1 Säätiön tarkoitus

Itlan toiminnalla edistetään ja tuetaan Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Itlan toiminnan perustana on tutkittu tieto. Itla toimintatapana on pyrkiä parantamaan olemassa olevia palveluja ja suunnata palvelujen kehittämistä tieteelliseen näyttöön perustuvaksi. Tieteelliseen näyttöön perustuvalla toiminnalla parannetaan toiminnan vaikuttavuutta ja sitä kautta lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Itla voi toimintansa toteuttamiseksi

  • tehdä, arvioida ja julkaista tutkimuksia ja selvityksiä ja niiden arviointeja sekä tutkitusti parhaita
  • käytäntöjä ja edistää niiden käyttöä ja hyödyntämistä
  • kouluttaa ja jakaa tietoa lasten kanssa työskenteleville ja huolehtia tiedotuksesta väestölle
  • koota lasten kanssa työskenteleviä ja lapsuutta tutkivia yhteistyöhön ja osallistua yhteistyöhankkeisiin
  • antaa tukea ja ohjausta perheiden sisäisten suhteiden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi
  • avustaa ja tukea erityisesti tehokkaita ja vaikuttavia lapsiin kohdistuvia palveluita ja muuta toimintaa
  • eriarvoisuuden vähentämiseksi ja vakaan kehityksen turvaamiseksi
  • jakaa apurahoja ja avustuksia tieteelliseen tutkimukseen
  • toteuttaa tarkoitustaan kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.