Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto vastaa Kasvun tuki -tietolähteen menetelmien arvioinnista tieteellisen päätoimittajan ehdotuksen pohjalta.

Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

Tieteellisen neuvoston jäsenet

Kristian Wahlbeck, PsT, dosentti, psykoterapeutti. Kehitysjohtaja, Mieli ry

Eeva Aronen, Lastenpsykiatrian professori, Helsingin Yliopisto; ylilääkäri, HYKS, Lastenpsykiatria

Mirjam Kalland, KT, Varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto

Jorma Komulainen, Lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, dosentti. Päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Päivi Santalahti, LT, dosentti. Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri, HUS

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK. Psykologian professori, Tampereen yliopisto

Marja Holmila, VTT, tutkimusprofessori emerita

Nina Sajaniemi, FT. Varhaiskasvatuksen professori, Itä-Suomen yliopisto

Taina Laajasalo, PsT, psykologi, dosentti. Johtava asiantuntija, THL

Heikki Hiilamo, VTT, FT. Tutkimusprofessori, THL

Kirsi Peltonen, PsT. Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Kirsimarja Raitasalo, YTT, dosentti. Erikoistutkija, THL