Säätiön toimintaa ohjaa kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapoliittiset linjaukset. Itlan toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja toteuttaa toimiston henkilökunta.

Henkilöstö

Säätiössä työskentelee 16 henkilöä. Lisäksi Itlassa työskentelee projekti- ja tuntityöntekijöitä esimerkiksi erilaisten selvitysten parissa.

Kirsi Campello

Viestintäjohtaja, Director of Communications
040 630 1633
Itlan viestintä ja viestinnän kehittäminen. Aiheet: viestintä, some, media, tiedeviestintä

Sara Fromholdt

Viestintäsuunnittelija, Communications Designer
040 684 1592
Viestinnän suunnittelu ja visuaalinen toteutus. Aiheet: viestintä, some, valokuvaus, videointi, editointi

Mari Hirvonen

Asiantuntija, Specialist
044 363 7276
Innovaatiotoiminta, ennakointiverkosto, haastelähtöinen innovaatiokilpailu ja tapahtumat. Aiheet: innovaatio, kokeilut, systeeminen muutos, luova yhteistoiminta

Tilda Hopia

Viestintäsuunnittelija, Communications Designer
040 689 8188
Opintovapaalla 1.9.2020-31.8.2021.

Tiina Huttu

Tiedeviestinnän asiantuntija, Science Communication Specialist
050 540 2988
Kasvun tuki -aikakauslehden toimittaminen ja säätiön tiedeviestinnän kehittäminen. Aiheet: Kasvun tuki, tiedeviestintä, implementointi

Anna Häggman

Erityisasiantuntija, Senior Specialist
040 828 2006
Kokeilutoiminnan kehittäminen, lasten ja nuorten toimijuuden vahvistaminen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Aiheet: kokeilut, Agenda 2030, tulevaisuus

Heli Koivula

Tapahtumakoordinaattori, Event Coordinator
040 610 5338
Koulutusten ja tapahtumien suunnittelu, koordinointi ja avustavat tehtävät. Aiheet: koulutus, tapahtumat, Howspace

Petra Kouvonen

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
041 455 2280
Interventio- ja implementointiosaamisen edistäminen ja osaamisen tuen vahvistaminen. Aiheet: tutkimus, kehittäminen, johdon tuki ja tiedon lukutaito
Marjo Kurki.

Marjo Kurki

Erikoistutkija, Senior Researcher
044 271 0797
Kasvun tuen menetelmäarviointi, tieteellinen toimitus, kehittäminen. Aiheet: näyttöön perustuva työ, implementointi, digitaaliset interventiot, mielenterveys

Mari Kytöjoki

Asiantuntija, talous ja HR, Financial and HR Specialist
040 487 6777
Talous- ja henkilöstöhallinon tehtävät. Aiheet: hr, reskontra, budjetointi ja avustavat tehtävät säätiön hallinnossa

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist
040 647 5565
Psykososiaalisten menetelmien arviointi ja hyvinvointitieto. Aiheet: Kasvun tuki, tilastot, määrällinen tutkimus

Ilona Reinikainen

Viestintäharjoittelija, Communications Intern
040 640 2792

Tiina Ristikari

Kehitysjohtaja, Director of Development
050 917 7396
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, systeeminen uudistaminen. Aiheet: pärjäävyys, riski & suojaavat tekijät, yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto

Karla Stenberg

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 557 7395
Lasten ja nuorten osallisuuden kokemusten selvittäminen. Aiheet: Alueellinen oppimisverkosto, SenseMaker®-pilotointi
Marika Tammeaid

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798
Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen, systeeminen muutos, verkostojohtaminen. Aiheet: johtamiskoulutus, työpajat, voimavara- ja ratkaisusuuntautuneisuus
Petri Virtanen.

Petri Virtanen

Toimitusjohtaja, CEO
050 318 7068
Aiheet: johtaminen, organisaatiot, julkinen politiikka, palvelujärjestelmät, vaikuttavuusarviointi. Osa-aikainen Vaasan yliopiston hallintotieteen professori.