Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto vastaa Kasvun tuki -tietolähteen menetelmien arvioinnista tieteellisen päätoimittajan ehdotuksen pohjalta.

Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

Tieteellisen neuvoston jäsenet

Kristian Wahlbeck, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Marja Holmila, tutkimusprofessori, VTT
Raija-Leena Punamäki, psykologian professori, Tampereen yliopisto
Päivi Santalahti, dosentti, Turun yliopisto
Eeva Aronen, lastenpsykiatrian professori, Helsingin yliopisto
Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto
Jorma Komulainen, dosentti, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Duodecim
Nina Sajaniemi, dosentti, Helsingin yliopisto
Marjukka Mäkelä, emeritaprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Taina Laajasalo, oikeuspsykologian dosentti, Helsingin yliopisto