotoiminta, ennakointiverkosto, haastelähtöinen innovaatiokilpailu ja tapahtumat. Aiheet: innovaatio, kokeilut, systeeminen muutos, luova yhteistoiminta

Tilda Hopia

Visuaalisen viestinnän asiantuntija, Visual Communication Specialist
040 689 8188
Itlan viestintä. Aiheet: viestintä, valokuvaus, videot, infografiikka, julkaisujen taitto

Tiina Huttu

Tiedeviestinnän asiantuntija, Science Communication Specialist
050 540 2988
Kasvun tuki -aikakauslehden toimittaminen ja säätiön tiedeviestinnän kehittäminen. Aiheet: Kasvun tuki, tiedeviestintä, implementointi

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija, Project Researcher, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
045 133 5234
Muuttuva väestö: vaikutukset varhaiskasvatukseen ja opetukseen -tutkimushanke. Aiheet: laadullinen tutkimus, perusopetus, varhaiskasvatus, väestönmuutos, kunnat

Ninnu Koskenalho

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 489 4520
Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret. Implementoinnin kehitys. Aiheet: psykososiaaliset interventiot, koulu, varhaiskasvatus, varhainen tuki

Petra Kouvonen

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
041 455 2280
Interventio- ja implementointiosaamisen edistäminen ja osaamisen tuen vahvistaminen. Aiheet: tutkimus, kehittäminen, johdon tuki ja tiedon lukutaito

Marjo Kurki

Erikoistutkija, Senior Researcher
044 271 0797
Kasvun tuen menetelmäarviointi, tieteellinen toimitus, kehittäminen. Aiheet: näyttöön perustuva työ, implementointi, digitaaliset interventiot, mielenterveys

Mari Kytöjoki

Asiantuntija, talous ja HR, Financial and HR Specialist
040 487 6777
Talous- ja henkilöstöhallinon tehtävät. Aiheet: hr, reskontra ja budjetointi

Anni Kyösti

Projektitutkija, Project Researcher
040 538 6959
Muuttuva väestö – vaikutukset varhaiskasvatukseen ja opetukseen -tutkimushanke. Aiheet: väestömuutoksen vaikutukset, kunnat, laadullinen tutkimus

Kaisa Lamminen

Yleishallinnon ja taloussuunnittelun asiantuntija
040 778 2826
Säätiön hallinnon tehtävät

Emma Lindberg

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
040 680 1857
Koulutustilaisuuksien koordinointitehtävät. Aiheet: Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus, työpajat

Heini Maula

Viestintäharjoittelija, Communications Trainee
040 194 5093
Itlan viestintä. Aiheet: viestintä, some, tiedeviestintä

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 647 5565
Psykososiaalisten menetelmien arviointi ja hyvinvointitieto. Aiheet: Kasvun tuki, tilastot, määrällinen tutkimus

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, Kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, systeeminen uudistaminen. Aiheet: pärjäävyys, riski & suojaavat tekijät, yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto

Venla Ritola

Perhevapaalla vuoden 2022 loppuun. Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 596 8175
Alueellisen oppimisverkoston työn koordinointi ja tutkimus. Aiheet: yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto, laadullinen arviointitutkimus

Eeli Sissonen

Tutkimusavustaja, Research Assistant

Karla Stenberg

Perhevapaalla vuoden 2022 loppuun. Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 557 7395
Lasten ja nuorten osallisuuden kokemusten selvittäminen. Aiheet: Alueellinen oppimisverkosto, SenseMaker®-pilotointi

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798
Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen, systeeminen muutos, verkostojohtaminen. Aiheet: johtamiskoulutus, työpajat, voimavara- ja ratkaisusuuntautuneisuus

Sara Tani

Tutkimusavustaja, Research Assistant
040 168 4283
Implementoinnin ja implementointiosaamisen kehittäminen. Aiheet: implementointi, implementointiopas, tutkimus, IPC, MOOC-kurssi.

Petri Virtanen

Toimitusjohtaja, CEO
050 318 7068
Aiheet: johtaminen, organisaatiot, julkinen politiikka, palvelujärjestelmät, vaikuttavuusarviointi. Osa-aikainen Vaasan yliopiston hallintotieteen professori.