2 Säätiön toimintaympäristö

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle lahjoitettiin eduskunnan 5.12.2017 tekemän juhlapäätöksen perusteella 49 999 949 euron arvosta Neste Oyj:n osakkeita. Osakkeet siirtyivät Itlan arvo-osuustilille 4.1.2018.

Eduskunnan juhlapäätös oli vahva viesti siitä, että Suomen eduskunta halusi panostaa erityisesti lasten hyvinvointiin Suomessa. Monet muutkin asiat puhuvat sen puolesta, että Suomessa kannetaan tällä hetkellä huolta lasten tulevaisuudesta.

Itla on vuodesta 2017 ollut vahvasti mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) (vrt. luku 3 alla). LAPE-ohjelman tavoitteet saada aikaiseksi painopisteen muutos, jossa hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä siirrytään lapsi- ja perhelähtöiseen oikea-aikaiseen tukeen, ovat sopusoinnussa Itlan työn tavoitteiden kanssa. Itlan Kasvun tuki -työn punaisena lankana on tutkittu tieto. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma jatkuu vuoden 2019 aikana ns. LAPE-akatemialla, joka kohdistuu erityisesti maakunta-alueiden johtoon. Itla on omalta osaltaan mukana myös tässä työssä. Näyttöön perustuvalle työlle lasten kasvun tueksi pyritään Itlan toiminnassa varmistamaan pysyvä rakenne, jotta kaikkien lapsiperheiden ulottuvilla olisi myös jatkossa parhaaseen olemassa olevaan tietoon perustuvaa tukea kasvatuskäytäntöihin. Tuoreessa Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi – Selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvissä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä -raportissa Itlalle onkin ehdotettu roolia tiedolla johtamisen osalta myös jatkossa (Heinonen ym., 2018).

Vuoden 2018 aikana Suomessa käynnistettiin myös lapsistrategiatyö opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Nyt tehtävä kansallinen lapsistrategiatyö valmistelee varsinaista strategiaa, joka tähtää aina vuoteen 2040 saakka. Itlalla on ollut edustus lapsistrategiaa valmistelevassa ohjausryhmässä sekä tutkimusryhmässä, jossa on koottu keskeisiä havaintoja viidestä eri osa-alueesta: ihmissuhteet, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus.