Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto tekee konsensuspäätöksen työmenetelmien luokituksesta tieteellisen päätoimittajan esityksen pohjalta. Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

 

JÄSENET

Kristian Wahlbeck, LT, tutkimusprofessori, THL; Kehitysjohtaja, Mieli ry

Eeva Aronen, LT, lastenpsykiatrian professori, Helsingin Yliopisto; Ylilääkäri, HYKS, Lastenpsykiatria

Mirjam Kalland, KT, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto

Jorma Komulainen, LT, dosentti; Päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, psykologian professori, Tampereen yliopisto

Marja Holmila, VTT, tutkimusprofessori, emerita, THL

Nina Sajaniemi, FT, varhaiskasvatuksen professori, Itä-Suomen yliopisto

Taina Laajasalo, PsT, psykologian dosentti, Helsingin yliopisto; Johtava asiantuntija, THL

Heikki Hiilamo, VTT, FT, tutkimusprofessori, THL

Kirsi Peltonen, PsT, mielenterveyden ja psykologian dosentti, Tampereen yliopisto; Yliopiston lehtori, Tampereen yliopisto

Kirsimarja Raitasalo, YTT, sosiaalipsykologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto; Erikoistutkija, THL

Klaus Ranta, LT, PsM, dosentti; Linjajohtaja, HUS