5 Viestintä ja näkyvyys

Itlan viestintävuosi alkoi tiedotustilaisuudella osakkeiden luovutuksesta 4.1.2018 yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa Valtioneuvoston linnassa. Vuoden aikana eduskunnan juhlapäätöstä seuranneista muutoksista tiedotettiin osakkeiden luovutuksen, valtuuskunnan ja hallituksen valinnan sekä toimitusjohtajan rekrytoinnin yhteydessä.

Itlan viestintää toteutetaan sekä säätiön että Kasvun tuen kautta. Kasvun tuen tunnettuus lisääntyi LAPE-ohjelman aikana ja toiminta sai hyvin näkyvyyttä, vaikkakin erityisesti alueellisella tasolla vaikuttaa siltä, että Kasvun tukea ei aina yhdistetä osaksi Itlan toimintaa.

5.1 Säätiöviestintä

Itlan viestinnän kohderyhmässä ovat päättäjät, alan ammattilaiset julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, tiedeyhteisö sekä laajemmin lasten hyvinvoinnista, vanhemmuudesta ja kasvun tuesta kiinnostuneet henkilöt ja tahot. Itlan toiminnasta, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista viestitään Itlan verkkosivulla, sosiaalisen median kanavissa sekä sähköisellä uutiskirjeellä, joka ryhdyttiin julkaisemaan vuoden 2018 aikana. Uutiskirje ilmestyi kolme kertaa. Itlan verkkosivulla julkaistaan vuoden aikana viisi blogitekstiä. Kirjoitukset ovat joko omaa tuotantoa tai vierasblogi-kirjoituksia.

Säätiön toiminnasta, tavoitteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista tehtiin keväällä 2018 video, joka esitettiin ensimmäisessä valtuuskunnan kokouksessa. Video on katsottavissa Itlan Youtube-kanavalla.

Medianäkyvyyttä säätiö sai ennen kaikkea osakkeiden luovutukseen liittyen. Sosiaalisen median kanavista Itlan Twitter-tilin seuraajamäärä kasvoi tasaisesti vuoden aikana (341 seuraajasta 789 seuraajaan), Facebookin seuraajamäärä kasvoi maltillisemmin (267 seuraajasta 313 seuraajaan).

Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tullessa voimaan Itlalle laadittiin tietosuojaseloste, joka on luettavissa Itlan verkkosivulla. Itla on hankkinut lapsenoikeuksienfoorumi.fi verkkotunnuksen yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa järjestettävää ÄÄNI-tapahtumaa varten.

 

5.2 Väestöviestintä

Vuoden 2017 lopussa kokoontui ensimmäisen kerran väestöviestintä-teemalla eri sidosryhmistä koostuva ryhmä, joka jatkoi kevään 2018 pienemmällä kokoonpanolla. Ryhmässä oli Itlan lisäksi mukana edustajia THL:lta, järjestöistä ja kirkosta. Ryhmässä kartoitettiin väestöviestinnän olemassa olevia kanavia ja keinoja ja pohdittiin mahdollisuuksia yleisesti sekä erityisesti Itlan roolia. Väestöviestintä tukee yhdessä tiedeviestinnän kanssa suurelle yleisölle suunniteltua materiaalia, jossa tutkittu tieto popularisoidaan lapsiystävällisemmän yhteiskunnan tueksi.

 

5.3 Kasvun tuki -työn LAPE-viestintä

Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki eli Kasvun tuki -hanke loppui vuoden 2018 lopussa. Hankkeen viestinnän keskeisenä tavoitteena oli näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen menetelmien nostaminen maakuntien ja kuntatoimijoiden tietoisuuteen.

Sosiaalisessa mediassa tavoitettiin hyvin sosiaali-, terveys- ja sivistysalan ammattilaisia ja myös vanhempia. Seuraajamäärät kasvoivat tasaisesti koko hankekauden ajan. Facebookissa sivun tykkääjien määrä tuplaantui vuoden 2018 aikana reilusta 200 lähes 400 tykkääjään. Twitterissä seuraajamäärä kasvoi 243 seuraajasta 729 seuraajaan. Kasvun tuen twiitit tavoittivat vuoden aikana 152 900 ihmistä. Mediassa hanke pääsi parhaiten esille syksyllä 2018, kun maakunnissa uutisoitiin koulutuksista valmistuneista uusista menetelmäosaajista.

Myös kasvuntuki.fi-portaalin kävijämäärä kasvoi. Yhteensä vuonna 2018 kävijöitä oli 17 000, kuukaudessa noin 1 400. Etusivun ja Työmenetelmät-sivun lisäksi kiinnostusta herättivät eniten Lapset puheeksi -keskustelun ja Voimaperheiden menetelmäsivut.

Implementointiopasta varten kuvatuista haastatteluvideoista tehtiin myös videokampanja Facebookissa. Kampanjassa videoille ostettiin näkyvyyttä neljän koulutuksissa mukana olevan maakunnan alueelle; Satakuntaan, Uudellemaalle, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Lisäksi videot julkaistiin Kasvun tuen Facebook-sivulla.