4 Verkostoituminen, tapahtumat ja kansainvälinen yhteistyö

4.1 Seminaarit ja tilaisuudet

4.1.1 Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa: Miten vahvistetaan lasta kannattelevia lähisuhteita tulevaisuuden Suomessa? Säätytalo, 16.1.2018

Itlan Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelman (2013-2017) päätösseminaari pidettiin 16.1.2018. Seminaarissa esiteltiin keskeisiä tuloksia Itlan 100- vuotisohjelmasta. Keskeiseksi teemaksi ohjelman aikana oli noussut lasten lähisuhteiden vahvistaminen lähiyhteisöissä. Työtä jatketaan Itlassa osana Kasvun tuki -työtä (vrt. yllä). Terje Christiansen, Nasjonalt Utviklingssenter för barn och unge – NUBU esitteli seminaarissa, miten Norjassa näyttöön perustuvaa työtä on levitetty ja implementoitu kansallisesti jo kymmenen vuoden ajan. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä eduskunnan Lapset puolesta -ryhmän kanssa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 ihmistä.

 

4.1.2 Ääni18 – Lapsen oikeuksien foorumi
Hämeenlinna, 19.11.2018

ÄÄNI18 – Lapsen oikeuksien foorumi järjestettiin yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja 11 muun toimijan kanssa. Tapahtuma on suunnattu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden asioista vastaaville päättäjille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Tavoitteena on luoda tapahtuma, joka toimii työkaluna lapsen oikeuksien toteutumisen seuraamiselle ja raportoinnille. Vuoden 2018 tapahtumassa oli kolme teemaa: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta, kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana ja kohti aitoa osallisuutta. Foorumin ohjelmassa olevat alaseminaarit jakautuvat näiden teemojen alle.

Tapahtuma on suunniteltu toteutettavaksi viitenä vuonna, joista vuoden 2018 tapahtuma oli sarjan ensimmäinen. Jokaisesta foorumista valmistuu julkilausuma, joka kokoaa yhteen tapahtuman aikaisen työskentelyn ja toimii myös pohjana tulevan vuoden foorumin valmistelulle. Vuoden 2018 julkilausuma luovutettiin tilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Tapahtuma järjestettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla ja siihen osallistui n. 400 ihmistä. Itla vastasi sisällön koordinoinnista, Hämeenlinnan kaupunki tapahtuman tuottamisesta. Tapahtumalla oli myös ulkopuolisista asiantuntijoista koostunut sisältötoimikunta. Julkilausuma on sivulla lapsenoikeuksienfoorumi.fi.

 

4.1.3 Muut tapahtumat

Vanhemmuuden tuen tutkijatapaaminen, Svenska social och kommunal högskolan, Helsingin yliopisto 2.3.2018
Tutkijatapaaminen kokosi yhteen vanhemmuuden tukeen liittyvää tutkimusta tekeviä tahoja sekä yhden kokeiluna vanhemmuuden tukea toteuttavan tahon. Tilaisuuteen osallistui n. 15 henkilöä.

Hyvä Alku -tapahtuma, Jyväskylä 20.-21.9.2018
Itlalla oli messuosasto sekä tietoisku näyttelylavalla Niilo Mäki Instituutin järjestämässä Hyvä alku -tapahtumassa Jyväskylässä 20.-21.9.2018. Samassa yhteydessä Haukkalan säätiö järjesti seminaarin, jossa tieteellinen päätoimittaja piti esityksen.

Lucia-tilaisuus sidosryhmille
Itlan glögitilaisuuteen 12.12.2018 kutsuttiin avoimella kutsulla Itlan sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Lucia-neito kulkueineen vieraili juhlassa. Folkhälsanin koordinoiman Lucia-työn varainhankinta kohdistui kertomusvuonna vähävaraisten perheiden tukemiselle. Tilaisuus järjestettiin Lapinlahden Lähteen tiloissa. Tilaisuuteen osallistui yli 50 ihmistä.

 

4.2 Sidosryhmät ja jäsenyydet

4.2.1 Kansalliset verkostot

Itlalla oli kertomusvuonna edustus seuraavissa kansallisissa verkostoissa:

  • Kansallinen lapsistrategia (OKM, STM)
  • Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä (THL)
  • FHIille (Folkhälsan).

4.2.2 Kansainväliset verkostot

Itla osallistui kertomusvuoden aikana seuraavien kansainvälisten verkostojen toimintaan:

  • 7.-8.11.2018 NordicDataPrev, Oslo
  • 5.6.2018 EU-parlamentin ja Alliance for Childhood European Network Groupin yhteistilaisuus, jota emännöi MEP Henna Virkkunen
  • 18.-20.9.2018 Improving Outcomes for Children and Families through Collective Leadership and Knowledge, the Palix Foundation and the Alberta Family Wellness Initiative (AFWI), Lontoo.