Säätiön toimintaa ohjaa kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapoliittiset linjaukset. Itlan toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja toteuttaa toimiston henkilökunta.

Henkilöstö

Säätiössä työskentelee noin 20 henkilöä, joista osa projekti- ja tuntityöntekijöinä esimerkiksi erilaisten hankkeiden ja selvitysten parissa.

Ilmoitamme henkilöstömme merkittävät sidonnaisuudet toimialan muihin organisaatioihin sivulla Henkilöstön sidonnaisuudet.

Kirsi Campello

Viestintäjohtaja, Director of Communications
040 630 1633
Itlan viestintä ja viestinnän kehittäminen. Aiheet: viestintä, some, media, tiedeviestintä

Sara Fromholdt

Viestinnän asiantuntija, Communications Specialist
040 684 1592
Itlan viestintä ja Muuttuva väestö -tutkimushankkeen viestintä. Aiheet: some, viestintä, tiedeviestintä, SEO, analytiikka

Pia Haarnio

Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori, Event and communication coordinator
+358 40 186 9759

Lotta Heikkilä

Asiantuntija, Specialist
040 352 1323
Psykososiaalisten menetelmien arviointi. Aiheet: Kasvun tuki, systemaattiset katsaukset, näyttöön perustuvat interventiot

Annika Heikkinen

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 635 9023
Implementointisuunnittelu ja -kehittäminen. Aiheet: implementointi, koulutus, näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät

Aapo Hiilamo

Erikoistutkija, Specialist Researcher
040 640 2792
Samalta viivalta -ohjelma. Aiheet: lapsiperheköyhyys, määrällinen tutkimus, sosiaalipolitiikka

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija, Senior Specialist
044 363 7276
Innovaatiot, yhteisövaikuttavuus, Samalta viivalta -ohjelma ja Valoisat-ryhmä. Aiheet: innovaatio, kokeilut, systeeminen muutos, luova yhteistoiminta

Tilda Hopia

Visuaalisen viestinnän asiantuntija, Visual Communications Specialist
040 689 8188
Itlan viestintä. Aiheet: viestintä, valokuvaus, videot, infografiikka, julkaisujen taitto
Nanne Isokuortti

Nanne Isokuortti

Projektitutkija, Project Researcher
040 612 6689
IPC-N-menetelmän arviointitutkimus/STN IMAGINE-tutkimushanke. Aiheet: IPC-N-menetelmä, interventioiden valinta, implementoinnin valmistelu, menetelmäuskollisuus

Katariina Issakainen

Viestintäsuunnittelija, Communications Planner
040 3579877
Itlan viestintä

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija, Project Researcher, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
045 133 5234
Muuttuva väestö -tutkimushanke ja STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: väestönmuutos, yksinäisyys, perusopetus, julkiset palvelut, laadullinen tutkimus

Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 662 4821
Käytöksellään reagoivat lapset ja nuoret, varhaiskasvatus, perusopetus, näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät

Riikka Kotiranta

Toimitussihteeri, Subeditor
040 182 6372
Kasvun tuki -aikakauslehden toimittaminen ja Kasvun tuen viestintä. Aiheet: Kasvun tuki, tiedeviestintä

Petra Kouvonen

Johtaja, Director, Direktör
041 455 2280
Interventio- ja implementointiosaamisen edistäminen ja osaamisen tuen vahvistaminen. Aiheet: tutkimus, kehittäminen, johdon tuki ja tiedon lukutaito
Marjo Kurki

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja, Programme director
044 271 0797
Kasvun tuen menetelmäarviointi, tieteellinen toimitus, kehittäminen. Aiheet: näyttöön perustuva työ, implementointi, digitaaliset interventiot, mielenterveys

Mari Kytöjoki

Talous- ja HR-asiantuntija, Financial and HR Specialist
040 487 6777
Talous- ja henkilöstöhallinon tehtävät. Aiheet: hr, reskontra ja budjetointi

Anni Kyösti

Projektitutkija, Project Researcher
040 538 6959
Muuttuva väestö -tutkimushanke ja STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: väestönmuutos, yksinäisyys, julkinen hallinto, kunnat, laadullinen tutkimus
Mari Laakso

Mari Laakso

Projektitutkija, Project Researcher
040 154 9327
STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: laadullinen tutkimus, yksinäisyys, sosiaalinen ulossulkeminen, lapset/nuoret, palveluratkaisujen kehittäminen

Kaisa Lamminen

Hanke- ja hallintoasiantuntija, Project and Administration Specialist
040 778 2826
Hanke- ja yleishallinnon tehtävät. Aiheet: ulkopuolinen rahoitus, hankinnat, budjetointi, hankkeet

Joel Manner

Projektitutkija, Project Researcher
040 630 2654
Aiheet: Lapsiperheköyhyys, yhteiskuntatutkimus, määrällinen tutkimus

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 647 5565
Psykososiaalisten menetelmien arviointi ja hyvinvointitieto. Aiheet: Kasvun tuki, tilastot, määrällinen tutkimus

Aurora Misinsarva

Hallinto- ja HR-koordinaattori, Administration and HR Coordinator
040 154 5068
Henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävät. Aiheet: toimitilat, perehdytys, kokousjärjestely

Lauri Mäkinen

Projektitutkija, Project Researcher
040 663 9626
Samalta viivalta -ohjelma. Aiheet: lapsiperheköyhyys, köyhyyden mittaaminen, sosiaaliturva

Oona Palosaari

Erityisasiantuntija
040 5860560
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, systeeminen uudistaminen. Aiheet: yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto

Linda Palenius

Koulutuskoordinaattori, Training Coordinator
040 352 6022
Koulutustilaisuuksien koordinointitehtävät. Aiheet: Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus, työpajat

Ida-Maria Peltoniemi

Viestintäharjoittelija, Communications Intern
0404866967
Itlan viestintä

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, systeeminen uudistaminen. Aiheet: pärjäävyys, riski-/suojaavat tekijät, yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto

Suvi Saarialho

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 198 4518
Kasvun tuki; käytöksellään reagoivat lapset ja nuoret.

Noora Seilo

Tieteellinen toimittaja
0401853725

Eeli Sissonen

Tutkimusavustaja, Research Assistant

Miia Ståhle

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 631 2975

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798
Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen, systeeminen muutos, verkostojohtaminen. Aiheet: johtamiskoulutus, työpajat, voimavara- ja ratkaisusuuntautuneisuus

Sara Tani

Tutkimusavustaja, Research Assistant
040 168 4283
Implementoinnin ja implementointiosaamisen kehittäminen. Aiheet: implementointi, implementointiopas, tutkimus, IPC, MOOC-kurssi.

Elina Tolonen

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 571 6597
Kasvun tuki; psykososiaalisen tuen mallintaminen ja käyttöönotto tilanteisiin, joissa perheissä on vakavaa sairautta

Katri Vataja

Toimitusjohtaja
0407020899

Ilkka Virmasalo

Projektitutkija, Project Researcher
040 5135839
Aiheet: Lapsiperheköyhyys, sosiaalipolitiikka