LIITE 1 ITLAN VALTUUSKUNTA

JÄSENET

Tiina Elovaara (sin.)
Arja Juvonen (ps.)
Antti Kurvinen (kesk.)
Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Aila Paloniemi (kesk.) puheenjohtaja
Sari Sarkomaa (kok.) varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen (sd.)
Mari-Leena Talvitie (kok.)
Ulla Parviainen (kesk.)

VARAJÄSENET

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)
Petri Honkonen (kesk.)
Ari Jalonen (sin.)
Niilo Keränen (kesk.)
Suna Kymäläinen (sd.)
Jari Myllykoski (vas.)
Sari Raassina (kok.)
Veronica Rehn-Kivi (r.)
Kari Tolvanen (kok.)

Mirja Vehkaperän luopui jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Ulla Parviainen 21.6.2018 eduskunnan päätöksellä.

LIITE 2 ITLAN HALLITUS 2018 (24.4.2018 saakka)

Lastensuojelun Keskusliiton nimeämät

Varsinaiset jäsenet

2018–2020
puheenjohtaja
professori
PENTTI ARAJÄRVI

2017–2019
toiminnanjohtaja
PIA SUNDELL
Barnavårdsföreningen

2016–2018
toiminnanjohtaja
HANNA HEINONEN
Lastensuojelun Keskusliitto

Varajäsenet

toiminnanjohtaja
HANNA MARKKULA-KIVISILTA
Pelastakaa Lapset ry

Lastensuojelupalveluiden päällikkö
MARI AHLSTRÖM
Espoon kaupunki

toiminnanjohtaja
KAI LAITINEN
Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry

 

Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämät

Varsinaiset jäsenet

2018–2020
kehittämispäällikkö
PÄIVI LINDBERG
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

2017–2019
varapuheenjohtaja
hankejohtaja
MARIA KAISA AULA
Sosiaali- ja terveysministeriö
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

2016–2018
apulaisprofessori
SUVIANNA HAKALEHTO
Itä-Suomen yliopisto

Varajäsenet

tutkimusprofessori
SAKARI KARVONEN
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

neuvotteleva virkamies
ANNIKA PARSONS
Sosiaali- ja terveysministeriö

professori
MARKKU JAHNUKAINEN
Helsingin yliopisto/opettajankoulutuslaitos

LIITE 3 ITLAN HALLITUS 2018 (24.4.2018 alkaen)

Varsinaiset jäsenet

2018–2021

puheenjohtaja
pääjohtaja
PETRI POHJONEN
Invalidiliitto

varapuheenjohtaja
hankejohtaja
MARIA KAISA AULA
Sosiaali- ja terveysministeriö

dosentti,
varhaiskasvatuksen professori
MIRJAM KALLAND
Helsingin yliopisto

professori
SIXTEN KORKMAN
Aalto-yliopisto

2018–2019

toiminnanjohtaja
RIITTA SÄRKELÄ
Ensi- ja turvakotien liitto

dosentti, linjajohtaja
KLAUS RANTA
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

johtaja (opetus ja kulttuuri)
TERHI PÄIVÄRINTA
Kuntaliitto

 

Varajäsenet

hyvinvointipäällikkö
ARTO WILLMAN
Oulun kaupunki

toiminnanjohtaja
HANNA HEINONEN
Lastensuojelun Keskusliitto

dosentti, Käypä hoito-
toimituksen päätoimittaja
JORMA KOMULAINEN
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

toimitusjohtaja
MIKKO MIKKOLA
Juho Vainion Säätiö

toimialajohtaja
TEPPO KOIVISTO
Valtiokonttori

dosentti, hyvinvointiosaston johtaja
TUIRE SANTAMÄKI-VUORI
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

emeritusprofessori
JOUNI VÄLIJÄRVI
Jyväskylän yliopisto